Personalnotiser

 

 

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt chefsrådmannen Jan Öhman att vara hovrättslagman i Svea hovrätt (2007-04-19), direktören Cecilia Renfors att vara hovrättslagman i Svea hovrätt (2007-04-19), hovrättsassessorn Martin Andersson och åklagaren Annika Rojas Wiberg att vara hovrättsråd i Göta hovrätt (2007-04-26). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Jenny Ferm till hovrättsassessor (2007-04-21), hovrättsfiskalen Magnus Fridh till hovrättsassessor (2007-05-03). Göta hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Jens Lindborg till hovrättsassessor (2007-05-01).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt chefsrådmannen Lennart Svensäter att vara lagman i Helsingborgs tingsrätt (2007-04-19), kanslichefen/hovrättsrådet Björn Hansson att vara chefsrådman i Malmö tingrätt (2007-0426), kammaråklagaren Henrik Johansson att vara rådman i Kalmar tingsrätt (2007-04-26), kammaråklagaren Annika Hessel att vara rådman i Gävle tingsrätt (2007-04-26).

 

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt chefsrådmannen Helena Jäderblom att vara kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm (200704-19).


    Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Karin Hartmann till kammarrättsassessor (2007-05-01).

 

Länsrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Rolf Samuelsson att vara rådman i Länsrätten i Vänersborg (2007-04-26), kammarrättsrådet Johan Montelius att vara lagman i länsrätten i Dalarnas län (2007-05-03).

 

Polismyndigheten
Regeringen har förlängt Kurt Malmströms vikariat som säkerhetspolischef (2007-04-19).

 

Riksdagens ombudsmän
Riksdagens ombudsmän har anställt hovrättsassessorn Charlotte Edvardsson att vara rättssakkunnig föredragande (2007-05-07), sekreteraren i arbetsdomstolen Kajsa Nordström att vara rättssakkunnig föredragande (2007-0507), verksjuristen Yvonne Dahlstedt att vara rättssakkunnig föredragande (2007-05-07), tf. kammarrättsassessorn Anna Karin Andersson att vara rättssakkunnig föredragande (2007-0507).

 

Åklagarmyndigheten
Regeringen har anställt vice överåklagaren Jörgen Almblad som överåklagare vid Åklagarmyndigheten (2007-04-26).

 

584 Notiser SvJT 2007 I detta häfte (s. 477–584) har medverkat bl.a.

 


Mårten Schultz, juris doktor Stockholms universitet
Robert Sevenius, jur. kand.
Eric Bylander, juris doktor Uppsala universitet, tf. universitetslektor Göteborgs universitet
Johanna Wickenberg, jur. kand, gästlärare Uppsala universitet
Bertil Bengtsson, professor och f.d. justitieråd Erik Ficks, jur.kand. Roschier Advokatbyrå AB
Viola Boström, juris doktor Umeå universitet