132 Notiser SvJT 2008 I detta häfte (s. 1–132) har medverkat bl.a.

 


Fredrik Stenhammar, doktorand Stockholms universitet
Hans Corell, juris doktor h.c., f.d. rättschef
Mårten Schultz, juris doktor
Jacob Heidbrink, universitetslektor Internationella handelshögskolan i Jönköping 
Hans Danelius, f.d. justitieråd
Michael Bogdan, professor Lunds universitet
Per Norberg, universitetslektor Lunds universitet