128 Notiser SvJT 2008 Nytt regeringsråd
Regeringen har utnämnt professor Kristina Ståhl att vara regeringsråd (2007-11-22).
Kristina Ståhl är professor i finansrätt vid Uppsala universitet sedan 2005. Hon är även verksam som gästforskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Kristina Ståhl blev juris doktor vid Uppsala universitet 1996. Hennes forskningsområden är EG-skatterätt och företagsbeskattning. Hon har även skrivit flera böcker och ett stort antal artiklar med EG-rättslig och skatterättslig inriktning. Kristina Ståhl är bland annat ledamot av Skatterättsnämnden och har deltagit som expert i statliga utredningar på skatteområdet.

 

Nytt regeringsråd
Regeringen har utnämnt advokat Olle Stenman att vara regeringsråd (2007-12-13). Olle Stenman är advokat och verksam vid Setterwalls Advokatbyrå, hans huvudsakliga verksamhetsområde är skatterätt. Olle Stenman har tidigare arbetat vid Advokatfirman Cederquist, vid Sveriges Industriförbund och vid Lantbrukarnas Riksförbund. Han har också varit rättssakkunnig hos JO och i Finansdepartementet. Han blev kammarrättsassessor i Kammarrätten i Göteborg 1983. Olle Stenman har varit särskild utredare, expert och utredningssekreterare i flera statliga utredningar.

 

 

Nytt justitieråd
Regeringen har utnämnt överåklagaren Lena Moore att vara justitieråd (2007-12-06). Lena Moore är överåklagare på Rättsavdelningen vid Riksåklagarens kansli sedan 2002 och arbetade dessförinnan i Justitiedepartementet. Hon utnämndes till kansliråd 1989 och till departementsråd 1992. Lena Moore blev hovrättsassessor i Hovrätten över Skåne och Blekinge 1984. Hon har, under sin tid i Justitiedepartementet, bland annat ansvarat för utarbetandet av Luganokonventionen. Lena Moore har medverkat i flera statliga utredningar bland annat Tryck- och yttrandefrihetsberedningen.

 

Foto: Leif Kullberg

Foto: Pia Hansen