Personalnotiser Ny kammarrättspresident
Regeringen har utnämnt Bertil Ekholm till kammarrättspresident i Kammarrätten i Sundsvall (2009-09-24).
    Bertil Ekholm utnämndes till rådman i länsrätten i Kalmar län 1989 och har sedan 1992 varit lagman i länsrätten i Södermanlands län. Han har haft uppdrag som sekreterare, expert och utredare inom skatteområdet. Bertil Ekholm är ordförande i Överklagandenämnden för studiestöd och ersättare i Forskarskattenämnden.

 

Justitiedepartementet
Regeringen har anställt ämnesråden Lotta Hardvik Cederstierna och Charlotte von Essen att vara departementsråd i Regeringskansliet (2009-10-01).

Hovrätterna
Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Jonas Olsson till hovrättsassessor (2009-09-14), hovrättsfiskalerna Linda Billfalk och Linda Rantén till hovrättsassessorer (2009-10-01).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt lagmannen Rolf Holmgren att vara lagman i Linköpings tingsrätt (2009-09-17), chefsrådmannen Ylva Norling Jönsson att vara lagman i Helsingborgs tingsrätt (2009-10-01).

Kammarrätterna
Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Ann
Charlotte Borlid till kammarrättsassessor (2009-09-03). Kammarrätten i Sundsvall har förordnat kammarrättsfiskalerna Annika Jakobsson och Mats Mossfeldt till kammarrättsassessorer (2009-0918).

Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt chefsrådmannen Göran Lundahl att vara lagman i Förvaltningsrätten i Växjö (2009-10-01).

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Assur Badur, Setterwalls Advokatbyrå Stockholm AB, Stockholm, Gustav Bergstedt, Nord & Co Advokatbyrå KB, Stockholm, Anna Bjering, Advokatfirman Vinge KB, Malmö, Emil Boström, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Filip Bucin, Hamilton Advokatbyrå Malmö KB, Malmö, Ingrid Carlsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Daniel Drott, Advokatfirman Delphi AB, Malmö, Emma Gyllenberg Hedenbro, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Sanna Herlin, Tre Advokater Advokat Magnus Lundh AB, Malmö, William Kjellberg, Advokatfirman Grönvall HB, Kungsbacka, Lisa Länta, Gärde Wesslau Advokatbyrå, Stockholm, Helene
Magnusson, Advokatfirman Lilliehöök AB, Ronneby, Gunnar Nord, Nord & Co Advokatbyrå KB, Stockholm, Marcus Olsson, Foyen Advokatfirma i Sverige KB, Stockholm, Anette Palmström, Advokatfirman Anita Carlsson AB, Malmö, Linda Räfsbäck, Kriström Advokatbyrå AB, Stockholm, Katrin Niklasson Röcklinger, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Sven Save, Advokatfirman Sven Save Aktiebolag, Trollhättan, Andreas Schöldström, Advokatfirman Vinge KB, Malmö, Martin Smedberg, Grönberg Cederlöv Advokatbyrå