Personalnotiser

 

 

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt chefsjuristen Jennie Mellbin Sjödahl och verksjuristen Björn Östman att vara hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige (2007-0329), kammarrättsassessorn Jessica Lovén att vara hovrättsråd i Hovrätten för Nedre Norrland (2007-0329), rådmannen Hans Sundberg att vara hovrättsråd i Hovrätten för Övre Norrland (2007-03-29). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Jenny Wulker Roos till hovrättsassessor (2007-0403).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt ämnessakkunnige Eva Mellander
Tell, revisionssekreteraren Eva Lindbäck, föredraganden Marianne
Forsberg och extra åklagaren Marie Louise Ollén att vara rådmän i Huddinge/Södertörns tingsrätt (2007-03-29), rådmannen Martin Weyler att vara rådman i Solna tingsrätt (2007-03-29), stadsjuristen Gunilla Dueck Fransson att vara rådman i Mölndals tingsrätt (2007-03-29),

utskottsföredraganden Lars Olsson att vara rådman i Södertälje tingsrätt (2007-04-12), utredningssekreteraren Margita Åhsberg att vara rådman i Helsingborgs tingsrätt (2007-04-12).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Pia Björstrand. Advokatfirman Ann Sofi Thelin AB, Södertälje, Christer Carling, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Robert Deli, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Thomas Folestad, Hamilton Advokatbyrå Stockholm KB, Stockholm, Jesper Kuschel, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Louise Lagerlund, Advokatfirman Lindahl KB, Malmö, Linda Lavré, Advokatbolaget Wiklund Gustavii HB, Helsingborg, Anders Strid, Advokatfirman Delphi & Co KB, Göteborg, Anna Swedin, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Sofia Törnroth, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Caroline Waldenor, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Kirsten Wikkelsö, Advokatfirman Lindmark Welinder AB, Lund, Jessica Östberg, Danowsky & Partners Advokatbyrå KB, Stockholm (2007-04-13).

 

476 Notiser SvJT 2007 I detta häfte (s. 389–476) har medverkat bl.a.

 


Eva Ryrstedt, docent Lunds universitet
Titti Mattsson, universitetslektor Lunds universitet
Claude Zacharias, advokat
Kenneth Nordback, juris doktor Uppsala universitet
Hans Danelius, f.d. justitieråd
Håkan Andersson, professor Uppsala universitet