106 Notiser SvJT 2003Nytt justitieråd
Regeringen har den 19 december 2002 utnämnt advokaten Kerstin Calissendorff till justitieråd. Kerstin Calissendorf tog jur.kand.examen 1981. Under åren 1981–1982 arbetade hon på Datainspektionen. Hon fullgjorde tingstjänstgöring vid Nacka tingsrätt 1982–1984. Kerstin Calissendorff arbetar på Advokatfirman Cederquist KB sedan 1984. Hon blev advokat där 1987 och är delägare i firman sedan 1991. Kerstin Calissendorff är sedan 1999 styrelseledamot i Svenska Föreningen för Upphovsrätt. Hon undervisar också på kurser i immaterialrätt.

Justitiedepartementet
Regeringen har anställt chefsrådmannen i Länsrätten i Stockholms län Annika Brickman att vara rättschef med placering i departementet (02-12-19). Regeringskansliet har anställt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Christoffer Démery som rättssakkunnig med placering i departementet (0211-25), kanslirådet Stefan Johansson som ämnesråd med placering i departementet (02-11-27), hovrättsassessorn i Svea hovrätt Göran Söderström som rättssakkunnig med placering i departementet (0211-27), hovrättsassessorn i Svea hovrätt Jonas Högström som rättssakkunnig med placering i departementet (0212-02), rättssakkunnige Joakim Zetterstedt som kansliråd med placering i departementet (02-12-03), ämnessakkunniga Elenor Groth som kansliråd med placering i departementet (02-12-11), departementssekreteraren Birgitta Eklund som kansliråd med placering i departementet (02-12-12), ämnesråden Agneta Bäcklund och Helena Jäderblom som departementsråd med placering i departementet (02-12-20), kansliråden Maria Kelt, Anders Lindgren, och Ari Soppela som ämnesråd med placering i departementet (02-12-20). Departementschefen har anställt hovrättsassessorerna i Hovrätten för Västra Sverige Erik Wendel och Helena Åhlén som sekreterare i utredningen om översyn av det allmännas ingripanden vid ungdomsbrott (Ju 2002:14)(02-11-26), hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Magnus Andersson som sekreterare i utredningen om förmyndare, gode män och förvaltare (Ju 2002:04)(02-11-26), hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Marie Gärtner som sekreterare i utredningen om översyn av skuldsaneringslagen (Ju 2002:15)(02-12-02), Statsrådet Sahlin har anställt hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Susanna Pålsson

Helander som sekreterare i kommittén om en sammanhållen diskrimineringslagstiftning (N 2002:06) (0301-13).

Finansdepartementet
Regeringskansliet har anställt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Joakim Schaaf som rättssakkunnig med placering i departementet (0211-19), kammarrättsassessorn i Kammarrätten i Sundsvall Åsa Ärlebrant som rättssakkunnig med placering i departementet (02-12-04).

SvJT 2003 Notiser 107Näringsdepartementet
Regering har förordnat kammarrättsassessorn i Kammarrätten i Sundsvall Valeria Kovacs att vara patenträttsråd i Patentbesvärsrätten (02-12-12).

Högsta domstolen
Regeringen har förordnat justitierådet Lars K Beckman att vara ordförande på avdelning i Högsta domstolen (02-12-12).

Hovrätterna
Regering har utnämnt lagmannen Kjell Persson att vara hovrättslagman i Hovrätten för Övre Norrland (02-11-28), Göta hovrätt har förordnat fiskalen Katarina Eriksson till hovrättsassessor (02-12-11), Hovrätten för Västra Sverige har förordnat fiskalen Niclas Johannisson till hovrättsassessor(02-12-13).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt hovrättsassessorn Charlotten Hallén att vara rådman i Varbergs tingsrätt (02-12-05), hovrättsassessorn Agneta Ögren att vara rådman i Umeå tingsrätt (0212-05), expeditions- och rättschefen Martin Holmgren att vara chefsrådman i Stockholms tingsrätt (02-12-12), lagmannen Håkan Nordling att vara lagman i Växjö tingsrätt och länsrätten i Kronobergs län (02-1219), lagmannen Bengt Tancred att vara lagman i Mariestads tingsrätt och Länsrätten i Mariestad (02-12-19), lagmannen Peter Rosén att vara lagman i Blekinge tingsrätt och Länsrätten i Blekinge län (02-12-19). Regeringen har förordnat kammaråklagaren Petter Granqvist på en tidsbegränsad anställning som rådman i Falu tingsrätt (02-12-05). Regeringen har anställt hovrättsassessorn Åsa Nord på en tidsbegränsad anställning som rådman i Mora tingsrätt (02-12-05).

Kammarrätterna
Regeringen har förordnat kammarrättsrådet Jan Nordlund en tidsbegränsad anställning som kammarrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Stockholm (02-12-05), Kammarrätten i Stockholm har förordnat kammarrättsfiskalerna Kerstin Morast och Lena Bartholf Axelsson till kammarrättsassessorer (0212-01), Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Ylva Börjesson till kammarrättsassessor (02-12-09), Kammarrätten i Jönköping har förordnat kammarrättsfiskalen Tomas Fredén till kammarrättsassessor (03-01-01).

Hyresnämnderna
Regeringen har anställt direktören Greger Lindberg att vara hyresråd och chef för Hyresnämnden och arrendenämnden i Malmö (03-01-16).

Riksdagens ombudsmän
Riksdagens ombudsmän har förordnat hovrättsassessorn i Svea hovrätt Erik Lindberg att vara byråchef hos Riksdagens ombudsmän (02-11-15). Riksdagens ombudsmän har anställt kammarrättsassessorn i Kammarrätten i Stockholm Charlotta Berglund att vara rättssakkunnig föredragande hos Riksdagens ombudsmän (02-1125).

Åklagarväsendet
Riksåklagaren har anställt assistentåklagaren Kjell Janneson som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Umeå (02-11-25), assistentåklagarna Thomas Andersson, Ulf Hansson, Jenny Olovsson och Jeanette Sprimont som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Malmö (02-12-18), assistentåklagare Anders Johansson som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Stockholm (02-12189).

108 Notiser SvJT 2003Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Thomas Ander, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå AB, Stockholm, Petra Andersson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Mattias Anjou, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, David Arnljots, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Monica Bengtsson, Setterwalls Advokatbyrå, Stockholm, Karmen Bergholcs, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Magnus Björck, Advokatfirman Södermark HB, Stockholm, Christer Brantheim, Advokatfirman Södermark HB, Stockholm, Andreas Börjesson, Bird & Bird Advokat HB, Stockholm, Ulrika Elfving, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå AB, Stockholm, Lars Isacsson, Andrén Advokatbyrå AB, Stockholm, Therése Isaksson, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Stefan Johansson, AJB Advokatfirman Jonas Bergh AB, Stockholm, Mats Larsson, Advokatfirman Södermark HB, Stockholm, Gabriel Lidman, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Ulrika Liman, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå AB, Stockholm, Magnus Ljungstedt, Advokatfirman Cecilia Westberg AB, Stockholm, Lisa Lundin, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Jonas Löttiger, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Lars Nerbrand, Advokatfirman Lindahl KB, Malmö, Johanna Näslund, Advokatfirman Lindahl KB, Örebro, Rikard Setterlid, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Henrik Snellman, Henrik Snellman Juridik AB, Växjö, Martin Svensson, Berglund och Co Advokatbyrå KB, Göteborg, Örjan Söderbaum, Söderbaum & Partners Juristfirma KB, Uppsala, Elin Thott, Advokatbyrån Sigeman & Co AB, Malmö, Kristina Walles, Bird & Bird Advokat HB, Stockholm, Maria Wideroth, Advokatfirman Alfa KB, Stockholm, Zisis Zikontalas, Advokatfirman Gunvor Nilsson AB, Kristianstad (02-12-12).

I detta häfte (s. 1–108) har medverkat bl.a.


Olle Abrahamsson, rättschef i Justitiedepartementet
Michael Bogdan, professor vid Lunds universitet

Ulf Norin, jur.kand.

Jessica Wieslander, jur.kand.

Hans Danelius, f.d. justitieråd

Lars Haglind, kanslichef i Riksdagens lagutskott

Anders Norin, föredragande i Riksdagens lagutskott

Bert Lehrberg, professor vid Uppsala universitet