Personalnotiser Hovrätterna
Regeringen har utnämnt chefsrådmannen Anders Eka att vara hovrättslagman i Svea hovrätt (2008-10-09). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Maria Fjellman
Lundqvist att vara hovrättsassessor (2008-10-01), hovrättsfiskalen Karin Påle Bartes att vara hovrättsassessor (2008-1015), hovrättsfiskalen Maria Edwardsson att vara hovrättsassessor (200811-03). Hovrätten för Västra Sverige har förordnat hovrättsfiskalen Maria Broberg att vara hovrättsassessor (2008-10-17).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt kammaråklagaren Ann-Christin Andersson att vara rådman i Skövde tingsrätt (2008-10-16), kammaråklagaren Karoline Fridolf och utredningssekreteraren Susanna Pålsson Helander att vara rådmän i Helsingborgs tingsrätt (2008-10-16), tf. rådmannen Monica Nebelius, rådmannen Maria Lockman och hyresrådet Börje Dahlberg att vara rådmän i Malmö tingsrätt (200810-16), rådmannen Peter Islander och utredningssekreteraren Henrik Karlsson att vara rådmän i Göteborgs tingsrätt (2008-10-16), rättschefen Henrik Winman att vara chefsrådman i Göteborgs tingsrätt (2008-10-23). Regeringen har anställt adjungerade ledamoten Monika Vestin på en tidsbegränsad anställning som rådman i Ångermanlands tingsrätt (2008-10-16).

 

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt avdelningschefen Monica Dahlbom att vara kammarrättslagman i Kammarrätten i Jönköping (200810-09), lagmannen Jerry Eriksson att vara kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm (2008-10-16).

 

Länsrätterna
Regeringen har utnämnt regeringsrättssekreteraren Karin
Leidzén att vara rådman i Länsrätten i Örebro län (2008-10-16).

 

 

I detta häfte (s. 833–920) har medverkat bl.a.

 


Per Henrik Lindblom, professor emeritus
Johan Lindholm, jur. dr
Torbjörn Ingvarsson, jur. dr
Jonny Flodin, universitetsadjunkt
Hans Danelius, f.d. justitieråd
Mikael Mellqvist, lagman, jur. dr h.c.
Nils-Olof Berggren, f.d. justitieombudsman