Notiser

 

 

Ny justitiekansler
Regeringen har den 8 oktober 2009 utnämnt justitierådet Anna Skarhed till justitiekansler. Se mer om Anna Skarhed i SvJT 2005 s.931 (med porträtt).

 

Nytt justitieråd
Regeringen har den 8 oktober 2009 utnämnt justitiekanslern Göran Lambertz till justitieråd. Se mer om Göran Lambertz i SvJT 2001 s. 535 (med porträtt).

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt hovrättsrådet Eva Ahlquist att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten för Västra Sverige (2009-10-22). Hovrätten för Nedre Norrland har förordnat hovrättsfiskalen Sandra Åström
Bodin att vara hovrättsassessor (2009-10-12), hovrättsfiskalen Fredrik Nydén att vara hovrättsassessor (2009-1026). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Louise Petrelius att vara hovrättsassessor (2009-1019), hovrättsfiskalen Maria Tornell att vara hovrättsassessor (2009-1026), hovrättsfiskalen Mattias Thalén att vara hovrättsassessor (2009-1102).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt rådmännen Tove Klackenberg Undin, Anna Witte och juristen Charlotte Driving att vara rådmän i Göteborgs tingsrätt (2009-10-22), förrättningslantmätaren Gunnar Bergström att vara fastighetsråd i Vänersborgs tingsrätt (2009-1022), rådmannen Lena Wahlgren att vara lagman i Ångermanlands tingsrätt (2009-10-29).

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt kammarrättsråden Ingrid Engquist och Marie Bjernelius Lundahl att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Stockholm (2009-1022).

Länsrätterna
Regeringen har anställt lagmannen Owe Horned på en tidsbegränsad anställning som lagman i Länsrätten i Södermanlands län (2009-10-15).

Hyresnämnderna
Regeringen har utnämnt förbundsjuristen Hans G Johansson att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Västerås (200910-22).

 

I detta häfte (s. 1013–1092) har medverkat bl.a.
Eva Ryrstedt, universitetslektor
Rasmus Naeyé, biträdande jurist
Daniel Waerme, jur.stud.
Clarence Crafoord, chefsjurist
Hugo Tiberg, professor
Mattias Derlén, universitetslektor
Johan Lindholm, universitetslektor