Notiser Notiser från universiteten m.m.
Professorn i folkrätt Martti Koskenniemi vid Helsingfors universitet, har utsetts till hedersdoktor vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Motivering: ”Martti Koskenniemi har genom sin nydanande forskning utvecklat den kritiska teorin inom den internationella rätten och visat hur fruktbart mötet mellan dogmatiken, teorin och historien kan bli när det förvaltas som bäst. Rättens politiska innehåll som potential och begränsning vid lösandet av internationella tvister blottläggs effektivt. Genom sin briljans och mångsidighet är Koskenniemi föredöme och inspirationskälla för yngre generationers folkrättsjurister av alla skolor i världen över. Hans nära yrkesmässiga relation till den praktiska folkrättsverkligheten bidrar till att överbrygga gapet mellan teori och praktik till gagn för bådadera”. Promotionen äger rum den 25 januari 2008. Jur. dr Erik Wennerström har av Juridiska fakultetens forskningsutskott tilldelats von Bahrs stipendium för förtjänstfull doktorsavhandling. Advokat Henrik Leffler har av Juridiska fakultetens fakultetsnämnd tilldelats von Materns premium för skarpsinniga analyser av aktuella rättsliga frågor av stor samhällsrelevans samt som en uppmuntran till fortsatt författarskap. Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning har beslutat utdela stiftelsens rättsvetenskapliga pris till professorn i civilrätt vid Uppsala universitet Håkan Andersson. Han får priset för ett högst förtjänstfullt författarskap. Docent Torben Spaak har av Rektor den 27 november 2007 befordrats till professor i allmän rättslära fr.o.m. 1 december 2007.

 

Personalnotiser

 

 

 

Ny justitieombudsman

 


Riksdagen har valt Hans-Gunnar Axberger till ny justitieombudsman (2007-11-22). Hans-Gunnar Axberger är jur. dr och docent i straffrätt. Sedan 2003 är han professor i medierätt. Han var, 1996–1999, ledamot och huvudsekreterare i Granskningskommissionen i anledning av mordet på Olof Palme. Under åren 2001–2002 var han förordnad att biträda den särskilde utredaren i Osmo Valloutredningen. Hans-Gunnar Axberger var huvudsekreterare i Kommittén om genetisk integritet och Statens medicinsk-etiska råd 2003–2005. Han ledde justitiekanslerns rättsäkerhetsprojekt som lämnade sin rapport år 2006.