Notiser Disputation vid Göteborgs universitet
Vid Göteborgs Universitet disputerade Kristoffer Schollin den 28 mars 2008 på avhandlingen "Digital Rights Management — The New Copyright?". Avhandlingen behandlar aspekter av hur juridiken, tekniken och marknaden tillsammans reglerar de intressen som ligger bakom användningen av musikinspelningar. Digitala distributionskanaler för musikinspelningar, såsom fildelning och musikaffärer online (som iTunes), har förändrat förutsättningarna och det är än mindre än tidigare enbart juridiken som utgör normativt verktyg. Opponent var professor Juha Karhu, Lapplands Universitet. Betygsnämnden var professor Håkan Hydén, Lunds Universitet, professor William van Caenegem, Bond University, professor Jan Ljungberg, IT-universitetet.

 

 

Personalnotiser

 

 

Ny generaldirektör för Domstolsverket

 


Regeringen har anställt lagmannen Barbro Thorblad att vara generaldirektör och ny chef för Domstolsverket. Barbro Thorblad är lagman vid Malmö tingsrätt sedan 2002 och dessförinnan var hon hovrättslagman i Hovrätten för Västra Sverige Före det var hon chefsrådman i Göteborgs tingsrätt från 1993 och rådman i samma tingsrätt från 1988. Under åren 1984 – 1988 var hon rättssakkunnig och utredningssekreterare i Arbetsmarknadsdepartementet. För närvarande är Barbro Thorblad expert i Utredningen om förtroende och kvalitet i domstolarna. Barbro Thorblad tillträder den 15 juni 2008.

 

 

Hovrätterna
Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Andreas Sundén till hovrättsassessor (2008-03-17).
    Hovrätten för Västra Sverige har förordnat hovrättsfiskalen Niklas Eldelind till hovrättsassessor (2008-03-23), hovrättsfiskalen Lotten Karlén till hovrättsassessor (2008-04-03).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt chefsrådmannen Martin Holmgren att vara lagman i Nacka tingsrätt (2008-03-27), rådmannen Agneta Ögren att vara lagman i Umeå tingsrätt (2008-04-03), rådmannen Anders Domert och kammaråklagaren Emöke Bodoni Aldenmark att vara rådmän i Örebro tingsrätt (2008-04-10), kammaråklagaren Susanne Widlund och advokaten Magnus Johansson att vara rådmän i Värmlands tingsrätt (2008-04-10), utredningssekreteraren Ulf Ahlström att vara rådman i Kristianstads tingsrätt (2008-04-17),

Foto: Carl Johan Erikson