Personalnotiser

 

 

 

Justitiedepartementet
Regeringen har anställt departementsrådet Nils Öberg att vara expeditionschef i Regeringskansliet (2005-01-20), departementsrådet Agneta Bäcklund att vara rättschef i Regeringskansliet (2005-01-20), ämnessakkunniga Annika Lovén att vara departementsråd i Regeringskansliet (2004-12-16).

 

Försvarsdepartementet
Regeringskansliet har anställt tf. hovrättsassessorn Magnus Hermansson som rättssakkunnig med placering i departementet (2005-0110).

 

Jordbruksdepartementet
Regeringskansliet har anställt Erik Högdahl som ämnesråd med placering i departementet (2004-1201)).

 

Näringsdepartementet
Regeringskansliet har anställt hovrättsassessorn Gunilla Svedberg som rättssakkunnig med placering i departementet (2005-01-01)).

 

Regeringsrätten
Regeringen har förordnat regeringsrådet Rune Lavin att vara ordförande i Regeringsrätten (2004-12-22)

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt hovrättsrådet Lena Bång att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Göta Hovrätt (200501-20), hovrättsrådet Mats Fällström att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten för Nedre Norrland (2005-01-20).
    Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalerna Elisabet Rune och Petter Franke till hovrättsassessorer (2005-01-12). hovrättsfiskalerna Ralf Järtelius och Lars Brandt till hovrättsassessorer (2005-02-05). Hovrätten för Nedre Norrland har förordnat hovrättsfiskalen Irja Öhrnell till hovrättsassessor (2004-12-01), hovrättsfiskalen Elisabeth Pettersson till hovrättsassessor (2005-01-01), hovrättsfiskalen Carl-Johan Granlund till hovrättsassessor (2005-0201).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt tf. rådmannen Sofia Tauson att vara rådman i Karlstads tingsrätt (2004-12-16), lagmannen Johan Mannergren att vara lagman i Alingsås tingsrätt (2004-12-22), ordföranden i Utlänningsnämnden Klas Lohmander att vara rådman i Norrköpings tingsrätt (2004-12-22), tf. rådmannen Åsa Nord att vara rådman i Falu tingsrätt (2004-12-22), hovrättsassessorn Fredrik Lenter att vara rådman i Norrköpings tingsrätt (2005-01-20), hovrättsrådet Karl-Johan Cavallin att vara rådman i Gävle tingsrätt (2005-01-20), fastighetsrådet Jan Heimersson att vara fastighetsråd i tingsrätterna (2005-01-20). juristen Susanne Karlberg att vara rådman i Mariestads tingsrätt (200502-03), rådmannen Lars Magnusson att vara rådman i Örebro tingsrätt (2005-02-17), rådmannen Anders Forsbäck att vara rådman i Västmanlands tingsrätt (2005-02-01.

 

Kammarrätterna
Kammarrätten i Stockholm har förordnat kammarrättsfiskalen Henrik Hedberg till kammarrättsassessor (200411-01).

248 SvJT 2005 Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Örjan Hägglund till kammarrättsassessor (200501-01), kammarrättsfiskalen Petra Lundin till kammarrättsassessor (2005-0123).

 

Länsrätterna
Regeringen har utnämnt chefsrådmannen Mari Andersson att vara lagman i Länsrätten i Stockholms län (2004-12-16), hovrättsrådet Birgitta Holmgren att vara lagman i Länsrätten i Vänersborg (2005-01-20).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits

Richard Brolin, Advokatfirman af Petersens KB, Stockholm, Mattias
Friberg, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Lennart Haglund, Skattejuristerna Se AB, Stockholm, Jan Jensen, Setterwalls Advokatbyrå, Stockholm, Katarina Järetoft, Advokatfirman Lindahl KB, Helsingborg, Anders Lagerlund, Advokatfirman Vinge KB, Malmö, Fredrik Lanneborn, Advokatfirman Helle & Westermark, Stockholm, Sören Lindström, Setterwalls Advokatbyrå, Stockholm, Andreas Magnusson, Advokatfirman Foyen & Co HB, Malmö, Fredrika Skoog, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Christian Swartling, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Joakim Wedlund, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm (2004-12-09).

 

 

I detta häfte (s. 129–248) har medverkat bl.a.

 


Per Henrik Lindblom, professor vid Uppsala universitet
Jörgen Hettne, doktorand vid Stockholms universitet
Ulf Öberg, doktorand vid Stockholms universitet
Lennart Pålsson, professor emeritus vid Lunds universitet