Personalnotiser

 

 

 

Justitiedepartementet
Regeringen har anställt ämnesråden Peter Bringle och Maria Kelt att vara departementsråd i Regeringskansliet (2005-02-24).

 

Regeringsrätten
Regeringen har förordnat Susanne Billum att vara ordförande på avdelning i Regeringsrätten (2005-02-24).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt t.f. lagmannen Christer Forsberg att vara lagman i Hudiksvalls tingsrätt (2005-02-24), föredraganden Mats Torgils att vara rådman i Falu tingsrätt (200502-24, hovrättslagmannen Åke Rehnström att vara lagman i Nacka tingsrätt (2005-03-17). Regeringen har anställt ämnessakkunnige Petter Granqvist på en tidsbegränsad anställning som rådman i Mora tingsrätt (2005-0224).

 

Polisväsendet
Regeringen har förordnat Karl-Bertil Arosenius förlängning av chefsförordnande för länspolismästaren vid Polismyndigheten i Norrbotten (2005-02-24).
    Regeringen har anställt biträdande länspolismästaren Ann-Marie Orler att vara länspolismästare vid Polismyndigheten i Västmanlands län (2005-03-23).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Björn Adolfsson, Advokatfirman Lorenius & Partners AB, Stockholm, Lisa Almén, Ashurst, London, Magnus Berg, Advokatfirman Lindahl KB, Malmö, Johannes Ericson, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Jonas
Granfelt, Advokatfirman Althin, Stockholm, Ellen Hagrup Grimlund,

Sagell Angsmark Anell Advokatbyrå HB, Stockholm, Jenny Hellberg, Elmzell Advokatbyrå HB, Stockholm,
Kerstin Jarl, Ahlford Advokatbyrå, Karlstad, Lena Kvillerud, Ahlford Advokatbyrå, Karlstad, Agnes Larfeldt Alvén, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Hanna Larsson, Bird & Bird Advokat HB, Stockholm, Fredrik Löwhagen, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Eva Meiton, Göteborgs Juristhus Advokataktiebolag, Stockholm, Malin Nilsson, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Patric Olivero, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB, Stockholm, Eva Olsson, Ahlford Advokatbyrå, Karlstad, Lena Orrenius, Advokaterna Orrenius & Cederberg HB, Linköping, Ylva Orrenius, Advokaterna Orrenius & Cederberg HB, Linköping, Martin Pagrotsky, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Merit Persson, Advokatfirman Nordia KB, Stockholm, Anna Elers Ribenfors, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Anders Runebjer, Tingvalla Advokatbyrå HB, Karlstad, Anna Lefevre Skjöldebrand, Advokatfirman Delphi & Co, Uppsala, Liv Sandberg Storm, Advokatfirman Gärde & Nordlin KB, Stockholm, Malin Sundvall, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Mats Tornéus, Advokaterna Orrenius & Cederberg HB, Linköping, Sven Törnberg, Jurenova, Täby, Anita Wallin, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Daniel Wåtz, Danowsky & Partners Advokatbyrå KB, Stockholm Marion Ehmann, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm (2005-0127). Peter Adamsson, Sandart & Partners Advokatbyrå HB, Stockholm, Christina Berggren, Magnusson Wahlin Qvist Stanbrook Advokatbyrå KB, Göteborg, Tobhias Brandell, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Lennart Campenhausen, Advokatfirman Halldin AB, Göteborg, Eva Furén,

344 Notiser SvJT 2005 Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Stockholm, Christoffer Gramming, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Mattias Göransson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Daniel Holander, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Stockholm, Jon Kihlman, Gärde Wesslau Advokatbyrå, Stockholm, Henrik Landström, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Anders Larsson, Advokatfirman Luterkort, Malmö, Åsa Lennmor, LEX Advokatbyrå Haij & Malmberg HB, Stockholm, Stefan Lindh, Advokatfirman Delphi & Co i Östergötland KB, Linköping, Per Malmberg, AdvokatFirman Kronan HB, Kalmar, Tone Myh-

re-Jensen, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Karin Nordborg, Danowsky & Partners Advokatbyrå KB, Stockholm, Maria Rosén, Hamilton Advokatbyrå Stockholm KB, Stockholm, Maria Strömhage, Advokatfirman Vinge KB, Malmö, Claes Söderström, Magnusson Wahlin Qvist Stanbrook Advokatbyrå KB, Stockholm, Carolina Tendorf, AJB Bergh Advokatbyrå AB, Stockholm, Anders Thylin, Advokatfirman Delphi & Co KB, Stockholm, Camilla Walander, Advokatfirman Stjerndahl & Wikborn AB, Hässleholm, Henrik Willquist, Advokatfirman Lindahl KB, Helsingborg (2005-03-10).

 

 

I detta häfte (s. 249–344) har medverkat bl.a.

 


Aleksander Peczenik, professor vid Lunds universitet
Per Furberg, advokat vid Setterwalls Advokatbyrå
Fredrik Schalin, rättssekreterare vid EG-domstolen
Åsa Webber, kansliråd i Justitiedepartementet
Ulf Öberg, doktorand vid Stockholms universitet
Dag Mattsson, departementsråd i Justitiedepartementet
Svante O. Johansson, dispaschör
Mikael Mellqvist, hovrättsråd i Svea hovrätt
Annina H Persson, universitetslektor vid Stockholms universitet