Personalnotiser

 

 

Ny lagman i Malmö tingsrätt
Regeringen har den 5 september 2002 utnämnt hovrättslagmannen Barbro Thorblad till lagman i Malmö tingsrätt.
    Barbro Thorblad förordnades 1984 till assessor i Svea hovrätt. Under åren 1984–1987 var hon sakkunnig i Arbetsmarknadsdepartementet. Barbro Thorblad var sekreterare i utredningen om översyn av utlänningslagen 1987–1988. Därefter utnämndes hon till rådman i Göteborgs tingsrätt 1988 och 1993 till chefsrådman vid samma tingsrätt. Sedan 2000 är Barbro Thorblad hovrättslagman i Hovrätten för Västra Sverige. Barbro Thorblad har varit svensk representant i kommittéer vid Europarådet. Hon har tjänstgjort i Utlänningsnämnden, varit vice ordförande i Notarienämnden och särskild utredare i bland annat utredningen om körkortsingripanden. Sedan 1998 är hon avdelningsordförande i Allmänna Reklamationsnämnden.

 

 

 

Justitiedepartementet
Regeringskansliet har anställt kanslirådet Joel Brorsson som ämnesråd med placering i departementet (02-06-14), departementssekreteraren Charlotta Wickman och ämnessakkunnige Nils Hänninger som kansliråd med placering i departementet (02-0620), hovrättsassessorn i Svea hovrätt Stefan Johansson som rättssakkunnig med placering i departementet (0208-19), hovrättsassessor i Svea hovrätt Tobias Eriksson som rättssakkunnig med placering i departementet (02-0826), hovrättsassessorn i Hovrätten för Västra Sverige Karina Jungerfelt som rättssakkunnig med placering i departementet (02-08-29). Departementschefen har anställt hovrättsassessorn i Göta hovrätt Johan Sjöö som sekreterare i beredningen för rättsväsendets utveckling (Ju 2000:13) (02-06-12), hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Catharina Kihlefelt Bondesson som sekreterare i utredningen om icke vinstgivande aktiebolag (Ju 2002:06) (02-06-17), kammarrättsassessorn i Kammarrätten i Göteborg Lars-Åke Ström som sekreterare i utredningen om offentlighet för partiers och valkandidaters intäkter (Ju 2002:07) (02-0704), hovrättsassessorn i Hovrätten för Västra Sverige Kenneth Truedsson som sekreterare i utredningen om genomförande av EG:s direktiv om allmän produktsäkerhet (Ju 2002:08) (02-07-04), hovrättsassessorn i Hovrätten för Västra Sverige Eva-Charlotte Salvall och hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Margita Åhsberg som sekreterare i kommittén om vårdnad, boende och umgänge (Ju 2002:09) (02-07-04), kammarrättsassessorn i Kammarrätten i Stockholm Ulrika Lundström som sekreterare i utredningen om redovisning enligt internationella redovisningsstandarder (Ju 2002:10) (02-09-03).

 

Finansdepartementet
Regeringskansliet har anställt rättssakkunnige Hans Levén som kansliråd med placering i departementet (02-08-19).

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt expeditions- och rättschefen Gudmund Toijer och byråchefen Owe
Hultin att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt (02-06-06),

SvJT 2002 Notiser 749 departementsrådet Maj Johansson, chefsjuristen Hans Nyman, chefsjuristen Lars Lundgren, kanslirådet Ingela Perklev, kanslichefen Björn Hansson och revisionssekreteraren Kjell
Olof Wennström att vara hovrättsråd i Svea hovrätt (02-06-06), kammarrättsassessorn Rolf Forsberg att vara hovrättsråd i Hovrätten för Nedre Norrland (02-06-06), lagmannen Åke Rehnström att vara lagman i Svea hovrätt (02-08-08).
    Hovrätten för Västra Sverige har förordnat fiskalen Magnus Haglund till hovrättsassessor (02-05-24), Svea hovrätt har förordnat fiskalen Jonas Bäckstrand till hovrättsassessor (02-05-29), Göta hovrätt har förordnat fiskalen Erik Noltorp till hovrättsassessor (02-05-31), Hovrätten för Västra Sverige har förordnat fiskalen Dano Kostovski till hovrättsassessor (02-06-14), Svea hovrätt har förordnat fiskalerna Pontus Ewerlöf och Olof Wetterqvist till hovrättsassessorer (02-0626), Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat fiskalen Magnus Andersson till hovrättsassessor (02-0705), Svea hovrätt har förordnat fiskalen Jenny Jonasson till hovrättsassessor (02-08-07), Svea hovrätt har förordnat fiskalerna Karin Wistrand och Stefan Johansson till hovrättsassessorer (02-0904).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt chefsjuristen Lars Sjöström och rådmannen Göran Nilsson att vara chefsrådmän vid Stockholms tingsrätt (02-06-06), rådmannen Kristina Almqvist att vara rådman i Kalmar tingsrätt (0206-06), civilingenjören Claes-Göran Göransson att vara miljöråd vid tingsrätterna (02-06-06), rådmannen Kurt Ek att vara rådman i Uppsala och Tierps tingsrätter (02-06-19), revisionssekreteraren Petra Bengtsson att vara rådman i Nyköpingstingsrätt (02-06-19), kanslirådet Hjalmar Forsberg, tf. rådmannen Anti Avsan, revisionssekreterarna Tuula Tikkanen Kihlgren, Gun-Marie Taabu och Sakari Alander att vara rådmän i Stockholms tingsrätt (02-07-11), utredningssekreteraren Dag Cohen att vara rådman i Helsingborgs tingsrätt (02-07-18), rådmannen Mikael Petersson att vara rådman i Lunds tingsrätt (0207-18), lantmätaren Bert Andersson att vara fastighetsråd vid tingsrätterna (0207-18), rådmannen Jörn Jacobsson att vara lagman i Hässleholms tingsrätt (0207-25), rättssakkunniga Inger Andersson att vara rådman i Oskarshamns tingsrätt och Västerviks tingsrätt (02-08-08). Regeringen har anställt t.f. miljörådet Bengt Jonsson på en tidsbegränsad anställning vid tingsrätterna (02-06-06), rådmannen Dick Peter Hartman en tidsbegränsad anställning som rådman i Helsingborgs tingsrätt (0207-18).

 

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt regeringsrättssekreteraren Thomas Ekroth att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Stockholm (02-0711), kammarrättsassessorn Torbjörn
Eriksson att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Sundsvall (02-0502). Kammarrätten i Stockholm har förordnat fiskalerna Martina Irving Magnusson och Karl-Henrik Bucht till kammarrättsassessorer (02-05-30), Kammarrätten i Stockholm har förordnat fiskalen Ylva Ehrnrooth till kammarrättsassessor (02-06-24), Kammarrätten i Göteborg har förordnat fiskalen Christina Helldén till kammarrättsassessor (02-06-28), Kammarrätten i Jönköping har förordnat fiskalen Katerina Petkovska till kammarrättsassessor (02-08-22), Kammarrätten i Stockholm har förordnat fiskalerna Ulrika Lundström och Fredrik Löfstedt till kammarrättsassessorer (02-08-29).

750 Notiser SvJT 2002 Länsrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Christer Abrahamsson att vara chefsrådman i Länsrätten i Skåne län (02-06-13), patenträttsrådet Eva Hammar, tf. rådmannen Magnus Åhammar, kanslirådet Lena Lagercrantz och konsulten Birgitta Laestander att vara rådmän i Länsrätten i Stockholms län (02-06-13), ordförande i Utlänningsnämnden Peter Enander att vara chefsrådman i Länsrätten i Stockholms län (02-0718).

 

Hyresnämnderna
Regeringen har anställt hovrättsassessorn Karin Hellström att vara hyresråd i Hyresnämnden i Göteborg (02-07-11), hovrättsassessorn Lise-Lotte Wilkens
Norén att vara hyresråd i Hyresnämnden i Göteborg (02-07-25).

 

Riksdagens ombudsmän
Riksdagens ombudsmän har anställt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Linn Pantzar att vara rättssakkunnig föredragande hos Riksdagens ombudsmän (02-07-09), hovrättsassessorn i Svea hovrätt Malou Lindblom att vara byråchef hos Riksdagens ombudsmän (02-07-12). Åklagarväsendet
Riksåklagaren har anställt assistentåklagaren Ingmarie Olsson som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Västerås (02-05-27), assistentåklagaren Björn Rosenlöf som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Stockholm (02-0527), assistentåklagarna Jens Nilsson och Peter Jonsson som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Stockholm (02-08-23), assistentåklagaren Anders Petersson som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Malmö (02-08-23).

 

Polisväsendet
Regeringen har anställt generaldirektören vid Brottsförebyggande rådet Ann-Marie Begler som överdirektör vid Rikspolisstyrelsen (02-08-08).

 

Sveriges advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Marika W. Dimming, White & Case, London, Johan Gustavsson, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Bo Haslum, Advokatfirman Alfa KB, Stockholm, Anders Hedman, Coudert Brothers Schürmann & Grönberg Advokatbyrå KB, Stockholm, Peter Helle, Helle & Westermark, Stockholm, Christina Pettersson, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Mats Rydh, Advokatfirman Glimstedt Stockholm HB, Stockholm, Magdalena Schmidt, LEX Advokatbyrå Haij & Malmberg HB, Stockholm, Carin Severin, L O Carlén Advokatbyrå AB, Stockholm, Tove Sjövall Ingerstedt, Trelleborg, Laine Nôu Strömgren, Advokatfirman Noreberg AB, Falun, Ulrika Wennerklint, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Claes Winberg, Stockholm, Erik Woodcock, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Rolf Åsberg, Advokatbyrån Juristcentrum, Halmstad (02-06-13), Victoria Bäckström, Advokatfirman Lundberg & Åkerlund HB, Luleå, Ulla Edström, Per Gratte Advokatbyrå AB, Stockholm, Åsa Erlandsson, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Anders Fredriksson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Per Furberg, Setterwalls Advokatbyrå, Göteborg, Maria Hagberg, Magnusson Wahlin Advokatbyrå KB, Stockholm, Ferdinand Hellers, Advokatfirman NOVA AB, Stockholm, Karin Hernvall, Advokatfirman Åberg & Co AB, Stockholm, Michael Hylander, Advokatfirman Bergling & Partners KB, Stockholm, Anders Isgren, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Marcus Johansson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå AB, Stockholm, Jörgen Jonasson, Herslow & Holme HB Advokatbyrå, Malmö, Palle Källström, Legalia PK AB, Stockholm, Mattias Lampe,
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Lennart Larsson, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Lena Lassenius, Advokatfirman Lin-

SvJT 2002 Notiser 751 dahl KB, Stockholm, Kristina Lilja, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Anna-Karin Lindh, Advokatfirman Fylgia KB, Stockholm, Bertil Mårtensson, Advokatbolaget Pargéus & Karström HB, Sundsvall, Staffan Noréus, Mora, Johan Nylén, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Nina
Nyqvist, Advokatfirman Delphi & Co KB, Göteborg, Per Palmström, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Johan Paulsson, Lindh Stabell Horten Advokatfirma LSH Stockholm KB, Stockholm, Birgitta Resenius, Advokatfirman Kerstin Koorti AB, Stockholm, Lars SamuelsonSetterwalls Advokatbyrå, Stockholm, Bettina Schütz-Gärdén, Advokatfirman Engström & Co AB, Malmö, Bo Svensson, Advokatfirman Glimstedt i Lund HB, Lund, Charlotta Tajthy, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Henrik Wistam, Heidenstam & Nicander Advokatbyrå HB, Stockholm (02-08-22).

 

 

 

 

 

 

I detta häfte (s. 657–752) har medverkat bl.a.

 

 


Bo Svensson, justitieråd 
Monica Larsson, jur.kand.
Lennart Pålsson, professor emeritus i internationell rätt
Olle Abrahamsson, rättschef i Justitiedepartementet
Thorsten Cars, jur.dr, f.d. hovrättslagman
Michael Pålsson, advokat i Helsingborg
Claude Zacharias, advokat i Stockholm
Sören Öman, chefsjurist, särskild utredare av personuppgiftslagen
Michael Bogdan, professor vid Lund universitet