Personalnotiser

 

 

 

Hovrätterna
Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Susanne Södersten till hovrättsassessor (2006-0503), hovrättsfiskalen Lucas Eriksson till hovrättsassessor (2006-05-17), hovrättsfiskalen Helena Norberg till hovrättsassessor (2006-05-18). Regeringen har utnämnt rådmännen Marianne Stenberg och Gunnel Alenbratt samt advokaten Ingrid Björck att vara hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige (2006-05-04), revisionssekreteraren Ulrika Ihrfelt, chefsjuristen Ragnar Palmkvist, ämnesrådet Kristina Svahn Starrsjö, verksjuristen Per Sundberg och stf konsumentombudsmannen Marianne Åbyhammar att vara hovrättsråd i Svea hovrätt (2006-05-04).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Anders Forsbäck att vara rådman i Örebro tingsrätt (2006-04-27), rådmannen Charlotte Hallén att vara rådman i Göteborgs tingsrätt (2006-05-04).

 

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Kristina Harmsen
Hogendoorn, regeringsrättssekreteraren Maria Lindvall, kanslirådet

Niclas Falkendal och rådmannen Birgitta Henriksson att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Göteborg (2006-04-27), rådmannen Anders Cedhagen att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Göteborg (2006-05-04). Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Paula Eninge att vara kammarrättsassessor (2006-05-01).

 

Länsrätterna
Regeringen har utnämnt skatteintendenten Urban Karlsson att vara rådman vid Länsrätten i Vänersborg (2006-04-27), tf. rådmannen Anders Alenskär att vara rådman vid Länsrätten i Norrbottens län (2006-04-27).

 

Hyresnämnderna
Regeringen har utnämnt hyresrådet Lennart Wallström att vara hyresråd i Hyresnämnden i Stockholm (2006-04-27).

 

Åklagarväsendet
Regeringen har anställt överåklagaren vid Ekobrottsmyndigheten Gunnar Stetler att vara överåklagare vid Åklagarmyndigheten (2006-05-04).

 

 

552 Notiser SvJT 2006 I detta häfte (s. 437-552) har medverkat bl.a.

 


Jens Andreasson, doktorand vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet
Mikael Mellqvist, hovrättsråd
Annina H. Persson, jur.dr, Stockholms universitet
Göran Millqvist, docent, Stockholms universitet
Daniel Stattin, jur.dr, Uppsala universitet
Tom Madell, docent, Umeå universitet
Anders Victorin, f.d. professor
Hans Danelius, f.d. justitieråd