Personalnotiser

Hovrätterna
Svea hovrätt har förordnat
hovrättsfiskalen Mari-Ann Roos till hovrättsassessor (2007-09-22). Göta hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Anna Kramer till hovrättsassessor (2007-10-01).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt
rådmannen Petter Granqvist att vara rådman i Falu tingsrätt (200709-19), länsassessorn Lena Pettersson att vara rådman i Blekinge tingsrätt (2007-09-19), kammaråklagaren Lars Holm att vara rådman i Gävle tingsrätt (200709-19), hovrättsassessorn Jonas Brodin att vara rådman i Skellefteå tingsrätt (2007-09-19).

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt
skattejuristen Maria Fröberg att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Göteborg (2007-09-19). Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Magnus
Lundberg till kammarrättsassessor
(2007-10-01). Kammarrätten i Jönköping har förordnat kammarrättsfiskalen Christoffer Andersson Calafatis till kammarrättsassessor (2007-10-01).

Länsrätterna
Regeringen har utnämnt
länsassessorn Kristina Jaros Åberg att vara rådman i Länsrätten i Västmanlands län (2007-09-19), regeringsrättssekreteraren Ann
Louise Björnsson, kammarrättsasses
sorn Ingela Larsson och juristen Marianne Lindén att vara rådmän i Länsrätten i Göteborg (2007-09-19), föredraganden Helén Leijon att vara rådman i Länsrätten i Västerbottens län (2007-09-19),

Polismyndigheterna
Regeringen har anställt
Krister Sandqvist att vara länspolismästare vid Polismyndigheten i Västerbottens län (2007-09-19), Mats Kirestam att vara länspolismästare vid polismyndigheten i Södermanlands län (2007-09-19).

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits
David Boberg, Piteå Advokatbyrå AB, Piteå, Christina Cederskär, Advokatfirman Anders Olsson AB, Eslöv, Jessica Croneman, Advokat Helen Wiwen-Nilsson AB, Malmö, Andreas Elving, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Peder Grandinson, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Stockholm, Elisabeth
Gustafsson, Wistrand Advokatbyrå,
Stockholm, Lisa Göransson, Allen & Overy LLP, London, Fredrik Jahnfors, Advokat Ann-Christine Ahlberg AB, Malmö, Ingemar Janson, Advokatfirman Jens Pedersen AB, Stockholm,
Katarina Ladenfors, Advokatfirman
Konsultbyrån för Marknadsrätt AB, Stockholm, Martin Levinsohn, Setterwalls Advokatbyrå i Malmö AB, Malmö, Johanna Linder, JoLi Juridik AB, Saltsjö-Boo, Emine Lundkvist, Setterwalls Advokatbyrå, Stockholm, Tommy Nilsson, Amber Advokater Karlskrona HB, Karlskrona, Ulf Norin, Heilborns Advokatbyrå HB, Nyköping, Nilla Ekström Parry, Davenport Lyons, London, Nils Rasmusson,
Advokatfirman Åberg & Co AB,
Stockholm, Helena Rosén-Andersson, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Rickard Samuelsson, Kilpatrick Stockton Advokat KB, Stockholm, Gustaf
Swedlund, Advokatfirman Hammar
skiöld & Co AB, Stockholm, Göran
Tigerström, Kihlstedts Advokatbyrå
HB, Linköping, Carl Westling, Advokatfirman Steinmann AB, Stockholm, Fredrik Zettergren, Advokatfirman Fylgia KB, Stockholm, (200710-04).

928 Notiser SvJT 2007 I detta häfte (s. 769–928) har medverkat


Anders Eka, chefsrådman
Daniel Gustavsson, hovrättsassessor Olle Abrahamsson, rättschef i Justitiedepartementet Sten Heckscher, ordförande i Regeringsrätten Göran Lambertz, justitiekansler Lotta Lerwall, universitetslektor, Uppsala universitet Karin Åhman, universitetslektor, Uppsala universitet Iain Cameron, professor, Uppsala universitet Clarence Crafoord, chefsjurist Inger Österdahl, professor, Uppsala universitet Mats Melin, chefsjustitieombudsman Ola Wiklund, advokat