Personalnotiser

 

 

Nytt justitieråd
Regeringen har den 15 mars 2007 utnämnt hovrättslagmannen Gudmund Toijer att vara justitieråd. Gudmund Toijer förordnades till hovrättsassessor i Göta hovrätt 1991. Han var därefter rättssakkunnig i Justitiedepartementet under åren 1991–1996, med avbrott för sekreteraruppdrag i 1992 års arbetsrättskommitté under åren 1992–1994. Under åren 1996–2002 arbetade han i Utbildningsdepartementet, först som rättschef och från 1999 som expeditions- och rättschef. Åren 2002–2005 var han hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, i Svea hovrätt, där han sedan år 2006 är lagman.

 

Högsta domstolen
Regeringen har förordnat justitierådet Gertrud Lennander att vara ordförande på avdelning i Högsta domstolen (2007-03-15).

 

Hovrätterna
Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Annica Sandberg till hovrättsassessor (2007-02-28), hovrättsfiskalen Danijela Pavic till hovrättsassessor (2007-03-02), hovrättsfiskalen Frida Göranson till hovrättsassessor (2007-03-07) Hovrätten för Västra Sverige har förordnat hovrättsfiskalen Eva Fernqvist till hovrättsassessor (2007-03-13). Göta hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Mia Persson till hovrättsassessor (2007-03-01).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt revisionssekreteraren Natalie
Kramer att vara rådman i Uppsala tingsrätt (2007-02-22), enhetschefen Fredrik Benndorf att vara rådman i Gotlands tingsrätt (2007-02-22), kammaråklagaren Dan Sjåstad att vara rådman i Kalmar tingsrätt (2007-02-22), advokaten Charlotte Jonsson att vara rådman i Skövde tingsrätt (2007-02-22).


    Regeringen har anställt hovrättsassessorn Susanne Björkman Ragnarsson på en tidsbegränsad anställning som rådman i Hässleholms tingsrätt (2007-0222).

 

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt kammarrättsrådet Elisabeth Hagelin att vara kammarrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, i Kammarrätten i Jönköping (200702-22), kammarrättsrådet Håkan Lundgren att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Jönköping (200703-08), rättssakkunnige Mattias Almqvist att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Jönköping (2007-0308).

 

Riksdagens ombudsmän
Riksdagens ombudsmän har anställt kammarrättsassessorn Stefan Axelsson att vara rättssakkunnig föredragande (2007-01-01), hovrättsassessorn Ulrika Söderberg att vara rättssakkunnig föredragande (2007-02-01), hovrättsassessorn Mia Persson att vara rättssakkunnig föredragande (2007-03-01),

 

SvJT 2007 Notiser 387 regeringsrättssekreteraren Anneli Svensson att vara rättssakkunnig föredragande (2007-03-12), hovrättsassessorn Jenny Wulker
Roos att vara rättssakkunnig föredragande (2007-04-01).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Måns Ahlqvist, Hellström Advokatbyrå KB, Stockholm, Malin Axland, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Jan Bengtsson, Ljungar Advokatbyrå AB, Stockholm, Jonas Bergquist, Magnusson Advokatbyrå, Stockholm, Pontus E. Bergsten, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Douglas Bigosinski, Advokatfirman Andreas Bigosinski, Norrtälje, Sverker Bonde, Advokatfirman Delphi & Co KB, Stockholm, Kristien Boets, Advokatfirman Delphi & Co i Östergötland AB, Linköping, Anna Byström, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Magnus Dahlgren, Responsum AB, Stockholm, Sofia Hassander, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Sandra Hein, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Stockholm, Håkan Johnson, Advokatcentrum i Skövde HB, Skövde, Natalie Kamtsan, Foyen Advokatfirma AB, Stockholm, Henrik Leffler, Advokatfirman Gärde & Nordlin AB, Stockholm, Michael Liversedge, Göteborgs Juristhus Advokataktiebolag, Stockholm, Malin Barringer Nilsson, Hamilton Advokatbyrå Stockholm KB, Stockholm, Andreas Nordberg, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB, Stockholm, Mats Palmgren, Advokatfirman Hedelin AB, Lund, Kristoffer Persson, Frank Advokatbyrå AB, Stockholm, Mats Rooth, Ashurst Advokatbyrå AB, Stockholm, Gustaf Rune, Advokatfirman Wedsberg, Täby, Anna Svanestrand, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Tor Åström, Advokatbyrån i Westbo AB, Anderstorp (2007-03-08).

 

 

388 Notiser SvJT 2007 I detta häfte (s. 277–388) har medverkat bl.a.

 


Richard Hager, juris doktor Stockholms universitet
Leif Norell, teknologie doktor Kungliga tekniska högskolan
Lars Edlund, advokat
Dan Hanqvist, advokat
Bengt Lindell, professor Uppsala universitet
Fredrik Schalin, biträdande jurist
Ulf Öberg, doktorand Stockholms universitet