Personalnotiser

 

 

 

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt hovrättsrådet Gudmund Toijer att vara lagman i Svea hovrätt (2005-0915). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Mikael Karanikas till hovrättsassessor (2005-09-14), hovrättsfiskalerna Sara Englund, Per Lindblom och Mathias Säfsten till hovrättsassessorer (2005-10-05). Hovrätten för Västra Sverige har förordnat hovrättsfiskalen Anette Garplid Arveståhl till hovrättsassessor (2005-0924), hovrättsfiskalen Camilla Lyckman till hovrättsassessor (2005-11-01).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt Sten Burman att vara lagman i Sundsvalls tingsrätt (2005-09-29), Anita Wallin Wiberg att vara rådman i Hudiksvalls tingsrätt (2005-0929), Ola Hansson att vara rådman i Hudiksvalls tingsrätt (2005-09-29), Mikael Swahn att vara rådman i Värmlands tingsrätt (2005-09-29), Anders Johnson att vara rådman i Linköpings tingsrätt (2005-09-29), Lars Lindblad att vara rådman i Växjö tingsrätt (2005-09-29), Mats Åhrling att vara rådman i Nyköpings tingsrätt (2005-10-06). Regeringen har anställt Ann-Louise Roos på en tidsbegränsad anställning som rådman i Växjö tingsrätt (2005-09-29).

 

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt kammarrättslagmannen Sten
Wahlqvist att vara kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm(2005-10-13), kammarrättslagmannen Margareta Åberg att vara kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm (200510-13). kammarrättsrådet Eva Lénberg Karlsson, tf. vice ordförande Jan Nordlund, chefsrådmannen Lars Trägård och hovrättsrådet Robert Schött att vara kammarrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning vid Kammarrätten i Stockholm,(2005-11-17), Catharina Lindqvist, Monika Wendleby, Cecilia Gylling Lindkvist, Maria Wetterstrand Hagström, Eva Lindeblad, Madelaine Tunudd, Birgit Råberg, Cecilia Silfverhjelm, Charlotte Dahlman, Anita Linder, Mikael Åberg, Charlotta Riberdahl, Patricia Schömer, Anders Jonsson, Annica Lindblom, Janet Hagbohm och Henrik Jansson att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Stockholm (2005-11-17). Kammarrätten i Jönköping har förordnat kammarrättsfiskalen Johan Krantz till kammarrättsassessor (2005-1001). Kammarrätten i Sundsvall har förordnat kammarrättsfiskalen Sven-Åke Jansson till kammarrättsassessor (2005-0901), kammarrättsfiskalen Daniel Wanhatalo till kammarrättsassessor (200510-01). Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Axel Hanson till kammarrättsassessor (2005-1101).

 

Länsrätterna
Regeringen har utnämnt kanslirådet Göran Morén att vara rådman vid Länsrätten i Gävleborgs län (2005-10-13). stf. generaldirektören Carl-Otto Schéle, ordföranden i UN Richard Ljungqvist, tf. rättschefen Christian Groth, rådmannen Inger Söderholm och Agneta Eberhardt att vara chefs-

SvJT 2005 1125 rådmän vid Länsrätten i Stockholms län (2005-11-17), Charlotte Hedberg, Karin Dahlin, Heléne Lövung, Catharina Abrahamson, Christina Westerling, Rolf Samuelsson,
Denny Heinefors, Catarina Gefvert, Maria Hammarberg, Daniel Samuelsson, Patrik Alm, Magnus Schultzberg, Sara Renman, Olof Carlstedt, Kurt Björk, Caroline Dyrefors Grufman, Miinaliisa
Lundblad, Eva Bäckström, Annika Falkenborn, Anders Cedhagen, Jörgen van der Stad, Cecilia Landelius, Margareta Berg, Ulrika Melin och Kirsi Laakso Utvik att vara rådmän vid Länsrätten i Stockholms län (2005-11-17), rådmannen Kerstin Hardgren och rådmannen Göran Lundahl att vara chefsrådmän vid Länsrätten i Skåne län (2005-11-17), rådmannen Peter Kristiansson, hovrättsrådet Marianne Larsson, rådmannen Anders Granholm, chefen Hans Emanuelsson, utredningssekreteraren Katarina Adolfsson, rättsliga experten Cecilia Kuylenstjerna, länsassessorn Mats Gellberg, utredningssekreteraren Katarina Persson, regeringsrättssekreteraren Ingegerd Bolin, regeringsrättssekreteraren Mikael Ohlsson, kanslirådet Åsa Holmgren, kammaråklagaren Claes Lindblom, kammarrättsassessorn Karin Ivstam och kammarrättsassessorn Gunilla Nyquist att vara rådmän vid Länsrätten i Skåne län (2005-11-17), rådmannen Anders Hagsgård och Dag Stegeland att vara chefsrådmän vid Länsrätten i Göteborg (2005-1117), rådmannen Mikael Ocklind, skattejuristen Kristina Harmsen Hogendoorn, enhetschefen Susanna Berntsson, utredningssekreteraren Birgitta Henriksson, kommunjuristen Marie-Louise Kraft, utredningssekreteraren Lars Dahlström, rättssakkunnige Johan Sanner och hovrättsassessorn Kerstin Ekstedt Lundegard att vara rådmän vid Länsrätten i Göteborg (2005-1117).

 

Riksdagens ombudsmän
Riksdagens ombudsmän har anställt hovrättsassessorn Catrine Björkman att vara rättssakkunnig föredragande (2005-08-15),hovrättsassessorn Malin Nyman att vara rättssakkunnig föredragande (2005-08-22), hovrättsassessorn Mikael Karanikas att vara rättssakkunnig föredragande (2005-09-01), kammarrättsassessorn Sven Åke Jansson att vara rättssakkunnig föredragande (2005-09-01), kammarrättsassessorn Mats Rundström att vara rättssakkunnig föredragande (2005-09-05), tf. hovrättsassessorn Per Lindblom att vara rättssakkunnig föredragande (2005-10-01).

 

Polisväsendet
Regeringen har anställt biträdande länspolismästaren Gunnar Lindelöw att vara länspolismästare vid Polismyndigheten i Jönköpings län (2005-10-06).

 

Universiteten
Rektor vid Uppsala universitet har befordrat docent Lena Olsen till professor i civilrätt (2005-06-01). Fakultetskollegiet vid Uppsala universitet har utsett professorn i internationell privat- och processrätt Maarit Jänterä Jareborg till dekanus (2005-07-01), professorn i processrätt Torbjörn
Andersson till prodekanus (2005-0701), professorn i rättsvetenskap och expeditionschef vid norska Justitiedepartementet Inge Lorange Backer till hedersdoktor vid Juridiska fakulteten. Fakultetsnämnden vid Uppsala universitet har utsett professorn i rättshistoria Rolf Nygren till prefekt (2005-07-01). Dekanus vid Uppsala universitet har förordnat jur dr Karin Åhman till docent i konstitutionell rätt (2005-05-17), jur dr Elisabeth Lehrberg till docent i processrätt (2005-05-17), jur dr Staffan Myrdal till oavlönad docent i civilrätt (2005-09-30), jur dr Anna Singer till docent i civilrätt (2005-09-30, jur dr Charlotta Zetterberg till docent i miljörätt (2005-09-30).

1126 SvJT 2005 Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Jesper von Bahr, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Liselott
Bergkvist, Ystads Advokatbyrå HB, Ystad, Anders Björnsson, Advokatfirman Westermark & Anjou, Stockholm, Patrik Blomberg, Advokatfirman NOVA HB, Malmö, Fredrik Engfeldt, Advokatbyrån Gulliksson AB, Malmö, Anders Ericson, Advokatfirman Glimstedt Falun AB, Falun, Erik
Ferlin, Advokatfirman Sandberg & Partners KB, Linköping, Johan Förander, Advokatfirman Thorvald Persson AB, Malmö, Karin Gustafsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Per Hedman, RydinCarlsten Advokatbyrå AB, Stockholm, Magnus Hedsund, Advokatfirman Vinge KB, Malmö, Erika Heveus, Hellström & Partners Advokatbyrå KB, Stockholm, Christin
Skantze Hofbauer, Advokatbyrån Christin Hofbauer, Lidköping, Henrik Jalkenäs, Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB, Falun, Daniel Jansson, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Stockholm, Helena Eliasson Järnö, Ahlgrens Advokatbyrå HB, Umeå, Mats Ljungqvist, Advokatfirman Concilium HB, Göteborg, Andreas Lundh, Hamilton Advokatbyrå Stockholm KB, Stockholm, Frida Lundquist, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Patrik Marcelius, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Susanne Mattsson, Advokatfirman Carler KB, Stockholm, Robert Mjösén, Advokatfirman Svedberg & Aronsson KB, Borås, Karin Nygren, Advokatfirman Nordia KB, Stockholm, Jens Nystrand, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Sarah Olsson, Wistrand Advokatbyrå, Göteborg, Tobias Peedu, Advokatfirman NOVA AB, Stockholm, Charlotte Pehrson, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Amaury de Poret, Avocat/Rechtsanwalt, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Pontus Peyron, Advokaterna Peyron KB, Helsingborg, Karl Sandström, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Erik Sjöman, Advokatfirman Vinge KB, Malmö, Mats Tindberg, Chambers Stockholm Advokatbyrå HB, Stockholm, Thorbjörn Wennerholm, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Annika Winge, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Kristin Mattsson Örnulf, Grönberg Cederlöv Advokatbyrå HB, Stockkholm (2005-10-06). Jan Ahlström, Kjessler Melkersson Nolby Advokatbyrå HB, Göteborg, Emma Bergström, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Stockholm, Ida Berhin, Advokatfirman Lars Andersson Aktiebolag, Malmö, Josephine Borg, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Magnus Bungsmuhr, LEX Advokatbyrå Haij & Malmberg HB, Stockholm, Urban Båvestam, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Daniel Eek, Setterwalls Advokatbyrå i Malmö AB, MalmöPeter Engström, Kiruna Advokatbyrå, Kiruna, Andreas Eriksson, White & Case Advokataktiebolag, StockholmJohan Frih, Lebenberg Advokatbyrå AB, Stockholm, Eric Grimlund, Landahl Öhman Advokatbyrå KB, Stockholm, Magnus Håkanson, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Ulf Kjerulff, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Malmö, Niklas Lidquist, Advokatfirman Steinmann AB, Stockholm, Anders Lindström, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Christoffer Mohammar, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Maria Nilsson, AJB Bergh Advokatbyrå AB, Stockholm, Mattias Novak, LEGIO Advokatfirma AB, Stockholm, Karolina Lindgren Pekkari, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Michael Persson, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Mika Punkki, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Filip Rydin, Kriström Advokatbyrå KB, Stockholm, Fredrik Sjöberg, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Per Widman, G Grönberg Advokatbyrå AB, Stockholm, Marie Östman, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm (200511-03).

 

SvJT 2005 Notiser 1127 I detta häfte (s. 1025–1127) har bl.a. medverkat

 


Olle Abrahamsson, rättschef i Justitiedepartementet
Anders Perklev, expeditions- och rättschef i Jordbruksdepartementet
Ulrik Hägge, advokat, Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB
Hans Danelius, f.d. justitieråd
Lennart Pålsson, professor emeritus i internationell rätt vid Lunds universitet
Olle Höglund, f.d. justitieråd
Bengt Kriström, chef affärsjuridik, Teknikföretagen

 

 

 

 

 

 

 

 

Meddelande till författare i Svensk Juristtidning under åren 1990–2002
Svensk Juristtidning har träffat ett avtal med förlaget Thomson Fakta AB (Thomson) som innebär att förlaget skall ge ut SvJT i digital form. SvJT i denna form skall ingå i Thomsons produkter och länkar skall skapas mellan SvJTs material och materialet i Thomsons rättsdatabaser, exempelvis Karnov. Avsikten är att materialet från 1990 skall ingå i den digitala databasen. Författarna och SvJT behåller emellertid rätten till tidningens material och det rör sig således bara om en begränsad nyttjanderätt för Thomsons del. Avtalet med Thomson är inte exklusivt (utom inledningsvis) utan det finns möjlighet att på motsvarande sätt upplåta materialet till andra förlag.
    Redaktionen har sökt kontakt med alla författare av artiklar i SvJT under åren 1990–2002 för att få ett medgivande till digital publicering. Sedan 2003 lämnas regelmässigt ett sådant av författarna i samband med publiceringen av artiklarna. Mer än 90 procent av författarna har lämnat medgivanden. Ingen har nekat medgivande. Däremot har vi inte fått svar av alla eller inte kunnat nå dem i brist på aktuell adress. Mot bakgrund av det mycket positiva gensvaret från författarna har redaktionen beslutat att tillsvidare låta publicera allt material under nämnda år digitalt. Författare som av olika skäl inte lämnat sitt medgivande och som inte vill att deras artiklar skall publiceras digitalt kan anmäla detta till redaktionen (redaktionen@svjt.se). Materialet kommer då att tas bort ur Thomson Faktas digitala publicering. Redaktionen står naturligtvis till förfogande för att svara på eventuella frågor.
Stefan Strömberg