Notiser Nyheter från juridiska fakulteten vid Uppsala universitet
Utnämningar

I Professorn i internationell privat- och processrätt Maarit Jänterä
Jareborg är utsedd till dekanus för perioden 2004-07-01–2005-06-30.

 

II Professorn i processrätt Torbjörn
Andersson är utsedd till prodekanus för perioden 2004-07-01–2005-06-30.

 

 

Justitiedepartementet
Regeringen har anställt ämnesrådet Anita Wickström som departementsråd med placering i departementet (04-08-12). Regeringskansliet har anställt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Anneli Skoglund som rättssakkunnig med placering i departementet (0408-30), docenten Johan Schelin som ämnessakkunnig med placering i departementet (04-09-01).

 

Försvarsdepartementet
Regeringskansliet har anställt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Daniel Ström som rättssakkunnig med placering i departementet (04-0816).

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt f.d. statsekreteraren och stf. generaldirektören i Jordbruksverket Per
Göran Öjeheim att vara hovrättslagman i Göta hovrätt (04-09-02).
    Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalen Ulrika Ohlsson till hovrättsassessor (04-06-01), Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalerna Louise W. Conradi, Gunilla Svedberg och Anette Enberg till hovrättsassessorer (04-09-09).

 

Kammarrätterna
Kammarrätten i Stockholm har förordnat kammarrättsfiskalerna Rikard
Jermsten, Sara Johannesson och Alexandra Wahren till kammarrättsassessorer (04-09-01).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Erica Erkinheimo, Setterwalls Advokatbyrå i Malmö AB, Malmö, Mikael Hägglöf, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Per Kristiansson, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Johan Ljungberg,
Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Pontus Skogh, Grünberger Advokatbyrå KB, Stockholm, Maria Thorstensson, Setterwalls Advokatbyrå, Stockholm, Anna Tissot-Favre,
Linklaters Advokatbyrå AB, Bryssel, Kerstin Vogel, Henrik Dellborg Advokatbyrå AB, Göteborg (04-08-19).

 

 

I detta häfte (s. 665–772) har medverkat

 

 


Fredrik Wersäll, riksåklagare 
Eivind Smith, professor, Institutt for offentlig rett, Oslo
Anders Victorin, professor vid Stockholms universitet
Madeleine Leijonhufvud, professor vid Stockholms universitet
Mauritz Bäärnhielm, f.d. hovrättsråd, jur.dr h.c.
Torbjörn Ingvarsson, jur.dr, universitetslektor vid Uppsala universitet
Anita Wickström, departementsråd i Justitiedepartementet