Personalnotiser

 

 

 

 

Högsta domstolen
Högsta domstolen har förordnat Rättssakkunnige Hampus Lilja till tf. revisionssekreterare (2006-03-01).

 

Utbildnings- och kulturdepartementet
Regeringskansliet har anställt hovrättsassessorn Annika Stålnacke som rättssakkunnig med placering i Utbildnings- och kulturdepartementet (2006-04-01).

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt hovrättsrådet Lars Dirke att vara hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt (2006-0302), hovrättsrådet Agneta Lindelöf att vara hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten över Skåne och Blekinge (2006-03-02), hovrättsassessorn Ingela Sundin och hyresrådet Bob Nilsson Hjort att vara hovrättsråd i Hovrätten över Skåne och Blekinge (2006-03-02), sektionschefen Karin Nacke och hovrättsassessorn Maud Olander Blom att vara hovrättsråd i Göta hovrätt (2006-03-02), verksjuristen Ola Wärbo att vara hovrättsråd i Hovrätten för Övre Norrland (2006-03-02). Hovrätten för Västra Sverige har förordnat hovrättsfiskalen Johan Kylenfelt till hovrättsassessor (2006-04-04)

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Christer Ganelind att vara rådman i Jönköpings tingsrätt (2006-03-02), hovrättsassessorn Ylva Teurneau att vara rådman i Växjö tingsrätt (2006-03-02), tf. rådmannen Kristina Andersson att vara rådman i Malmö tingsrätt (2006-03-02), rådmannen Katarina Persson och utredningssekreteraren Karin Mårtensson Telde att vara rådmän i Malmö tingsrätt (2006-03-02), regionkronodirektören Conny Jörneklint att vara lagman i Kalmar tingsrätt (2006-03-09), revisionssekreteraren Johan Arvidsson att vara rådman i Huddinge tingsrätt (2006-03-16).

 

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt kammarrättsråden Raymond Grankvist och Ingvar Johansson att vara kammarrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Göteborg (2006-03-02), rådmannen Bodil Stelzer och rådmannen Jan Källman att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Jönköping (2006-03-09). Kammarrätten i Jönköping har förordnat kammarrättsfiskalen Sofia Blomkvist till kammarrättsassessor (2006-0301). Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Ewa Mårdberg till kammarrättsassessor (2006-0324).

 

Länsrätterna
Regeringen har utnämnt föredraganden Leif Nilsson, ordföranden i Utlänningsnämnden Gunnar Gustafsson, föredraganden Karin Åsberg, rättssakkunniga Anna Bäckström och stabsjuristen Wenche Skoglund att vara rådmän vid Länsrätten i Stockholms län (2006-03-02), rådmannen Emil Karlsson att vara lagman i Länsrätten i Örebro län (2006-03-09),

SvJT 2006 Notiser 307 kammarrättsrådet, tillika vice ordförande på avdelning Leif Gäverth att vara lagman i Länsrätten i Västmanlands län (2006-03-09), tf. rådmannen Ingela Berggren att vara rådman i Länsrätten i Västernorrlands län (2006-03-09), kammarrättsassessorn Jan Bratt att vara rådman vid Länsrätten i Skåne län (2006-03-16) Regeringen har anställt rådmannen Barbro Lundholm en tidsbegränsad anställning som chefsrådman vid Länsrätten i Stockholms län (2006-03-09)

 

Hyresnämnderna
Regeringen har utnämnt rättssakkunniga Gunilla Lundholm och hovrättsassessorn Stefan Nyman att vara hyresråd i Hyresnämnden i Stockholm (2006-03-02), juristen Annette Spjuth att vara hyresråd i Hyresnämnden i Jönköping (2006-03-02).

 

Polisväsendet
Regeringen har beslutat att länspolismästaren Seppo Wuori skall vikariera som chef för Polismyndigheten i Norrbotten (2006-0309).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Eilert Andersson, MAQS Law Firm Advokatbyrå KB, Göteborg, Jens
Arnhof, Advokatbyrån Kaiding Handelsbolag, Kalix, Mahmut Baran, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Sargon De Basso, Advokatfirman Althin, Stockholm, Hanna Carysdotter, Advokatfirman Gunnard & Co AB, Stockholm, Martin Cullberg, Försvarsadvokaterna Stockholm HB, Stockholm, Rebecka Ekberg, Advokatfirman Delphi & Co AB, Malmö, Nils Fagrenius, Advokaterna Lund & Trojer HB, Karlshamn, Tobias Fridman, Advokatfirman Delphi & Co KB, Stockholm, Judit Farago Gontier, Hamilton Advokatbyrå Stockholm KB, Stockholm, Tomas Johansson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Per Karlsson, MAQS Law Firm Advokatbyrå KB, Göteborg, Christine Koch, Advokatfirman Kron AB, Malmö, Fredrik Lager, Skantzes Advokatbyrå HB, Jönköping, Anna Lennquist, Advokatbyrån Brottsofferjuristerna Fredriksson AB, Malmö, Gustaf Ljungström, Advokatfirman Althin, Stockholm, Fredrik Råsberg, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Jesper Sandahl, Advokatfirman Glimstedt KB, Göteborg, Matthias Schmitt, Rechtsanwalt, Advokatfirman Morssing & Nycander AB, Stockholm, Johan Strömbäck, Setterwalls Advokatbyrå, Stockholm, Jonas Thyberg, Ahlford Advokatbyrå AB, Uppsala, Daniel Vargö, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Pontus Wallin, Advokatfirman Foyen AB, Stockholm, Björn Wendleby, Björn Wendleby AB, Sollentuna, Carl Westerberg, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm.

 

 

308 Notiser SvJT 2006 Notiser

 

 

Vädjan om bokdonationer

 


Örebro universitet har år 2005 startat fullständig juristutbildning för jur.kand.-examen. Det finns ett stort behov av att komplettera universitetsbibliotekets samlingar av juridisk litteratur, även äldre. Det finns också behov av juridisk litteratur till institutionens handbibliotek. Detta gäller såväl rättsfallssamlingar som tidskriftserier, monografier, lagkommentarer m.m. Institutionen tar tacksamt emot donationer och är vid behov beredd att stå för transportkostnader. Kontaktperson: Jur. dr Claes Lernestedt, Rättsvetenskap, Örebro universitet, 701 82 Örebro, tel. 019-303 0000, e-post: claes.lernestedt@bsr.oru.se.

 

 

I detta häfte (s. 213–308) har bl.a. medverkat

 


Inger Österdahl, professor vid Uppsala universitet
Hans Ytterberg, Ombudsman mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning
Hans Danelius, f.d. justitieråd Marin Borgeke, hovrättslagman vid Hovrätten över Skåne och Blekinge Sigurd Heuman, lagman vid Helsingborgs tingsrätt
Staffan Levén, hovrättslagman vid Hovrätten för Västra Sverige
Lars Lindström, lagman vid Solna tingsrätt
Robert Påhlsson, professor vid Handelshögskolan i Göteborg
Fredrik Schalin, rättssekreterare vid EG-domstolen 
Åsa Webber, rättsråd vid EU-representationen
Ulf Öberg, doktorand vid Stockholms universitet
Göran Regner, justitieråd
Mikael Mellqvist, hovrättsråd i Svea hovrätt
Michael Bodgdan, professor vid Lunds universitet