Personalnotiser

 

 

 

Ny president i Göta hovrätt
Regeringen har den 14 juni 2006 utnämnt kammarrättspresidenten Kathrin Flossing att från och med den 15 augusti 2006 vara hovrättspresident i Göta hovrätt. Se om Kathrin Flossing i SvJT 2003 s. 634. I tillägg till vad som anges där kan noteras att Kathrin Flossing sedan år 2004 är ordförande i Kriminalvårdsnämnden och vice ordförande i Finansinspektionens styrelse.

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt hovrättsrådet, tillika vice ordföranden Kristina Boutz att vara hovrättslagman i Svea hovrätt (2006-0629), hovrättsråden Petra Lundh, Mona Wildig och Lars Lundgren att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt (2006-0629). Regeringen har anställt Sven Bengtsson på en tidsbegränsad anställning som miljöråd i Svea hovrätt (2006-05-24). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Carin Häckter till hovrättsassessor (2006-06-13), hovrättsfiskalen Anna Eleblad till hovrättsassessor (2006-06-20), hovrättsfiskalen Carin Westerlund till hovrättsassessor (2006-06-29), hovrättsfiskalen Henrik Fieber till hovrättsassessor (206-07-04).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt tf. rådmannen Dan Isaksson att vara rådman i Södertälje tingsrätt (2006-02-24), rättssakkunnige föredraganden Anders Domert att vara rådman i Katrineholms tingsrätt (2006-05-24), kammaråklagaren Peter Broberg att vara rådman i Varbergs tingsrätt (2006-05-24), avdelningschefen Gunnar Larsson att vara lagman i Örebro tingsrätt (2006-06-01), rådmannen Jan Erik Oja att vara lagman i Gällivare tingsrätt (2006-0601), rådmännen Ulf Christiansson, Agneta Claesson Norell, Urban Engström, Catharina Hallenberg, Nils Hedström, Klas Reinholdsson, Staffan Wahlqvist, Bertil Sundin, Eva Wahlberg, Marianne Camitz, Mats Jender, Gustaf Lindstedt, Hans Cederberg och Lena Hjelmtorp att vara rådmän i Attunda tingsrätt (2006-07-06), rådmännen Nils Sahlström, Lars Kock Jalvemyr, Carl-Axel Tidblom, Bjarne Karlsson, Henrik Löv, Mikael Hagelroth, Clas-Göran Sundberg och Ylva Osvald att vara rådmän i Nacka tingsrätt (2006-07-06), miljörådet Jan-Olov Arvidsson att vara miljöråd i Nacka tingsrätt (2006-07-06), rådmännen Carin Wiklund Jörgensen, Anna Lise Detthoff, Marianne Tejning, Hans Blyme, Sakari Alander, Gun-Marie Taabu och Tuula Tikkanen Kihlgren att vara rådmän i Solna tingsrätt (2006-07-06), rådmännen Paul Arnell, Folke Hammarström, Kristina Lövgren, Per Backström, Rakel Granditsky Hökeberg, Urban Nyström, Per-Erik Andersson, Klas Widström, Britt Björneke, Anna-Lisa Stoican, Ulf Landin, Karin Jonsson, Lars Tomth, Johan Arvidsson, Catarina Barketorp, Hjalmar Forsberg, Thomas Arvefors, Kajsa Bergkvist, Erik Högdahl, Åsa Bokström och Martin Weyler att vara rådmän i Södertörns tingsrätt (2006-07-06), tf. rådmannen Magnus Patriksson att vara rådman i Mariestads tingsrätt (2006-07-06), kanslirådet Peter Stafverfeldt att vara rådman i Skövde tingsrätt (2006-0706),

SvJT 2006 Notiser 663 kammaråklagaren Catrin Ångman Mlinaric att vara rådman i Vänersborgs tingsrätt (2006-07-06), tf. rådmannen Elisabeth Karlén att vara rådman i Halmstads tingsrätt (2006-07-06), rådmannen Jonas Österlund att vara rådman i Halmstads tingsrätt (2006-07-06). Regeringen har anställt tf. rådmannen Ann-Louise Roos en tidsbegränsad anställning som rådman i Malmö tingsrätt (2006-0706), hovrättsrådet Mikael Mellqvist att vara lagman i Gotlands tingsrätt (2006-07-13), avdelningschefen Charlotte Brokelind att vara lagman i Eksjö tingsrätt (2006-07-13). Regeringen har anställt Bengt Jonsson på en tidsbegränsad anställning som miljöråd i tingsrätterna (2006-05-24).

 

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt adjungerade ledamoten Håkan Löfgren och skattejuristen Mats Svensson att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Jönköping (2006-0524), verksjuristen Åsa Ärlebrant att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Sundsvall (2006-05-24), kammarrättsrådet, tillika vice ordföranden Eric Lowén att vara kammarrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Sundsvall (2006-06-14), kommittésekreteraren Lars-Åke Ström, ämnesrådet Gösta Ihrfeldt, avdelningschefen Eva-Lotta Hedin, regeringsrättssekreteraren Charlotta Lokrantz och kanslirådet Gabriella
Loman att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Stockholm (200607-06). Kammarrätten i Jönköping har förordnat kammarrättsfiskalen Magnus Isgren att vara kammarrättsassessor (200607-01). Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Eva Hedberg att vara kammarrättsassessor (200605-26).

 

Länsrätterna
Regeringen har utnämnt Lars Seger att vara rådman vid Länsrätten i Södermanlands län (2006-06-01), tf. rådmannen Magnus Patriksson att vara rådman i Länsrätten i Mariestad (2006-07-06), kanslichefen Helena von Braun att vara rådman i Länsrätten i Hallands län (2006-07-06),

 

Hyresnämnderna
Regeringen har utnämnt tf. hyresrådet Birgitta Wollsén att vara hyresråd vid Hyresnämnden i Västerås (2006-05-24).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Jacob Asp, Advokathuset Argus HB, Eskilstuna, Alexander Berger, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Manne Bergnéhr, Hellström Advokatbyrå KB, Stockholm, Monica Bodell, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Anna Borglin Bogren, Advokatfirman Bring & Bergkvist KB, Göteborg, Mattias Boqvist, Wistrand Advokatbyrå, Göteborg, Henrik Carlborg, Asianajotoimisto White & Case Oy, Helsingfors, Pernilla Carring, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Miri
Chiko-Radomski, Advokatfirman Cederquist, Stockholm, Helena Colliander, Wistrand Advokatbyrå, Göteborg, Jörgen Ebbersten, Krügers Advokatbyrå HB, Uppsala, Andreas Fahlén, Ramberg Advokater KB, Stockholm, Stockholm, Malin Forsell, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Fredrik Gillgren, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Elisabeth Gustafsson, Advokatfirman Delphi & Co i Östergötland, Linkköping, Acacia Ortiz Göransson, Advokatfirman Vinge KB, Malmö, Mark Hallquisth, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Eric Halvarsson, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Stockholm, Jakob Hedén, Setterwalls Advokatbyrå i Göteborg AB,

664 Notiser SvJT 2006 Göteborg, Oskar Hedlund, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Andreas Holmqvist, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Ylva Hult, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Susanne Kvist, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Rebecka Kärrholm, Advokatfirman Glimstedt i Lund HB, Lund, Johan Lavås, Advokatfirman Abersten HB, Härnösand, Charlotte Nordling, MAQS Law Firm Advokatbyrå KB, Stockholm, Gabriella Nordwall, Gozzo Advokater HB, Göteborg, Magnus Norström, Advokatfirman Södermark HB, Stockholm, Niklas Odén, Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson AB, Borås, Fredrik PalmGernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Christina Qvarfordt, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Pontus Scherp, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Björn Sjöberg, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Stockholm, Ebba Walberg Snygg, Advokatfirman Thorvald Persson HB, Malmö, Göran Waldenström, Göran Waldenström Affärsjuridik AB, Norrköping, Kajsa Westerdahl, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Malin Wikström, Gärde Wesslau Advokatbyrå AB, Göteborg, Björn Winström, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm (200606-08).

 

 

 

 

 

I detta häfte (s. 553–664) har medverkat bl.a.

 


Iain Cameron, professor vid Stockholms universitet
Ove Bring, professor vid Försvarshögskolan
Michael Bogdan, professor vid Lunds universitet
Per Ossmer, chefsjurist VVS–I
Joakim Nergelius, professor vid Örebro universitet