Personalnotiser

 

 

 

 

Näringsdepartementet
Regeringskansliet har anställt hovrättsassessorn Helene Magnusson som rättssakkunnig i departementet (2006-01-01), hovrättsassessorn Olof Roos som rättssakkunnig i departementet (2006-01-16)

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt hovrättsassessorn Agneta Kornstrand att vara hovrättsråd i Göta hovrätt (2005-12-08). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalerna Ola Björstrand,
Helene Magnusson och Olof Roos till hovrättsassessorer (2006-01-10). Hovrätten för Västra Sverige har förordnat hovrättsfiskalen Marie Wettersten till hovrättsassessor (2006-03-01).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt utredningssekreteraren Anna
Tansjö att vara rådman i Halmstads tingsrätt (2005-12-01), kammaråklagaren Christina Ericsson Brohlin att vara rådman i Hudiksvalls tingsrätt (2005-12-08), hovrättsrådet Anders Carlbaum att vara rådman i Umeå tingsrätt (200512-08), revisionssekreteraren Rakel Granditsky Hökeberg att vara rådman i Handens tingsrätt (2005-12-08), rådmannen Lars Lindblad att vara rådman i Kristianstads tingsrätt (2005-12-08), hovrättsassessorn Kerstin Ekstedt Lundegard att vara rådman i Stenungsunds tingsrätt (2005-12-08), tf. chefsrådmannen Eva Wendel Rosberg att vara chefsrådman i Malmö tingsrätt 2005-12-15), rådmannen Lars Magnusson att vara rådman i Eskilstuna tingsrätt (2006-01-19), lagmannen Urban Sandén att vara lagman i Linköpings tingsrätt (200601-26). Regeringen har anställt huvudsekreteraren Magnus Haglund på en tidsbegränsad anställning som rådman i Värmlands tingsrätt (2005-12-15, tf. rådmannen Carl-Erling Halldin på en tidsbegränsad anställning som rådman i Örebro tingsrätt (2005-1215), hovrättsassessorn Henrik Mägi en tidsbegränsad anställning som rådman i Skövde tingsrätt (2006-0119)

 

 

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt kammarrättsrådet Göran Bodin att vara kammarrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, i Kammarrätten i Göteborg (2006-01-19), utredningssekreteraren Gunilla Svahn Lindström och departementsrådet Eva Jagander att vara kammarrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, i Kammarrätten i Stockholm (2006-02-16), direktören Kazimir Åberg, konsuln Johan Montelius, rådmannen Eva
Hammar, advokaten Zackarias Hallenkrantz, kanslirådet Marie Bjernelius
Lundahl, ämnessakkunniga Ann-Christin Fryklund Lövgren, juristen Ingrid Gavrell Ullman, regeringsrättssekreteraren Maria Ringvall och extra åklagaren Caroline Dyrefors Grufman att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Stockholm (200602-16). Kammarrätten i Stockholm har förordnat kammarrättsfiskalerna David Björne och Fredrik Mattsson att vara kammarrättsassessorer (2005-12-05). Kammarrätten i Göteborg har förordnat

SvJT 2006 Notiser 211 kammarrättsfiskalerna Anders
Grehn och Ingela Hofvander att vara kammarrättsassessorer (2006-01-01). Kammarrätten i Sundsvall har förordnat kammarrättsfiskalen Eva Fridén att vara kammarrättsassessor (2005-1114), kammarrättsfiskalen Patrik Lidin att vara kammarrättsassessor (200601-01).

 

Hyresnämnderna
Regeringen har utnämnt kammaråklagaren Irja Claesson att vara hyresråd i Hyresnämnden i Sundsvall (2006-01-19), advokaten Anders Lindberg att vara hyresråd i Hyresnämnden i Linköping (2006-01-19).

 

Länsrätterna
Regeringen har utnämnt kammarrättsassessorn Tomas Fredén att vara rådman i Länrätten i Östergötlands län (2005-12-01), advokaten Victoria Bäckström att vara rådman vid Länsrätten i Norrbottens län (2005-12-01), f.d. rådmannen Maria Widebeck att vara rådman vid Länsrätten i Södermanlands län (2006-01-19), skattedirektören Inga-Lill Askersjö och ämnesrådet Marie Jönsson att vara chefsrådmän vid Länsrätten i Stockholms län (2006-01-19), skattejuristen Ulf Jansson, verksamhetschefen Ann-Jeanette Eriksson, verksjuristen Barbro Molander, föredraganden Johan Axelsson, kammarrättsassessorn Eva Pedersen, kammaråklagare Håkan Åberg och ordföranden i Utlänningsnämnden Kaisa Söderberg att vara rådmän vid Länsrätten i Stockholms län (2006-02-16), hovrättsassessorn Lena Juhlin, utredningssekreteraren Ulrika Geijer, utredningssekreteraren Peder Liljeqvist och länsrättsassessorn Carl-Otto Berg att vara rådmän vid Länsrätten i Skåne län (2006-02-16), utredningssekreteraren Helena Åhlén, utredningssekreteraren Anna
Karin Jansson, kanslichefen Lena Stegeland, tf hyresrådet Christina Lindahl, hovrättsassessorn Peter Islander, utredningssekreteraren Lars Magnusson, tf. rådmannen Gunilla Carle de Verdier att vara rådmän vid Länsrätten i Göteborg (2006-02-16).

 

Åklagarväsendet
Regeringen har utnämnt överåklagaren Guntra Åhlund att vara vice riksåklagare (2006-02-16).

 

Riksdagens ombudsmän
Riksdagens ombudsmän har anställt hovrättsassessorn Pontus Woxner att vara rättssakkunnig föredragande (2005-11-01).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Anders Adielsson, MAQS Law Firm Advokatbyrå KB, Malmö, Maria Adielsson, Advokaterna Juhlin & Kruse HB, Helsingborg, Martin Ahlström, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Magnus Björkander, AJB Bergh Advokatbyrå AB, Stockholm, Sandra Mi-Rang Brånstad, Advokatfirman ALLIANS, Stockholm,
Karin Dunér, Trägårdh & Falkenborn Advokatbyrå AB, Stockholm, Fredrik Emanuel , Gärde Wesslau Advokatbyrå HB, Göteborg, Henrik Fromme, Advokatfirman Carler KB, Stockholm, Leif Hägglund, Hamilton Advokatbyrå Falun AB, Falun, Maria Ingvarsdotter, Advokatfirman Ann Sofi Thelin AB, Södertälje, Kajsa Fällström Isaksson, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Martin Jönsson, Moll Wendén Advokatbyrå AB, Malmö, Stefan Kraft, Advokatfirman Ålhed AB, Nacka, Olov Matsson, Advokatfirman Abersten HB, Gävle, Pia Nilsson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Christel Rockström, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Pia Liljeblad Ryberg, Advokataktiebolaget A J Lindstrand, Göteborg, Katrin Salwén, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Johan Sidklev, Setterwalls Advokatbyrå, Stockholm, Bo Svensson, Hamilton Advokatbyrå Göteborg HB, Göteborg, Carolina Uttersköld, Advokatfirman Landerdahl AB, Västerås, Maja Wettergren, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Camilla Wiksten, Kilpatrick Stockton Advokat KB, Stockholm, Charlotta Furuhjelm, Ro-

212 Notiser SvJT 2006 schier Holmberg Advokatbyrå AB, Stockholm. Göran Alfheim, Ahlford Advokatbyrå AB, Uppsala, Rickard Appelberg, Cityjuristen i Stockholm, Stockholm, Maria Aronsson, Advokatfirman Lindahl KB, Uppsala, Joacim Björk, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Katerina Tomis Blissinger, Mälaradvokaterna Advokaterna Wiklund & Odeling AB, Köping, Maarit Blomgren, Cityadvokaterna i Malmö HB, Malmö, Per Dejke, Advokatfirman Glimstedt Kalmar HB, Kalmar, Moa Elfgren, Advokatbyrån Hellgren Linander KB, Stockholm, Conny Engstrand, Advokatfirman Wijk & Nordström AB, Uppsala, Ivan Fialdini, Juristhuset-Lawhouse Advokatfirman Sjöström AB, Stockholm, Synnöve Foghed Gillberg, Byrån 2 S Aktiebolag, Halmstad, Markus Granlund, Advokatfirman Lindahl KB, Göteborg, Katarina Hall, Hamilton Advokatbyrå Stockholm KB, Stockholm, Jacob Hamilton, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Karl Harling, Advokatbyrån Bratt & Feinsilber AB, Stockholm, Claes Henriksson, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Ulf Hübenette, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Mikael Johansson, AdvokatFirman Kronan AB, Oskarshamn, Johan Kahn, Advokatfirman Delphi & Co KB, Stockholm, David Kleist, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Fredrik Kron, Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson AB, Lidköping, Björn Kurz, Chambers Stockholm Advokatbyrå HB, Stockholm, Knut Lewenhaupt, Allenmarks Advokatbyrå AB, Nyköping, Erik Made, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Patrik Moberg, Werners Advokatbyrå, Karlstad, Marija Novosel Nyström, Advokatfirman Per Stadig AB, Stockholm, Camilla Pahlman, Advokatbyrån Clemén AB, Malmö, Carl Hugo Parment, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Sara Ribbeklint, MAQS Law Firm Advokatbyrå KB, Stockholm, Maria Rydnér, Wirgin Advokatbyrå HB, Malmö, Matti Scheffer, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Maximilian Schunke, Göhmann Wrede Haas Kappus & Hartmann, Hannover, Krister Skoog, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, StockholmHenrik Stenberg, Advokatfirman Glimstedt Norrköping KB, Norrköping, Agneta Stenborg, Hellström & Partners Advokatbyrå KB, Stockholm, Andrea Sundstrand, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Gabriel H:son Unnholm, MAQS Law Firm Advokatbyrå KB, Malmö, Mathias Wiberg, Advokatfirman Benneth Johansson Gunilla Fallenius, Stockholm.

 

I detta häfte (s. 101–212) har bl.a. medverkat

 


Per Henrik Lindblom, professor i processrätt vid Uppsala universitet
Hans Danelius, f.d. justitieråd
Lars Haglind, kanslichef, Justitieutskottet
Monica Hall, föredragande, Justitieutskottet
Anders Eka, chefsrådman vid Stockholms tingsrätt
Mats Holmerson, f. chefsjurist, Trygg-Hansa,
Mats Ericsson, försäkringsjurist, Trygg-Hansa
Göran Regner, justitieråd
Mikael Mellqvist, hovrättsråd i Svea hovrätt
Stig Strömholm, professor emeritus, Uppsala universitet