Notiser

 

 

Försäkringsjuridiska föreningensuppsatstävling 2007

 


Försäkringsjuridiska föreningen utlyser nu årets uppsatstävling i försäkringsrätt. Nordiska bidrag är välkomna. Det vinnande bidraget premieras med ett stipendium på upp till 15 000 kr, men stipendiebeloppet kan komma att delas mellan flera pristagare. En kort motiverad nominering eller anmälan skall vara föreningen tillhanda senast den 31 januari 2008. Ingen särskild blankett är nödvändig.
    Uppsatsen i tre exemplar (föreningen ser helst att uppsatsen sänds in via e-post som en pdf-fil eller Word-fil varvid endast ett exemplar behöver översändas) jämte nominering/anmälan insänds till Försäkringsjuridiska föreningen, Box 7251, 103 89 Stockholm thomas.hasselblad@fjf.nu. Föreningens styrelse utser vinnande bidrag. Prisutdelning kommer att äga rum vid föreningens vårmöte 2008. Pristagare förutses samtycka till att uppsatsen helt eller delvis publiceras på föreningens hemsida www.forsakringsjuridiskaforeningen.se

 

 

Personalnotiser

 

 

Nytt justitieråd

 

 


Regeringen har utnämnt advokaten Stefan Lindskog till justitieråd. Stefan Lindskog är verksam vid Advokatfirman Wistrand sedan 1977 och advokat sedan 1980. Han blev juris doktor vid Stockholms universitet 1985 och docent i civilrätt vid samma universitet 1987. Åren 1989–1995 var han adjungerad professor i kredit- och obeståndsrätt vid Göteborgs universitet och åren 2004–2007 var han ordförande i Advokatsamfundet. Han har även skrivit artiklar och böcker i civil- och processrättsliga ämnen.

 

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Niklas Rundberg samt utredningssekreterarna Anna
Sjöman och Henrik Jonsson att vara hovrättsråd i Göta hovrätt (200710-11), hovrättsrådet Lena Egelin Grunditz att vara hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning i Göta hovrätt (2007-10-25), hovrättsassessorn Cecilia Isgren att vara hovrättsråd i Göta hovrätt (2007-11-01).

1010 Notiser SvJT 2007 Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt lagmannen Ralf G Larsson att vara lagman i Ystads tingsrätt (2007-10-11), hovrättsrådet tillika vice ordförande Petra Lundh att vara chefsrådman i Stockholms tingsrätt (2007-10-11), juristen Susanne Sundberg och rättssakkunniga Anne Wartin att vara rådmän i Solna tingsrätt (2007-10-25), ämnesrådet Thomas Ericsson, revisionssekreteraren Rikard Bacelin, hovrättsrådet Anders Erlman och advokaten Jan Bengtsson att vara rådmän i Attunda tingsrätt (200710-25), rättssakkunnige Karl-Åke Persson att vara rådman i Västmanlands tingsrätt (2007-10-25), rådmannen Erik Graeske att vara lagman i Luleå tingsrätt (2007-1101), tf. rådmannen Daniel Haraldsson att vara rådman i Växjö tingsrätt (2007-11-01), rådmannen Carl-Erling Halldin att vara rådman i Norrköpings tingsrätt (2007-11-08). Regeringen har anställt hovrättsassessorn Henrik Mägi på en tidsbegränsad anställning som rådman i Göteborgs tingsrätt (2007-10-25).

 

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt kammarrättsrådet Gert Svenson att vara kammarrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, i Kammarrätten i Jönköping (200710-25).

 

 

 

Länsrätterna
Regeringen har utnämnt stabsjuristen Elisabeth Lewin att vara rådman i Länsrätten i Kalmar län (2007-10-25).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Patrick Andersson, Advokataktiebolaget Nordic Law, Göteborg, Maria Dahlqvist, Setterwalls Advokatbyrå i Göteborg AB, Göteborg, Malin Dromberg, Advokat Johan Dromberg AB, Stockholm, David Ekblad, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Linda Eklund, Advokatbyrån Kaiding Handelsbolag, Skellefteå, Tomas Elding, Advokatfirman ALLIANS, Stockholm, Niklas Eskilsson, Setterwalls Advokatbyrå i Göteborg AB, Göteborg, Joakim Falkner, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Ann Gerklev, Legare Advokatbyrå AB, Umeå, Karin Hansson, Ashurst Advokatbyrå AB, Stockholm, Malin Helgesen, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Krister Hjelmstedt, MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö AB, Malmö, Britta Engström Jakobsson, Albrecht Advokatbyrå AB, Stockholm, Eva Jensen, Advokatfirman Lindahl KB, Malmö, Pia Lindström, Advokatfirman Gärde & Nordlin AB, Karlskrona, Elisabet Dahlman Löfgren, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Katarina Nilsson, Advokatfirman Vinge KB, Malmö, Peter Ohrlander, Cleary Gottlieb Steen och Hamilton LLP, Bryssel, Johan Svahn, Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB, Stockholm, Charlotta Wallman, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Camilla Wester, Odevall Advokatbyrå AB, Göteborg (2007-11-08).

 

I detta häfte (s. 929–1010) har medverkat bl.a.

 


Michael Bogdan, professor Lunds universitet
Torgny Håstad, justitieråd
Hans Danelius, f.d. justitieråd
Mikael Mellqvist, lagman