832 Notiser SvJT 2008 I detta häfte (s. 733–832) har medverkat bl.a.

 


Daniel Stattin, universitetslektor, juris doktor
Martin Borgeke, hovrättslagman
Petter Asp, professor i straffrätt
Ida Otken Eriksson, biträdande jurist
Gunnar Persson, juris doktor
Fredrik Schalin, biträdande jurist
Ulf Öberg, advokat
Nils-Olof Berggren, f.d. justitieombudsman
Mattias Derlén, juris doktor