Personalnotiser

Ny kammarrättspresident i Kammarrätten i Sundsvall
Regeringen har den 20 februari 2003 utnämnt expeditions- och rättschefen Kathrin Flossing till kammarrättspresident i Kammarrätten i Sundsvall. Kathrin Flossing är sedan 1998 expeditionsoch rättschef i Miljödepartementet. Under åren 1996–98 hade hon samma befattning i Kulturdepartementet. Dessförinnan tjänstgjorde hon i Justitiedepartementet i sammanlagt åtta år, dels på processrättsenheten, dels på enheten för nåd och andra brottsmålsärenden. Hon utnämndes till kansliråd 1992. Under åren 1993–96 var hon departementsråd och chef för enheten för nåd och andra brottmålsärenden. Kathrin Flossing har tidigare tjänstgjort i tingsrätt, kammarrätt och länsrätt. Hon har också varit åklagare i Värmlands och Örebro län.
    Kathrin Flossing är ledamot i Finansinspektionens styrelse och ersättare i Kriminalvårdsnämnden. Hon är vidare avdelningsordförande i Allmänna reklamationsnämnden samt sakkunnig Miljöbalkskommittén.

Justitiedepartementet
Regeringskansliet har anställt kanslirådet Malin Bonthron s o m ämnesråd med placering i departementet (03-01-29), rättssakkunniga Anne Kuttenkeuler som kansliråd med placering i departementet (03-01-29), rättssakkunniga Per-Anders Svensson och Eva Lundgren som kansliråd med placering i departementet (0302-24), Niklas Ljunggren som rättssakkunnig med placering i departementet (03-03-25). Departementschefen har anställt hovrättsassessorn i hovrätten för Västra Sverige Henrik Karlsson som sekreterare i kommittén om en ny kriminalvårdslag (Ju 2002:14)(03-0124), t.f. rådmannen Jennie Sjödahl Mellbin, som sekreterare i utredningen om översyn av Brottsförebyggande rådet och dess verksamhet (Ju 2003:01)(03-03-06),

Hovrätterna
Regering har utnämnt hovrättsrådet Göran Dahlgren att vara hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, i Hovrätten för Västra Sverige (03-01-23), rättssakkunnige Henrik Ibold att vara hovrättsråd i Hovrätten för Nedre Norrland (03-01-23), hovrättsrådet Ulla Kragh Munck att vara hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, i Hovrätten för Västra Sverige (03-02-20), rådmannen Ann-Carin Glimstedt och tf. rådmannen Marianne Larsson att vara hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige (03-02-20). Svea hovrätt har förordnat fiskalen Christoffer Démery till hovrättsassessor (03-01-15), Svea hovrätt har förordnat fiskalerna, Jonas Högström och Jens Wieslander till hovrättsassessorer (03-0205).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt revisionssekreteraren Bertil Sundin och tf. rådmannen Anders Heiborn att

SvJT 2003 Notiser 403vara rådmän i Stockholms tingsrätt (03-01-23), revisionssekreteraren Jim Karlsson att vara rådman i Norrköpings tingsrätt (03-01-23), hovrättsassessorn Monica Felding att vara rådman i Lunds tingsrätt (03-01-23), rättssakkunnige Johan Isaksson och utredningssekreteraren Roy Johansson att vara rådmän i Göteborgs tingsrätt (03-01-23), rådmannen Lars Holmgård att vara rådman i Karlstads tingsrätt (03-0123), chefsrådmannen Bertil Bondesson att vara lagman i Borås tingsrätt (0301-30), lagmannen Lars-Olof Andersson att vara lagman i Östersunds tingsrätt och länsrätten i Jämtlands län (0302-20), revisionssekreteraren Lars-Olof Tomth att vara rådman i Huddinge tingsrätt (03-02-20), hovrättsassessorn Jonas Österlund att vara rådman i Linköpings tingsrätt (03-02-20), hovrättsassessorn Patrik Claeson att vara rådman i Trollhättans tingsrätt (03-02-20), rådmannen Lars-Erik Bergström att vara lagman i Mora tingsrätt (03-0227), byråchefen Anders Eka och rådmannen Thomas Johansson att vara chefsrådmän i Stockholms tingsrätt (03-03-06). Regeringen har anställt lagmannen Hans Brusewitz på en tidsbegränsad anställning som lagman i Gällivare tingsrätt (03-02-20). Regeringen har förordnat hovrättsassessorn Susanne Löwhagen på en tidsbegränsad anställning som rådman i Skövde tingsrätt (0301-23).

Länsrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Marianne Sturk a t t vara rådman i Länsrätten i Skåne län (03-02-20), föredragande i konstitutionsutskottet Caroline Beck-Friis och ämnessakkunniga Eva Lindeblad att vara rådmän i Länsrätten i Stockholms län (03-03-13). Regeringen har förordnat tf. rådmannen Helena Sohl på en tidsbegränsad anställning som rådman i Länsrätten i Södermanlands län (03-02-27).

Riksdagens ombudsmän
Riksdagens ombudsmän har anställt hovrättsassessorn Ulrika Kvarnsjö och t.f. hovrättsassessorn Johan Modin att vara rättssakkunniga föredragande hos Riksdagens ombudsmän (03-02-28), hovrättsassessorn Ingrid Åhman och verksjuristen Johan Axelsson att vara rättssakkunniga föredragande hos Riksdagens ombudsmän(03-0325).

Åklagarväsendet
Riksåklagaren har anställt assistentåklagarna Fredrik Jonasson och Johan Udén som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Göteborg (03-01-27), assistentåklagaren Ulrika Björkegren som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Västerås (03-03-03), assistentåklagarna Björn Danielsson och Viktoria Karlsson som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Göteborg (03-03-03), assistentåklagaren Klas Engdahl som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Linköping (03-0303).

Sveriges advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Rikard Stenberg, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm (02-12-12), Hampus Adlerton, Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Stockholm, Nils Alpman, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå AB, Stockholm, Martin Bergh, Ahlford Advokatbyrå AB, Uppsala, Paul Berkhuizen, Advokataktiebolaget Urban Jansson & Partners, Landskrona, Nicklas Björklund, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Ola Boreson, Advokatfirman Hedelin AB, Lund, Jonas Bratt, Saltsjöbaden, Dan Engström, Advokatfirman Delphi & Co KB, Stockholm, Stefan Erhag, Advokatfirman Delphi

404 Notiser SvJT 2003& Co KB, Lars Ericsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Göran Eriksson, Magnusson Wahlin Qvist Stanbrook Advokatbyrå KB, Malmö, Anders Fernlund, Advokatfirman Delphi & Co KB, Stockholm, Eva Fredriksson, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Henrik Gallus, Wistrand Advokatbyrå, Göteborg, Marie Gerrevall, Hamilton & Co Advokatbyrå Växjö HB, Växjö, Frida Grundberg, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Anders Heintze, Setterwalls Advokatbyrå, Göteborg, Christel Hjulström, Advokatfirman Harry Steinmann AB, Stockholm, Michael Horneman, Sagell Angsmark Anell Advokatbyrå HB, Uppsala, Roland Jensen, Magnusson Wahlin Qvist Stanbrook Advokatbyrå KB, Malmö, Yngve Kihlström, Ahlford Advokatbyrå AB, Uppsala, Tove Klackenberg Undin, Sunne, Mats Kristensson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Christian Larsson, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Johan Lindberg, Kilpatrick Stockton Advokat KB, Stockholm, Henrik Lindekrantz, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Michael
Lindén, Advokatfirman Thomas Martinson, Stockholm, Ulf Lindén, Ulf Lindén Affärsjuridik AB, Karlstad, Fredrik Linder, Hamilton & Co Advokatbyrå Stockholm, Stockholm,
Mats Lindgren, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Jesper Montan, Advokatfirman M-L Norking AB, Malmö, Eva-Maj Mühlenbock, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Angelica Nelson, Juristkontoret Angelica Nelson, Lidingö, Nils Nostell, Mannheimer & Swart-

ling Advokatbyrå AB, Stockholm, Thorvald Persson, Juristfirman Thorvald Persson AB, Malmö, Ulrika Polland, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Anders Reldén, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Jörgen Rexö, Setterwalls Advokatbyrå i Malmö AB, Malmö, Kristoffer Ribbing, Advokatfirman Södermark HB, Stockholm, Clas Rosdahl, Advokatfirman Glimstedt i Örebro län, Karlskoga, Anders Roy, Gullack Advokatbyrå HB, Borås, Herman Sahlin, Advokatfirman Lindmark Welinder AB, Lund, Anna Sandén, Archibald Advokatbyrå KB, Malmö, Patrik Schöldström, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, Stockholm, Robert Ström, Advokatfirman Alfa KB, Stockholm, Jessica Stålhammar, Magnusson Wahlin Qvist Stanbrook Advokatbyrå KB, Malmö, Tord Svensson, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Christer Söderberg, Kungsbacka Advokatbyrå AB, Kungsbacka, Christer Thingwall, Christer Thingwall AB, Bromma, Håkan Thorell, Advokat Björn Larsson AB, Karlstad, Bo Thorstorp, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Marc Tullgren, Setterwalls Advokatbyrå i Malmö AB, Malmö, Jane Vamstad, Ahlford Advokatbyrå AB, Uppsala, Peter Vennerstrand, Advokatfirman Södermark HB, Stockholm, Martin Wasteson, Advokatfirman Delphi & Co KB, Stockholm, Gösta Westman, Setterwalls Advokatbyrå i Malmö AB, Malmö, Carolin Åberg, Advokatfirman Glimstedt KB, Göteborg, Björn Öberg, Juristfirman Björn Öberg & Co HB, Lidingö (03-02-06).

I detta häfte (s. 293–404) har medverkat


Hans Danelius, f.d. justitieråd
Jan Kleineman, professor i civilrätt vid Stockholms universitet

Eva Ryrstedt, jur.dr och universitetslektor vid Lunds universitet

Olle Abrahamsson, rättschef i Justitiedepartementet

Göran Regner, justitieråd

Anders Knutsson, f.d. justitieråd

Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet

Per Bergling, jur.dr och universitetslektor vid Umeå universitet

Eva-Maria Svensson, jur.dr och universitetslektor vid Göteborgs universitet

Nils Wahl, professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet