Notiser

 

 

 

Disputation vid Uppsala universitet
Den 23 maj 2008 disputerade Joel Samuelsson med avhandlingen ”Tolkning och utfyllning — Undersökningar kring ett förmögenhetsrättsteoretiskt tema”. I denna lättlästa och underhållande framställning behandlar författaren frågan om tolkningens förhållande till utfyllningen. Med sin språkkritiska metod följer han temat tillbaka till tiden för den moderna svenska avtalsrättens tillblivelse. Därmed ger han en intressant redogörelse för den nordiska argumentationstraditionens bakgrund, omfattande den rättsrealistiska och funktionella tradition som författaren i delar kritiserar. Enligt författaren är det den moderna avtalsrättens rationalitet och attityden till viljebegreppet som gör distinktionen mellan tolkning och utfyllning problematisk. Opponent var professor Juha Karhu, Lapplands Universitet. I betygsnämnden verkade professor Palle Bo Madsen, Århus Universitet, professor Alf Petter Høgberg, Oslo Universitet, och docent Laila Zackariasson, Uppsala Universitet. Ordförande var professor Håkan Andersson.

 

 

Personalnotiser

 

 

Justitiedepartementet
Regeringen har anställt ämnesrådet Susanne Kjaersgaard Olsson att vara departementsråd i Regeringskansliet (2008-06-12).

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt advokaten Torbjörn Widemar, rådmannen Roger Wikström och hovrättsassessorn Anna-Karin Winroth att vara hovrättsråd i Svea hovrätt (2008-06-18), hovrättsrådet Jan E Ohlsson att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten över Skåne och Blekinge (2008-0626), rådmännen Lena Serrander, Katarina Rikte och Mats Loberg att vara hovrättsråd i Hovrätten över Skåne och Blekinge (2008-0717). Regeringen har anställt rådmannen Henrik Löv och hovrättsrådet Kazimir Åberg att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt (2008-05-22). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Mikael Forsgren att vara hovrättsassessor (2008-0605), hovrättsfiskalen Karin Annikas Persson att vara hovrättsassessor (2008-06-11), hovrättsfiskalen Chris Stattin att vara hovrättsassessor (2008-06-19), hovrättsfiskalen Petra Sjölén Kruse att vara hovrättsassessor (2008-06-25), hovrättsfiskalen Lisa Gunnfors att vara hovrättsassessor (2008-0701), hovrättsfiskalen Peter Lindström att vara hovrättsassessor (2008-0707). Hovrätten för Nedre Norrland har förordnat

642 Notiser SvJT 2008 hovrättsfiskalen Christina Ericson att vara hovrättsassessor (200806-11), hovrättsfiskalen Hanna Hjorth att vara hovrättsassessor (2008-0709). Hovrätten för Västra Sverige har förordnat hovrättsfiskalen Robert Eneljung att vara hovrättsassessor (2008-06-18).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt ämnessakkunnige Samuel Hägg att vara rådman i Eskilstuna tingsrätt (2008-05-22), kammaråklagaren Peter Andersson att vara rådman i Västmanlands tingsrätt (2008-05-22), ämnessakkunnige Tord Edlund att vara rådman i Mora tingsrätt (2008-05-22), advokaten Bengt Johansson och hovrättsassessorn Åsa Citron att vara rådmän i Växjö tingsrätt (2008-05-22), chefsrådmannen Katarina Wingqvist Ekholm att vara lagman i Södertälje tingsrätt (2008-05-29), kammarrättsassessorn PerAnders Toresten att vara rådman i Blekinge tingsrätt (2008-05-29), lagmannen Ralf G Larsson att vara lagman i Lunds tingsrätt (2008-06-26), revisionssekreteraren Anna Flodin att vara rådman i Attunda tingsrätt (2008-06-26), juristen Åsa Nordlander och tf. rådmannen Anna Starck Trulsson att vara rådmän i Halmstads tingsrätt (2008-06-26), rättssakkunnige Paul Magnusson att vara rådman i Katrineholms tingsrätt (2008-07-03), rådmannen Marianne Larsson att vara rådman i Helsingborgs tingsrätt (2008-07-03), hovrättslagmannen Eva Wendel Rosberg att vara lagman i Malmö tingsrätt (2008-07-17), rådmannen Theodor Adelswärd att vara chefsrådman i Malmö tingsrätt (2008-07-17). Regeringen har anställt

hovrättsassessorn Niklas Eldelind på en tidsbegränsad anställning som rådman i Varbergs tingsrätt (2008-05-22).

 

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt chefsjuristen Bengt Green och juristen Anna Flyme Ahlstrand att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Jönköping (2008-06-18). Kammarrätten i Jönköping har förordnat kammarrättsfiskalen Galit Saar Lundqvist till kammarrättsassessor (2008-06-01). Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Markus Olsson till kammarrättsassessor (2008-06-12).

 

Länsrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Monica Felding att vara chefsrådman i Länsrätten i Skåne län (2008-07-17, Regeringen har anställt tf. rådmannen Mattias Steen på en tidsbegränsad anställning som rådman i Länsrätten i Skåne län (2008-05-22), beslutsfattaren Maria Déhn på en tidsbegränsad anställning som rådman i Länsrätten i Göteborg (2008-06-26), enhetscheferna Lena Aronsson och Maria Persson samt juristen Arvid Hessén på tidsbegränsade anställningar som rådmän i Länsrätten i Stockholms län (2008-0703), tf. rådmannen Mattias Steen, hovrättsassessorn Ylva Lönnaeus, enhetschefen Erik Andersson och regeringsrättssekreteraren Petrus Tired på tidsbegränsade anställningar som rådmän i Länsrätten i Skåne län (2008-07-03).

 

Polismyndigheterna
Regeringen har anställt Håkan Karlsson att vara länspolismästare vid Polismyndigheten i Norrbotten (2008-06-18),

SvJT 2008 Personalnotiser 643 Per Svartz att vara länspolismästare vid Polismyndigheten i Blekinge län (2008-06-18), Christina Forsberg att vara länspolismästare vid Polismyndigheten i Gävleborgs län (2008-06-18). Regeringen har beslutat att Lars Hallberg ska vikariera som länspolismästare och chef för Polismyndigheten i Västmanlands län (2008-06-18).

 

Universiteten
Rektor vid Uppsala universitet har anställt Bertil Wiman som professor i finansrätt (2008-07-01). Rektor vid Uppsala universitet har befordrat Thomas Bull till professor i konstitutionell rätt (2008-07-01). Fakultetskollegiet vid Uppsala universitet har valt professorn i processrätt Torbjörn Andersson till dekanus vid Juridiska fakulteten för tiden 200807-01 – 2011-06-30, docenten i civilrätt Anna Singer till prodekanus vid Juridiska fakulteten för tiden 2008-07-01 – 201106-30.

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Petter Aasheim, Advokatfirman Ahlstedt HB, Göteborg, Charlotte Andersson, Advokatfirman Glimstedt i Lund AB, Lund, Johan Berg, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Jakob Blomquist, Trägårdh & Falkenborn Advokatbyrå AB, Stockholm, Jonas Blomquist, Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Malmö, Gustaf Cardelius, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Helena Edling, Kilpatrick Stockton Advokat KB, Stockholm, Patrik Essehorn, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Stockholm, Max Granström, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Helsingborg, Ulf Grubbström, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Stockholm, Louise Gunvén, Lewis Advokatbyrå AB, Stockholm, Mi Gustafsson, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Anna Hellron, Advokat Lena Feuk AB, Stockholm, Tina Hård, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Ola Ilebrand, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Maria Ingelsson, Advokatfirman Lindahl KB, Uppsala, Marcus Lewén, Trägårdh & Falkenborn Advokatbyrå AB, Stockholm, Andreas Ljungberg, Dufva Advokatbyrå AB, Laholm, Maria Nilsson, Setterwalls Advokatbyrå, Stockholm, Zandra Schumacher, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Sandra Ullsten, Göteborgs Juristhus Advokataktiebolag, Göteborg, Martin Ågren, Advokatfirman Glimstedt Jönköping AB, Jönköping (2008-05-15). Stefan Alvén, Sportlex AB, Saltsjö-Boo, Stefan Andersson, Advokaterna 2S AB, Halmstad, Mikael Berglund, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB, Stockholm, Mathias Blomberg, Confrere juristbyrå AB, Umeå, Helena Borglund, Time Advokatbyrå KB, Stockholm, Per Brandt, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Johan Englund, Christer Danielsson Advokat AB, Uppsala, Karolina Ericsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Tomas Fjordevik, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Sofia Göranson, Advokatfirman Lindahl KB, Göteborg, Terese Holmqvist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Jannica Jansdotter Gren, Advokatfirman Noreberg AB, Falun, Ann Nilsson, Danowsky & Partners Advokatbyrå KB, Stockholm, Jon Nyberg, Advokatfirman Audere, Stockholm, Mattias Prage, Advokatfirman Lindahl KB, Uppsala, Gabriel Rudbeck, Advokat Nils Uggla AB, Stockholm, Leonie Selting, Andersson & Öberg Advokatfirma HB, Gävle, Gustaf Ström, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Stockholm, Henrik Sundström, Advokatfirman Bo Johansson i Uddevalla AB, Uddevalla, Sophie Tobieson, Setterwalls Advokatbyrå, Stockholm, Magnus Wennerholm, Hamilton Advokatbyrå Väx-

644 Notiser SvJT 2008 jö AB, Växjö, Maria Westlund, Andersson & Barmoro Advokatbyrå HB, Södertälje, Per Åsbrink, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Viktor Österberg, Advokatfirman NORDIA Göteborg HB, Göteborg (2008-0612).

 

 

 

I detta häfte (s. 553–644) har medverkat bl.a.

 


Tore Sigeman, professor emeritus
Erik Sjöman, advokat
Daniel Björklund, jur. kand.
Tom Madell, professor
Hans Danelius, f.d. justitieråd
Lars Haglind, kanslichef, civilutskottet
Monica Hall, utskottsråd, civilutskottet