Personalnotiser

 

 

 

Hovrätterna
Hovrätten för Västra Sverige har förordnat hovrättsfiskalen Henrik Eriksson till hovrättsassessor (2005-01-23), hovrättsfiskalen Agneta Broberg till hovrättsassessor (2005-04-04).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Ulrika Carlehäll att vara rådman i Nacka tingsrätt (200504-07), kammaråklagaren Laila Kirppu att vara rådman i Växjö tingsrätt (200504-07), kammaråklagaren Liselotte Johansson att vara rådman i Lidköpings tingsrätt (2005-04-07), advokaten Carina Wågnäs Blomkvist att vara rådman i Blekinge tingsrätt (2005-04-07), t.f. rådmannen Jennie Sjödahl Mellbin att vara rådman i Uddevalla tingsrätt (2005-04-07), t.f. rådmannen Anna-Lisa Stoican att vara rådman i Huddinge tingsrätt (2005-04-07), revisionssekreteraren Karin Jonsson att vara rådman i Huddinge tingsrätt (2005-04-07, universitetsjuristen Pia Sandeskog Grankvist att vara rådman i Umeå tingsrätt (2005-04-21). Regeringen har anställt t.f. rådmannen Benny Wernqvist en tidsbegränsad anställning som rådman i Ångermanlands tingsrätt (2005-04-07).

 

Kammarrätterna
Kammarrätten i Stockholm har förordnat kammarrättsfiskalerna Lina Törnqvist, Erik Hjulström och Hanna Asp till kammarrättsassessorer (2005-0401). Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Jenny Lindestam till kammarrättsassessor (200504-28).

 

Länsrätterna
Regeringen har utnämnt departementsrådet Helena Jäderblom att vara chefsrådman vid Länsrätten i Stockholms län (2005-0414), rådmannen Eva Frånlund Althin att vara rådman vid Länsrätten i Stockholms län (2005-04-21), regeringsrättssekreterare Dan Johansson att vara rådman vid Länsrätten i Stockholms län (2005-04-21).

 

Riksdagens ombudsmän
Riksdagens ombudsmän har anställt regeringsrättssekreteraren Annika
Jonsson att vara rättssakkunnig föredragande hos Riksdagens ombudsmän (2005-02-01), hovrättsassessorn Charlotte Håkansson att vara rättssakkunnig föredragande hos Riksdagens ombudsmän (2005-03-30), hovrättsassessorn Elisabet Wass Löfstedt att vara rättssakkunnig föredragande hos Riksdagens ombudsmän (2005-04-01).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Nina Aresund, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Martin Bergander, Gärde Wesslau Advokatbyrå, Borås, Annika Bergman, Setterwalls Advokatbyrå i Göteborg AB, Göteborg, Mattias Bergström, Setterwalls Advokatbyrå i Göteborg AB, Göteborg, Åsa Borgardt, Advokatfirman Åberg & Co AB, Stockholm, Carl
Brodén, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Per Dalemo, Magnusson Wahlin Qvist Stanbrook, Göteborg, Carl-Johan Ehn, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Kent Ehrenhöök, F Victors Advokatbyrå HB, Östersund, Annika Freij, Advokatfirman Glim-

548 Notiser SvJT 2005 stedt KB, Göteborg, Erik Magnus
Gabrielsson, Advokat Lars-Åke Skarp, Älmhult, Olof Hellström, Advokatbyrån Kaiding Handelsbolag, Umeå, Niclas Hermansson, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Anna-Karin
Holland, Holland Juridisk Byrå, Stocksund, Malin Håkansson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Torbjörn Kallberg, Advokatfirman Wåhlin HB, Göteborg, Kristina Karlsson, Ahlford Advokatbyrå HB, Gävle, Sylvia Kihlberg, Hellström & Partners Advokatbyrå KB, Stockholm, Maria Lindén, Advokatfirman Glimstedt KB, Göteborg, Per Magnusson, Advokatfirman Delphi & Co i Östergötland KB, Linköping, David
Massi, Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB, Stockholm, Fredrik Persson, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Anna Rudensjö, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Malin
Rybeck, Advokatfirman Åberg i Göteborg AB, Göteborg, Candra Torebring, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Kristina Tunkrans, Setterwalls Advokatbyrå, Stockholm, Katarina Winiarski, Advokatfirman Foyen AB, Stockholm, Anna Öster, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm (2005-04-21). Elin Ask, Advokatbyrån Gulliksson AB, Helsingborg, Fredrik Björk, Advokatfirman Abersten HB, Umeå, Erik B:son Blomberg, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Emma Carlius, Advokatbyrån Gulliksson AB, Lund, Magnus Daar, Daar Legal AB, Stockholm, Mats Dahlberg,Advokatfirman Delphi & Co KB, Stockholm, Erik Danhard, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Anna Engström, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Jon Ericson, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Jonas Forsman, Hellström & Partners Advokatbyrå KB, Stockholm, Carl Fürstenbach, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Johan Gregow, AJB Bergh Advokatbyrå AB, Stockholm, Pontus Gunnarsson, Hamilton Advokatbyrå Malmö KB, Malmö, Per Hendar, Wistrand Advokatbyrå, Göteborg, Amanda Johnzon, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Malin de Jounge, Ramberg Advokater KB, Stockholm, Gustaf Ljungström, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Annika de la Motte, Advokatfirman Wagenius & Partners HB, Helsingborg, Mikael Olsson, Wistrand Advokatbyrå, Malmö, Pernilla Olsson, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Jonas Premfors, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Stockholm, Johan Renström, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Magnus Sjögren, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Anders Tordai, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Marie Wessel, Lebenberg Advokatbyrå AB, Stockholm, Robert Westerdahl, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Fanny Gleiss Wilborg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Richard Bird (Solicitor), RydinCarlsten Advokatbyrå AB, Stockholm, (2005-05-12).

 

 

I detta häfte (s. 449–548) har medverkat bl.a.

 


Mikael Mellqvist, hovrättsråd i Svea hovrätt
Bob Nilsson Hjorth, hyresråd vid Hyresnämnden i Malmö
Kristina Forsbacka, advokat vid Wistrand Advokatbyrå
Eivind Torp, fil. dr, forskare vid Mittuniversitetet
Jens Andreasson, doktorand vid Göteborgs universitet
Joakim Nergelius, professor vid Örebro universitet
Kjell Å Modéer, professor vid Lunds universitet