Personalnotiser

Ny kammarrättspresident i Kammarrätten i Sundsvall
Regeringen har den 20 februari 2003 utnämnt expeditions- och rättschefen Kathrin Flossing till kammarrättspresident i Kammarrätten i Sundsvall. Kathrin Flossing är sedan 1998 expeditionsoch rättschef i Miljödepartementet. Under åren 1996–98 hade hon samma befattning i Kulturdepartementet. Dessförinnan tjänstgjorde hon i Justitiedepartementet i sammanlagt åtta år dels på processrättsenheten, dels på enheten för nåd och andra brottsmålsärenden. Hon utnämndes till kansliråd 1992. Under åren 1993–96 var hon departementsråd och chef för enheten för nåd och andra brottmålsärenden. Kathrin Flossing har tidigare tjänstgjort i tingsrätt, kammarrätt och länsrätt. Hon har också varit åklagare i Värmlands län och Örebro län.
    Kathrin Flossing är ledamot i Finansinspektionens styrelse och ersättare i Kriminalvårdsnämnden. Hon är vidare avdelningsordförande i Allmänna reklamationsnämnden samt sakkunnig i Miljöbalkskommittén.

Ny svensk domare i Europadomstolen för mänskliga rättigheter
Advokaten Elisabeth Fura-Sandström valdes den 2 april 2003 till ny domare i Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg. Hon ersätter Elisabeth Palm, som varit domare i Europadomstolen sedan 1988. Elisabeth Fura-Sandström har varit verksam som advokat sedan 1985 och har bland annat varit ordförande i Sveriges advokatsamfund. Förutom att ha deltagit i ett flertal offentliga utredningar i Sverige har Elisabet FuraSandström också en rad internationella uppdrag bakom sig. Hon har bland annat varit ordförande i en internationell sammanslutning av advokater och deltagit i olika biståndsprojekt på det rättsliga området i till exempel Ryssland, Laos och Vietnam.

Justitiedepartementet
Regeringskansliet har anställt hovrättsassessorerna i Svea hovrätt Ewa Bökwall och Irja Hed som rättssakkunniga med placering i departementet (03-04-24), kanslirådet Magnus Medin som ämnesråd med placering i departementet (03-05-14).


    Departementschefen har anställt hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Katarina Rikte som sekreterare i beredningen på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området (Ju 2003:04) (03-04-30). Statsrådet Lövdén har anställt hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Ulf Ahlström som sekreterare i utredningen om refor-

SvJT 2003 Notiser 635mering av hyressättningssystemet (Ju 2003:02) (03-04-28). Statsrådet Nuder har anställt universitetslektorn Ulla Björkman som sekreterare i kommittén om en ny vallag (Ju 2003:03) (03-04-30).

Finansdepartementet
Regeringskansliet har anställt rättssakkunniga Eva-Lena Nebelius som kansliråd med placering i departementet (03-02-11), kammarrättsassessorn i Kammarrätten i Göteborg Ylva Börjesson som rättssakkunnig med placering i departementet (03-03-25), rättssakkunniga Maria Hallqvist som kansliråd med placering i departementet (03-04-29).

Hovrätterna
Svea hovrätt har förordnat fiskalerna Johan Modin, Malin Nyman och Johan Rosén till hovrättsassessorer (03-03-05), Svea hovrätt har förordnat fiskalerna Monica Björnfot Spaak och Kerstin Eriksson till hovrättsassessorer (03-04-09), Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat fiskalen Niklas Ljunggren till hovrättsassessor (03-0411), Svea hovrätt har förordnat fiskalen Annelie Skoglund till hovrättsassessor (03-05-07).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt föredraganden Erik Johansson att vara rådman i Luleå tingsrätt (03-0403), rådmannen Anna Skarhed att vara lagman i Linköpings tingsrätt (0304-16), rådmannen Dan Sjöstedt att vara rådman i Skövde tingsrätt (03-0424), hovrättsrådet Erik Sundström att vara lagman i Lycksele tingsrätt (0305-15), rådmannen Dag Cohen att vara rådman i Lunds tingsrätt (03-05-15), rådmannen Anders Forsbäck att vara rådman i Uddevalla tingsrätt (03-05-15), rådmannen Katarina Wingqvist-Ekholm att vara chefsrådman i Göteborgs tingsrätt (03-05-22). Regeringen har anställt lagmannen Ylva Johansson på en tidsbegränsad anställning som lagman i Ångermanlands tingsrätt (0305-08).

Kammarrätterna
Kammarrätten i Stockholm har förordnat fiskalen Anna Bäckström till kammarrättsassessor (03-03-27), Kammarrätten i Göteborg har förordnat fiskalerna Henric Dunnington och Åsa Ståhl till kammarrättsassessorer (03-03-28).

Länsrätterna
Regeringen har utnämnt ordförande i Utlänningsnämnden Annika Sandström att vara chefsrådman i Länsrätten i Stockholms län (03-04-30).

Polismyndigheterna
Regeringen har anställt biträdande länspolismästaren Carin Götblad att vara länspolismästare vid Polismyndigheten i Stockholms län (03-04-30).

Revisorsnämnden
Regeringen har anställt departementsrådet Peter Strömberg som direktör och chef för Revisorsnämnden (03-05-08).

Sveriges advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Ulf Andersson, Advokaterna Ljunggren & Öberg HB, Gävle, Robert Asplund, Advokatfirman Lindahl KB, Örebro, Pontus Back, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Sören Brekell, Setterwalls Advokatbyrå i Malmö AB, Malmö, Fredrik Burvall, Lindstedts Advokatbyrå AB, Sundsvall, Björn Collste¸ Magnusson Wahlin Qvist Stanbrook, Stockholm, Leif Dylin, Magnusson Wahlin Qvist Stanbrook, Göteborg, Gustaf Engstrand, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Barney Fyman, Rosengrens Advokatbyrå i Borås, Borås, Susanne Gosenius, Advokat Max Fredriksson BrottsofferJuristerna AB, Malmö,

636 Notiser SvJT 2003Christer Holmqvist, Advokaterna Håkansson, Palm & Lindsten HB, Karlskrona, Fredrika Hörlin, Advokatfirman Wåhlin HB, Göteborg, Fredrik Iverström, Magnusson Wahlin Qvist Stanbrook, Advokatbyrå KB, Göteborg, Jonas Jægerfalk, Advokataktiebolaget Gärdlund, Norrtälje, Johan Karlman, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Carin
Lettius, Advokatfirman Glimstedt Helsingborg HB, Helsingborg, Henric Levin, Advokatfirman ALLIANS AB, Stockholm, Ebba Levin-Svenson, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Stockholm, Mattias Lindberg, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Henriette de Maré, Advokaterna Jan och Rolf Glimstedt KB, Stenungsund, Mats Nikell, Magnusson Wahlin Qvist Stanbrook, Göteborg, Martin Peterson, Advokatfirman Gärde & Nordlin KB, Stockholm, Niklas Prybil, Advokatfirman Glimstedt Jönköping HB, Jönköping, Annika Ryberg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Boel Simonsson, Edqvist Advokatbyrå HB, Göteborg, Niklas Sjöblom, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Robert Starck, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Frederik Treschow, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Ulrika
Wester, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Johan Åberg, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm (03-0423), Peter Andeby, Magnusson Wahlin Qvist Stanbrook Advokatbyrå KB, Göteborg, Håkan Andersson, Advokatfirman Bergsten AB, Eskilstuna, Johan Andersson Åkerud, Orr Rosenfalck L.L.P., London, Lina Berto, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Fredrik von Bothmer, Setterwalls Advokatbyrå, Stockholm, Thomas Enckell, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Carina Eriksson, Kista Advokatbyrå AB, Kista, Jan K A Eriksson, Upsala affärsjuridiska Byrå AB, Uppsala, Fredrik Hagby, Swedbergs Advokatbyrå HB, Göteborg, Samuel Hägg, Grundén & Gozzo Advokater HB, Stockholm, Ulf Käll, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Anna Lööv, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Thomas Myrdal, KLegal Advokatbyrå AB, Stockholm, Fredrik Mörtberg, Advokatfirman Abersten HB, Östersund, Johan Niklasson, Juristfirman Johan Niklasson AB, Tvärred, Pia Nyblaeus, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Jan Nyman, Krokströms Advokatbyrå AB, Hudiksvall, Caroline Olstedt, Advokatfirman Lindh Stabell Horten KB, Stockholm, Mats Romell, Magnusson Wahlin Qvist Stanbrook Advokatbyrå KB, Göteborg, Michael Staff, Setterwalls Advokatbyrå, Stockholm, Johan Söderlund, Magnusson Wahlin Qvist Stanbrook Advokatbyrå KB, Göteborg, Olof Torén, Advokatfirman Nordlander, Stockholm, Martin Wall i n , Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Pia Wiséen Wernblom, Advokatfirman Gärde & Nordlin KB, Stockholm, Martin Wigforss, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Stockholm, Mattias Wittgren, Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Mathias Östman, Andrén Bratt Isacsson Advokatbyrå AB, Stockholm (03-05-22).

I detta häfte (s. 521–636) har medverkat bl.a.


Stig Strömholm, professor emeritus och f.d. rektor för Uppsala universitet
Thomas Kalbro, biträdande professor vid Kungl. Tekniska högskolan

Eva Ryrstedt, jur.dr och universitetslektor vid Lunds universitet

Christina Wainikka, jur.dr, Svenskt Näringsliv

Hans Danelius, f.d. justitieråd

Trude Haugli, professor vid Universitetet i Tromsö

Mikael Mellqvist, hovrättsråd i Svea hovrätt

Sara Albrecht, doktorand i fastighetsrätt vid KTH och biträdande jurist