Notiser

 

 

 

Juristprogrammet vid Örebro universitet
Med start i augusti 2005 ges en utbildning som leder till Juris kandidatexamen vid Örebro universitet.
    Utbildningens struktur är baserad på en fullt genomförd uppdelning på en grundnivå om sex terminer och en avancerad nivå om tre terminer.
    Grundnivån är utformad så att studenterna följer en fastlagd studieordning som innefattar rättsvetenskapens alla centrala områden, såsom civilrätt, processrätt, straffrätt, statsrätt, förvaltningsrätt, skatterätt och internationell rätt.

 


    Den avancerade nivån har en markant inriktning mot fördjupning, metod och tillämpning. Studenterna ges på denna nivå omfattande valmöjligheter i fråga om inriktning och en individuell studiegång fastställs för varje student. Kurserna på denna nivå kan läsas vid Örebro universitet eller annat lärosäte, i eller utanför Sverige. De bör innefatta såväl fördjupade juridiska studier inom ett eller flera särskilda ämnesområden som breddning såväl inom som utom det rättsvetenskapliga området. Den avancerade nivån avslutas med ett självständigt arbete om 10 eller 20 poäng.

 

 

 

Personalnotiser

 

 

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Tord Andersson, Moll Wendén Advokatbyrå AB, Malmö, Mattias Bergman, Advokatfirman Lars Berlin AB, Stockholm, Catharina Claeson, Advokatfirman Glimstedt KB, Göteborg, Sara Eliasson, Bird & Bird Advokat HB, Stockholm, Magnus Forssman, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Linda Gustafsson, Advokatfirman Lindmark Welinder AB, Lund, Klara Håstad, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Fredrik Johansson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Helsingborg, Jens Kinnander, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Ann Kristensson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Sofie Krook, Svelex Lars Pehrson AB, Lidingö, Jens Pohl, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Nicklas Rydberg, Advokatfirman Wedsberg, Täby, Beatrice E Rämsell, Michelson & Rämsell Advokatbyrå AB, Alingsås, Sören Thorlin, Advokatfirman Morssing & Nycander AB, Stockholm, Ronnie Wandt, Juristfirman Wandt AB, Stockholm, Björn Yrlid, Lindskog Malmström Advokatbyrå KB, Stockholm, Jörn Nilersköld, Frisells Advokatbyrå AB, Lund (2005-0901).

 

 

 

 

1024 Notiser SvJT 2005 I detta häfte har medverkat (s. 933–1024)

 

 


Hans Danelius, f.d. justitieråd 
Fredrik Schalin, rättssekreterare vid EG-domstolen

Åsa Webber, kansliråd i Justitiedepartementet
Ulf Öberg, doktorand vid Stockholms universitet
Jan Rosén, professor vid Stockholms universitet
Mauritz Bäärnhielm, f.d. hovrättsråd
Kent Källström, professor vid Stockholms universitet
Jan Darpö, docent vid Uppsala universitet