Personalnotiser

 

 

Ny kammarrättspresident
Regeringen har utnämnt kammarrättslagmannen Margareta Åberg att vara kammarrättspresident i Kammarrätten i Sundsvall. År 1992 förordnades Margareta Åberg till kammarrättsassessor i Kammarrätten i Stockholm. Under åren 1992–1993 tjänstgjorde hon i Justitiedepartementet. Hon var därefter anställd vid Datainspektionen som dataråd och från 1997 som kanslichef. Margareta Åberg har även tjänstgjort som chefsjurist i Rättsmedicinalverket 1992–1997. Under åren 2000–2005 var hon kammarrättslagman i Kammarrätten i Göteborg och sedan januari 2006 har hon samma befattning i Kammarrätten i Stockholm.

 

Ny ordförande i Högsta domstolen
Regeringen har förordnat justitierådet Johan Munck att vara ordförande i Högsta domstolen (200702-01).
    Johan Munck förordnades till hovrättsassessor i Hovrätten över Skåne och Blekinge 1974. Han anställdes därefter i Justitiedepartementet och utnämndes 1979 till departementsråd och 1983 till rättschef i samma departement. 1984 utnämndes han till hovrättsråd i Svea hovrätt. Han är sedan 1988 justitieråd och sedan 2004 avdelningsordförande i Högsta domstolen. Johan Munck har varit ordförande och särskild utredare i ett tjugotal kommittéer. Dessutom är han och har varit ordförande i en rad nämnder. Han har också skrivit artiklar och böcker i straff- och förvaltningsrätt. Se om Johan Munck även SvJT 1988 s. 75 (med porträtt).

Justitiedepartementet
Regeringen har anställt departementsrådet Per Hall att vara rättschef i Regeringskansliet (2006-11-16), anställt hovrättsrådet Kristina Svahn Starrsjö att vara departementsråd i Regeringskansliet (2006-11-16), rättschefen Cecilia Bergman att vara expeditions- och rättschef i Regeringskansliet (2006-11-16), Gustaf Lind att vara statssekreterare i Regeringskansliet (2006-1123), Magnus G Graner att vara statssekreterare i Regeringskansliet (2006-11-30), överdirektören Anne Holm Gulati att vara departementsråd i Regeringskansliet (2006-11-30), kommissarie Staffan Ocusto att vara rättsråd (2006-12-21). Martin Valfridsson att vara rättsråd (2007-01-25). ämnesrådet Monika Sörbom att vara departementsråd i Regeringskansliet (2007-02-01),

Högsta domstolen
Högsta domstolen har anställt Carola Thelin att vara t.f. revisionssekreterare i Högsta domstolen (2006-12-01).

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt hovrättsråden Erica Hemtke och Staffan Lind att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt (2006-11-30),

274 Notiser SvJT 2007 utredaren Sven Johannisson, byråchefen Magnus Ulriksson, utredningssekreteraren Vibeke Sylten, kanslirådet Anne Mellqvist, ämnessakkunniga Birgitta Trägårdh, föredraganden Annika Åkerlind och kanslirådet Niklas Wågnert att vara hovrättsråd i Svea hovrätt (200611-30), chefsrådmannen Eva Wendel Rosberg att vara hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge (2006-11-30), advokaten Bengt Sagnert att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten över Skåne och Blekinge (2006-11-30), utredningssekreteraren Irja
Öhrnell att vara hovrättsråd i Hovrätten för Nedre Norrland (200701-18), hovrättsrådet, tillika vice ordförande på avdelning Göran Dahlgren att vara hovrättslagman i Hovrätten för Västra Sverige (2007-0125). Hovrätten för Nedre Norrland har förordnat hovrättsfiskalen Jens Göransson till hovrättsassessor (2006-11-23). Hovrätten för Övre Norrland har förordnat hovrättsfiskalen Dag Edvardsson till hovrättassessor (2007-01-12). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Karolina Wieslander till hovrättsassessor (200701-16).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Katarina Påhlsson att vara chefsrådman i Göteborgs tingsrätt (2006-11-16), föredraganden Linn Pantzar att vara rådman i Södertälje tingsrätt (2006-11-30), hovrättsrådet Agneta Kornstrand att vara rådman i Jönköpings tingsrätt (2006-11-30), rådmannen Kajsa Bergkvist, rådmannen Sakari Alander, revistionssekreteraren Monica Ericsson och föredraganden Karin Palmgren Goohde att vara rådmän i Stockholms tingsrätt (2006-12-21), hovrättsassessorn Lotten Ögren att vara rådman i Västmanlands tingsrätt (2006-12-21), hovrättsrådet Henrik Ibold att vara rådman i Linköpings tingsrätt (2006-12-21), kammaråklagaren Therese Johnsson och t.f. rådmannen Carl-Erling Halldin att vara rådman i Örebro tingsrätt (2006-12-21), f.d. chefsjuristen Khennet Tallinger att vara rådman i Hässleholms tingsrätt (2006-12-21), hovrättsrådet Arne Åkerström att vara rådman i Uddevalla tingsrätt (2006-12-21), tf rådmannen Louise Drakenius att vara rådman i Vänersborgs tingsrätt (2007-01-11). rådmannen Göran Ingebrand att vara lagman i Östersunds tingsrätt (2007-01-18), rådmannen Birgitta Bylund Uddenfeldt, rådmannen Lena Carlberg 

Johansson och rådmannen Helga Hullman att vara rådmän i Attunda tingsätt (2007-01-18), advokaten Rebecka Wiking att vara rådman i Eskilstuna tingsrätt (2007-01-18). utredningssekreteraren Tomas Forenius att vara rådman i Ystads tingsrätt (2007-02-08), förbundsjuristen Thomas Blomgren att vara rådman i Skellefteå tingsrätt (2007-01-25). Regeringen har anställt utredningssekreteraren Niclas Johannisson på en tidsbegränsad anställning som rådman i Uddevalla tingsrätt (2006-12-21), Susanne Mörkås på en tidsbegränsad anställning som rådman i Vänersborgs tingsrätt (2006-1221), hovrättsassessorn Lennart Johansson och t.f. rådmannen Eva Mårtensson Serrander på en tidsbegränsad anställning som rådmän i Malmö tingsrätt (2007-01-18).

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt lagmannen Magnus Ekman att vara kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm (200701-11)

SvJT 2007 Notiser 275 rättssakkunniga Eveline Nilsson och kammarrättsassessorn Tommy
Almqvist att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Göteborg (200612-21), kammarrättsrådet Gertrud Forkman att vara kammarrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Sundsvall (200612-21), Kammarrätten i Sundsvall har förordnat kammarrättsfiskalen Lena Björner till kammarrättsassessor (200611-11). Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalerna Ulrika Björkroth och Magnus Nylander till kammarrättsassessorer (2007-0201).

 

Länsrätterna
Regeringen har utnämnt projektledaren Eskil Hinn att vara chefsrådman i Länsrätten i Skåne län (2006-11-16), utredningssekreteraren Kristina Aurell och juristen Dick Hjort att vara rådmän i Länsrätten i Göteborg (2006-12-21) rådmannen Göran Ingebrand att vara lagman vid Länsrätten i Jämtlands län (2007-01-18), rättssakkunniga Anette Briheim Fällman att vara rådman vid Länsrätten i Södermanlands län (200701-18). rådmannen Hans Sundberg att vara rådman i Länsrätten i Västerbottens län (2007-02-01).

Rättsmedicinalverket
Regeringen har anställt Erna Zelmin som generaldirektör och chef för Rättsmedicinalverket (2007-01-18).

Universiteten
Rektor vid Uppsala universitet har befordrat docent Kristina Ståhl till professor i finansrätt (2005-12-01), docent Mattias Dahlberg till professor i finansrätt (2006-10-03), docent Mats Kumlien till professor i rättshistoria (2007-02-01).


    Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet har förordnat jur. dr Margareta Brattström till docent i civilrätt (2006-05-29), jur. dr Bo Wennström till docent i allmän rättslära (2006-05-29), jur. dr Magnus Ulväng till docent i straffrätt (2006-09-28). Professor em., f.d. rektor Lucy Smith vid Oslo universitet, till hedersdoktor vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Professor dr. Christian von Bar vid universitetet i Osnabrück, Tyskland, i ämnena civilrätt, europeisk privaträtt, internationell privaträtt och komparativ rätt, till hedersdoktor till Linnés minne.

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Kristin Asgermyr, Wistrand Advokatbyrå, Malmö, Örjan Bengtsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Helsingborg, Pontus
Bergman, Setterwalls Advokatbyrå i Malmö AB, Malmö, Kalle Bodén, Advokatfirman Bodén AB, Örnsköldsvik, Anders Bohmansson, Advokatfirman Magnergård & Partner AB, Stockholm, Jonas Edebäck, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Patrik Fallberg, Bird & Bird Advokat KB, Stockholm, Erik Hansson, Hanssons Advokatbyrå, Härnösand, Mikael Johansson, Juristfirman Mikael Johansson, Västerås, Lucas Jonsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Anna Jarzabek Jörgensen, Magnusson Advokatbyrå, Warszawa, David Klose, Moll Wendén Advokatbyrå AB, Malmö, Mattias Larsson, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Mats Lekman, Setterwalls Advokatbyrå, Stockholm, Louise Lidman Lewenhaupt, Advokatfirman Actum AB, Malmö, Annelie Lindstedt, Advokatfirman Delphi & Co KB, Stockholm, Ingegerd Källblad Nordin, Alingsås, Demem Nzeribe, AJB Bergh Advokatbyrå AB, Stockholm, Tomas Pleiner, Advokatfirman Södermark HB, Stockholm, Johan Schubert, Hamilton Advokatbyrå Malmö KB, Malmö, Thomas Sevebrant, Grönberg Cederlöv Advo-

276 Notiser SvJT 2007 katbyrå HB, Stockholm, Mats Sjöblom, Birgitta Melanders Advokatbyrå AB, Stockholm, Joakim Sundqvist, Foyen Advokatfirma AB, Stockholm, Veronica Viklund, Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB, Falun, Baltzar Wachtmeister, Flood Advokatbyrå KB, Stockholm, Jonas Westbring, Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB, Uddevalla, Eva Larsson Widman, Landahl Öhman Advokatbyrå KB, Stockholm, Michael Wiik, Gärde Wesslau Advokatbyrå HB, Borås, Rebecka Wiking, Eskilstuna Advokatbyrå AB, Eskilstuna, Stefan Zetterlind, Malmströms Advokatbyrå, Jönköping, Lotta Wikman Öman, Ahlford Advokatbyrå AB, Uppsala (2006-12-07). Emma Adlerton, MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö AB, Malmö, Jenny Arvered, Advokatfirman af Petersens KB, Stockholm, Krister Axelsson, Axelsson Fastighetsjuridik AB, Malmö, Mårten Beck-Friis, RydinCarlsten Advokatbyrå AB, Stockholm, Stefan Blombergsson, Kriström Advokatbyrå KB, Stockholm, Sophia Blomkvist, Advokatfirman Rydberg & Erfors AB, Jönköping, Susanna Eneteg, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Mattias Erdös, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Maria Hemzelius Fransson, Wirgin Advokatbyrå HB, Malmö, Clarissa Fröberg, Gärde Wesslau Advokatbyrå, Stockholm, Emma Hakesjö, Advokatfirman Vinge KB, Malmö, Mats Hellman,Werners Advokatbyrå, Karlstad, Ola Jönsson, MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö AB, Malmö, Tapio Kanniainen, Advokatbyrå Raappana & Salmi AB, Göteborg, Johan Ohlsson Leijon, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Maria Liljeblad, Advokatfirman Steinmann AB, Stockholm, Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå Haij & Malmberg HB, Stockholm, Jonas Lindblad, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Martin Månsson, Advokatfirman Vinge KB, Malmö, Linda Nord, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Patrik Nyqvist, Lofalk Advokatbyrå AB, Stockholm, Göran Odin, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Marcus Palm, Advokatfirman Vinge KB, Helsingborg, Martin Pilotti, Andulf Advokat AB, Stockholm, Fredrik Reveman, Advokaterna Liman & Partners HB, Stockholm, Hans Schedin, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Stockholm, Gustaf  Sparrman, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Mattias Svensson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Lars Svärd, Juristfirman Svärd AB, Göteborg, Artur Swirtun, Magnusson Advokatbyrå, Warszawa, Patrik Westerlund, Advokaterna Arnstedt Holmberg Wiberg AB, Stockholm (2007-01-25).

Åklagarmyndigheten
Regeringen har anställt chefsåklagaren Lennart Guné att vara vice överåklagare vid Åklagarmyndigheten (2007-02-15).

 

I detta häfte (s. 181–276) har medverkat bl.a.
Martin Borgeke, hovrättslagman Hovrätten över Skåne och Blekinge
Catharina Månsson, hovrättsassessor Hovrätten över Skåne och Blekinge
Jonas Hartelius, styrelseordförande i stiftelsen Svenska Carnegie Institutet
Martin Johansson, biträdande jurist Advokatfirman Vinge Bryssel
Hans Danelius, f.d. justitieråd
Lars Haglind, kanslichef civilutskottet
Monica Hall, utskottsråd civilutskottet
Thorsten Cars, f.d. hovrättslagman
Krister Thelin, lagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge och domare i Krigsförbrytartribunalen i Haag
Christian Diesen, professor Stockholms universitet
Joakim Nergelius, professor Örebro universitet