PersonalnotiserNy kammarrättspresident
Regeringen har den 7 oktober 2004 utnämnt rikspolischefen Sten Heckscher att vara kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm, med tillträde den 1 januari 2005. Se mer om Sten Heckscher i SvJT 1996 s.190.

Ny rikspolischef
Regeringen har den 7 oktober 2004 anställt generaldirektören i Domstolsverket Stefan Strömberg att vara rikspolischef, med tillträde den 1 januari 2005. Se mer om Stefan Strömberg i SvJT 1998 s.612.

Hovrätterna
Hovrätten för Övre Norrland har förordnat hovrättsfiskalen Jonas Brodin till hovrättsassessor (04-09-01), Hovrätten för Övre Norrland har förordnat hovrättsfiskalen Andreas
Bogseth till hovrättsassessor (04-0915), Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalerna Sara Malmhester och Alexander Ramsay till hovrättsassessorer (04-10-14).

Kammarrätterna
Kammarrätten i Stockholm har förordnat kammarrättsfiskalen Daniel
Sjölund till kammarrättsassessor (0410-01).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt tf. rådmannen Christina Brockmeyer att vara rådman i Stenungsunds tingsrätt (04-09-30),

rådmannen Lennart Furufors att vara rådman i Kristinehamns tingsrätt (04-10-07), advokaten Tove Klackenberg Undin att vara rådman i Sunne tingsrätt (04-10-07), lagmannen Rune Johansson att vara lagman i Trelleborgs tingsrätt (0410-14).

Länsrätterna
Regeringen har utnämnt tf. rådmannen Britt-Marie Ekmosse att vara rådman i Länsrätten i Södermanlands län (04-10-07).

Hyresnämnderna
Regeringen har anställt hovrättsassessorn Paula Lundberg att vara hyresråd i Hyresnämnden i Malmö (04-10-07).

I detta häfte (s. 773–884) har medverkat bl.a.


Eva Smith, professor i processrätt vid Köpenhamns universitet
Johanna Schiratzki, docent

Jonas Malmberg, docent

Thomas Adlercreutz, jur.kand.

Mikael Mellqvist, hovrättsråd i Svea hovrätt

Bertil Bengtsson, professor, f.d. justitieråd

Hans Danelius, f.d. justitieråd

Nils Jareborg, professor emeritus

Anders Eka, chefsrådman vid Stockholms tingsrätt