NotiserNyheter från Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet
Hedersdoktor
Professorn och ledamoten av Højsteret i Danmark, Henrik Zahle, kommer att utses till hedersdoktor vid vårens doktorspromotion den 31 maj 2002. Disputation
Görel Granström disputerade den 12 april 2002 på en avhandling i rättshistoria med titeln ”Värnpliktsvägran. En rättshistorisk studie av samvetsfrihetens gränser i debatten 1898–1925.”

Den man som vägrade att göra militärtjänst svek inte bara sin värnplikt utan bröt också mot ett hedersbegrepp eftersom det var en ära att få försvara fosterlandet. Görel Granström visar i sin avhandling hur man diskuterade samvetsfrihetens gränser under åren 1898–1925, och utformade av den lag 1925 som kan ses som föregångare till vår tids vapenfrilagstiftning. Opponent på avhandlingen var docent Marie Sandström, Stockholms universitet. Torbjörn Andersson


Nyheter från Juridiska fakulteten vid Lunds universitet
Disputationer
Nils Eliasson disputerade den 26 januari 2002 på en doktorsavhandling i civilrätt med titeln ”Protection of Accrued Pension Rights — An Inquiry into Pension Reforms in a German, Norwegian and Swedish context.” Avhandlingen behandlar olika lösningar på konflikten mellan att skydda intjänade pensionsrättigheter och ekonomiska, politiska eller andra intressen att reformera pensionssystemet. Avhandlingen har utgivits av Juristförlaget i Lund. Nils Eliasson är numera verksam vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Malmö. Wenxi Li disputerade den 2 februari 2002 på en doktorsavhandling med titeln ”Anti-Dumping Law of WTO/GATT and EC. Gradual Evolution of Anti-Dumping Law in Global Economic Integration.” I avhandlingen behandlas GATT:s reg e l v e r k f ö r a n t i dumpningsåtgärder samt dess implementering och tillämpning i EG-

rätten. Avhandlingen har inte utgivets. Wenxi Li är numera verksam vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Malmö. Hedersdoktor
Till hedersdoktorer har Juridiska fakulteten utnämnt f.d. hovrättsrådet Mauritz Bäärnhielm och adj. professor Philip Wood. Mauritz Bäärnhielm är en av efterkrigstidens mest framstående svenska fastighetsrättsjurister. Han var fram till sin pensionering 1986 vice ordförande i Vattenöverdomstolen (Svea hovrätt). Philip Wood är adjungerad professor vid London University, vid Commercial Centre of Queen Mary. Han är författare till flera stora centrala arbeten inom internationell finansieringsrätt. Han är också senior partner vid Allen Overy, en av de större advokatbyråerna i London, där han har huvudansvaret för frågor inom det finansiella området. Christoffer Wong


Nyheter från Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet
Ny professor i processrätt
Henrik Edelstam har den 20 december 2001 befordrats till professor i

processrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Det senaste större forskningsprojektet var en bok som gavs ut i som-