Personalnotiser

 

 

Nytt justitieråd
Regeringen har den 25 augusti 2005 utnämnt lagmannen Anna Skarhed till justitieråd. Anna Skarhed förordnades till hovrättsassessor i Hovrätten för Västra Sverige 1989. Hon utnämndes till rådman i Eskilstuna tingsrätt 1992 och till rådman i Uppsala tingsrätt 1996. Åren 1999–2001 tjänstgjorde Anna Skarhed som enhetschef på Domstolsverket och åren 2001–2002 i Justitiedepartementet. Hon är lagman i Linköpings tingsrätt sedan 2003.

 

 

 

 

Nytt regeringsråd
Regeringen har den 4 augusti 2005 utnämnt chefsrådmannen Margit Knutsson till regeringsråd.
    Margit Knutsson förordnades 1990 till kammarrättsassessor i Kammarrätten i Sundsvall. Under åren 1992–1996 var hon sekreterare i Redovisningskommittén. Margit Knutsson var jurist i Föreningen Svenskt Näringsliv (tidigare Industriförbundet) 1996–2001. Hon är chefsrådman i Länsrätten i Stockholms län sedan 2001.

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt advokaten Nanna Töcksberg Zelano att vara hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige (2005-06-02), hovrättsrådet Bertil Eriksson att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten för Övre Norrland (2005-06-09), rättssakkunnige Anders Erlman och kammarrättsassessorn Rikard Ebbing att vara hovrättsråd i Hovrätten för Nedre Norrland (2005-06-09), t.f. revisionssekreteraren Susanne
Lundgren Jonasson att vara hovrättsråd i Hovrätten för Övre Norrland (2005-06-09), lantmätaren Torbjörn Yttergren att vara fastighetsråd i hovrätterna (2005-07-21). Regeringen har anställt hovrättsrådet Susanne Hård på en tidsbegränsad anställning som vice ordförande på avdelning i Hovrätten för Nedre Norrland (2005-0609).

 

 


    Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Mattias Larsson till hovrättsassessor (2005-06-09), hovrättsfiskalen Emma Regnér till hovrättsassessor (2005-06-16), hovrättsfiskalerna Linda Stromberg och Magdalena Wikstrand Danelius till hovrättsassessorer (2005-08-23). Hovrätten för Västra Sverige har förordnat hovrättsfiskalen Linda Persson till hovrättsassessor (2005-09-01). Hovrätten för Nedre Norrland har förordnat hovrättsfiskalen Claudia Vadaszi till hovrättsassessor (2005-07-11), hovrättsfiskalen Anu Rintala till hovrättsassessor (2005-08-30). Hovrätten för Övre Norrland har förordnat hovrättsfiskalen Jonas Härkönen till hovrättsassessor (2005-07-02).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt t.f. rådmannen Hans Sundberg att vara rådman i Gällivare tingsrätt (2005-06-09),

 

932 SvJT 2005 justitierådet Magnus Widebeck att vara lagman i Nyköpings tingsrätt (2005-06-09).

Kammarrätterna
Kammarrätten i Stockholm har förordnat kammarrättsfiskalen Linda Bågling till kammarrättsassessor (2005-0601), kammarrättsfiskalen Anna Stålnacke till kammarrättsassessor (200507-01), kammarrättsfiskalerna Mats Rundström, Peter Österberg och Petra Jansson till kammarrättsassessorer (2005-0901). Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Katarina Dunnington till kammarrättsassessor (2005-06-29).

Länsrätterna
Regeringen har utnämnt regeringsrättssekreteraren Peter
Kristiansson att vara rådman vid Länsrätten i Stockholms län (200506-02).

Riksdagens ombudsmän
Riksdagens ombudsmän har anställt hovrättsassessorn Emma Regnér att vara rättssakkunnig föredragande (2005-06-15).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Martin Agell, Elmzell Advokatbyrå HB, Stockholm, Jens André, Magnusson Wahlin Qvist Stanbrook Advokatbyrå KB, Göteborg, Pontus Bergsten, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Christina Brink, Advokatfirman Norking AB, Malmö, Anna
Burstedt, Advokatfirman Sweger, Stockholm, Bodil Ehlers, Bird & Bird, London, Paula Embro, Advokatfirman Delphi & Co KB, Stockholm, Sofia Englund, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Stockholm, Magnus Ericsson, Advokatbyrån Kaiding Handelsbolag, Luleå, Cecilia Falk, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Petter Gredmark, Hamilton Advokatbyrå Stockholm KB, Stockholm, Kristina Gunnarsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Magnus Gustafsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Jakob Hedén, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Gustaf Hintze, Advokatfirman Vinge KB, Helsingborg, Petra Jansson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå LLP, New York, Susanne Kvist, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Marie
Louise Landberg, Norrköpings Advokatbyrå HB, Norrköping, Anders Lindström, Andulf Advokat AB, Stockholm, (2005-06-16).

 

 

I detta häfte (s. 801–932) har medverkat

 


Olle Abrahamsson, rättschef i Justitiedepartementet
Maarit Jänterä-Jareborg, professor vid Uppsala universitet
Patrik Örnsved, kansliråd i Justitiedepartementet
Eva Ryrstedt, docent i civilrätt vid Lunds universitet
Per Ole Träskman, professor vid Lunds universitet
Agneta Bäcklund, rättschef i Justitiedepartementet
Fredrik Wersäll, riksåklagare
Hans G. Nilsson, avdelningschef vid EU:s ministerråd
Nils Rekke, överåklagare
Ola Zetterquist, universitetslektor vid Göteborgs universitet
Mats Melin, chefsjustitieombudsman
Lars Haglind, kanslichef i riksdagens lagutskott
Anders Norin, föredragande i riksdagens lagutskott