SvJT 2008 Personalnotiser 129 Ny kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm
Regeringen har utnämnt generaldirektören för Domstolsverket Thomas Rolén till kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm (2007-11-15). Se vidare om Thomas Rolén SvJT 2005 s. 128.

 

Ny hovrättspresident i Svea hovrätt
Regeringen har utnämnt riksåklagaren Fredrik Wersäll att vara hovrättspresident i Svea hovrätt. (2007-12-19).
    Fredrik Wersäll är riksåklagare sedan 2004. Se vidare om Fredrik Wersäll SvJT 2003 s. 105.

 

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Helena Åhlén, revisionssekreteraren Christina Fleur och rådmannen Anna-Karin Jansson att vara hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige (2007-1129). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Mirja Högström till hovrättsassessor (2007-11-15), hovrättsfiskalerna Maria Hölcke och David Törngren till hovrättsassessorer (2007-11-23), hovrättsfiskalen Yvonne Brandell till hovrättsassessor (2007-12-10).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt extra åklagaren Katrin Persson att vara rådman i Linköpings tingsrätt (2007-11-29), kammaråklagaren Erik Handmark att vara rådman i Eksjö tingsrätt (2007-11-29), rättssakkunnige Petter Franke att vara rådman i Halmstads tingsrätt (2007-11-29), rådmannen Eva Mårtensson Serrander att vara rådman i Kristianstads tingsrätt (2007-11-29), rådmannen Per Grevesmühl att vara lagman i Örebro tingsrätt (2007-12-06), verksjuristen Maria Albinsson att vara rådman i Värmlands tingsrätt (2007-12-06), rådmannen Magdalena Sivall att vara rådman i Västmanlands tingsrätt (2007-12-13), rådmannen Caroline Hindmarsh, rättssakkunnige Axel Taliercio och rådmannen Magnus Hjort att vara rådmän i Stockholms tingsrätt (2007-12-19), advokaten Lars-Ola Högsborn att vara rådman i Lidköpings tingsrätt 2007-12-19). Regeringen har anställt utredningssekreteraren Jacob Heister på en tidsbegränsad anställning som rådman i Blekinge tingsrätt (2007-12-19).

 

 

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt juristen Anders Davidson och kammarrättsassessorn Stig Hedén att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Jönköping (2007-1129). Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalerna Elin Buch och Malin Rothlin till kammarrättsassessorer (2007-12-20).