XIII Svensk rättspraxis

 

 

Specialregister för översikterna över svensk rättspraxis

 


Förmögenhetsrätt

 


1931 – 35 1937: 471 (Nial) 1936 – 40 1942: 211 (Nial)

(rättelse 384) 1941 – 44 1942: 26 (Rodhe) 1945 – 49 1951: 581 (Rodhe) 1950 – 59 1961: 245 (Rodhe) 1960 – 65 1968: 177 (Rodhe) 1966 – 77 1979: 577 (Rodhe) 1978 – 04 2005: 549 (Herre)

 

Sakrätt

 


1931 – 35 1936: 508 (Lamm) 1936 – 39 1941: 461 (Karlgren) 1940 – 42 1944: 400 (Karlgren) 1943 – 47 1949: 21 (Malmström) 1948 – 54 1955: 593 (Malmström) 1955 – 63 1965: 649 (Malmström) 1964 – 81 1983: 161 (Hessler) 1982 – 01 2003: 753 (Zackarias-

son)

 

Växel- och checkrätt

 


1931 – 37 1938: 281 (Eberstein) 1939 – 40 1941: 796 (Eberstein) 1941 – 44 1946: 47 (Eberstein) 1945 – 53 1955: 36 (Hessler) 1954 – 62 1964: 517 (Hessler) 1963 – 75 1977: 263 (Hessler)

 

Skadestånd utom kontraktsförhållanden

 


1936 – 40 1942: 300 (Lejman) 1941 – 44 1946: 401 (Lejman) 1945 – 51 1954: 366, 434 (Lejman) 1952 – 56 1959: 313, 521 (Lejman) 1957 – 61 1965: 314, 635 (Lejman) 1962 – 66 1970: 293, 537 (Lejman) 1967 – 71 1975: 712, 1976: 179 (Lejman) 1972 – 75 1978: 504 (Bengtsson) 1976 – 79 1981: 519, 743 (Bengtsson) 1980 – 84 1985: 653 (Bengtsson) 1985 – 88 1990: 54 (Bengtsson) 1989 – 92 1993: 771 (Bengtsson)

1993 – 96 1998: 89 (Bengtsson) 1997 – 00 2002: 33 (Bengtsson) 2001 – 03 2004: 829 (Bengtsson) 2004 – 06 2007: 554 (Bengtsson)

 

Försäkringsrätt

 


1928 – 37 1939: 232 (Hult) 1938 – 41 1943: 15 (Hult) 1942 – 46 1947: 494 (Hult) 1947 – 53 1954: 638 (Hult) 1954 – 59 1961: 342 (Hellner) 1960 – 65 1968: 289 (Hellner) 1966 – 71 1974: 11 (Hellner) 1972 – 80 1982: 389 (Hellner)

 

Sjörätt och annan transporträtt

 


1931 – 36 1938: 276 (Wikander) 1937 – 40 1942: 20 (Wikander) 1941 – 44 1946: 183 (Wikander) 1945 – 50 1952: 194 (Wikander) 1951 – 55 1957: 81 (Wikander) 1956 – 60 1962: 560 (Wikander) 1961 – 65 1967: 593 (Grönfors) 1966 – 70 1972: 270 (Grönfors) 1971 – 75 1977: 600 (Grönfors) 1976 – 80 1982: 296 (Grönfors) 1981 – 85 1987: 31 (Grönfors) 1986 – 90 1992: 132 (Grönfors) 1991 – 00 2002: 917 (Johansson) 2001 – 05 2008: 292 (Johansson)

 

Nyttjanderätt till fast egendom

 


1936 – 40 1942: 315 (Lejman) 1941 – 44 1946: 255 (Lejman) 1945 – 51 1953: 370 (Lejman) 1952 – 56 1958: 14 (Lejman) 1957 – 61 1963: 427 (Lejman) 1962 – 66 1968: 558 (Lejman) 1967 – 71 1973: 676 (Lejman) 1972 – 77 1980: 258 (Lejman) 1978 – 82 1985: 561 (Lejman) 1983 – 87 1990: 405 (Lejman) 1988 – 97 1998: 389 (Victorin) 1998 – 02 2005: 412 (Victorin)

 

Bolags- och föreningsrätt

 


1931 – 36 1937: 475 (Nial 1936 – 40 1942: 215 (Nial) 1941 – 43 1945: 267 (Nial) 1944 – 47 1948: 491 (Nial)

XIV 1948 – 53 1955: 255 (Nial) 1954 – 58 1960: 494 (Nial) 1959 – 63 1965: 581 (Nial) 1964 – 68 1971: 737 (Nial) 1969 – 73 1976: 110 (Nial) 1974 – 80 1983: 617 (Nial) 1981 – 00 2005: 18 (Hemström)

 

Arbetsrätt

 


1929 – 48 1949: 656, 729 (Schmidt) 1949 – 57 1958: 209 (Schmidt) 1958 – 66 1968: 97 (Lind)

 

Familjerätt

 


1931 – 35 1937: 809 (Beckman) 1936 – 38 1939: 641 (Beckman) 1939 – 43 A 1945: 137 (Beckman) 1939 – 44 B 1946: 93 (Beckman) 1944 – 49 A 1951: 17 (Beckman) 1944 – 49 B 1951: 97 (Beckman) 1950 – 55 1956: 289 (Beckman) 1956 – 61 1962: 609 (Beckman) 1962 – 66 1968: 35 (Beckman) 1967 – 70 1972: 28 (Beckman) 1971 – 75 1978: 12 (Höglund) 1976 – 82 1984: 513 (Höglund)

 

A. Äktenskaps-, släkt- och förmynderskapsrätt B. Successionsrätt

 

Fastighetsbildnings- och expropriationsmål

 


1931 – 35 1938: 24 (Odencrants) 1936 – 39 1941: 789 (Braunstein) 1940 – 42 1943: 720 (Braunstein) 1943 – 46 1947: 739 (Braunstein) 1947 – 51 1952: 358 (Braunstein) 1952 – 55 1956: 545 (Braunstein) 1956 – 60 1961: 704 (Braunstein) 1961 – 65 1967: 189 (Braunstein) 1966 – 71 1973: 26 (Braunstein) 1972 – 75 1977: 348 (Gyllensvärd) 1976 – 79 1981: 334 (Gyllensvärd) 1980 – 83 1985: 110 (Gyllensvärd) 1984 – 94 1995:705 (Beckman)

 

Vattenrätt och miljöskyddsrätt

 


– 1958 1959: 673 (Bergsten) 1959 – 63 1964: 695 (Bergsten) 1964 – 68 1970: 43 (Bergsten) 1969 – 75 1977: 198 (Bergsten) 1976 – 80 1981: 602 (Bergsten) 1981 – 93 1994: 865 (Beckman)

 

Immateriellt rättsskydd

 


1931 – 35 1938: 117 (Eberstein – v. Zweigbergk) 1936 – 41 1943: 207 (Eberstein – v. Zweigbergk) 1942 – 50 1952: 811 (Eberstein – Ljungman) 1951 – 56 1958: 162 (Ljungman) 1957 – 76 1977: 514 (Ljungman) 1977 – 02 2004: 146 (Rosén)

 

Straffrätt

 


1931 – 35 1936: 590 (Bergendal) 1936 – 38 1940: 684 (Bergendal) 1939 – 43 1945: 32 (Strahl) 1944 – 52 1953: 552 (Strahl) 1953 – 58 1960: 179, 256, XVII (Strahl) 1959 – 62 1964: 65, 528, n. 25a (Strahl) 1963 – 64 1967: 401 (Strahl) 1965 – 68 1970: 346 (Strahl) 1969 – 74 1976: 1 (Strahl) 1975 – 83 1985: 337 (Löfmarck) 1984 – 90 1991:185 (Löfmarck) 1991 – 94 1996:1 (Leijonhufvud) 1995 – 00 2001:894 (Asp)

 

Processrätt

 


1931 – 35 1937: 210 (Hassler) 1936 – 38 1940: 312 (Hassler) 1939 – 41 1943: 562 (Hassler) 1942 – 44 1946: 755 (Hassler) 1945 – 47 1950: 106 (Hassler – Welamson) 1948 – 52 1953: 57 (Welamson) 1953 – 57 1959: 225 (Welamson) 1958 – 62 1964: 401 (Welamson) 1963 – 67 1969: 918 (Welamson) 1968 – 72 1977: 13 (Welamson) 1973 – 79 1982: 81 (Welamson) 1980 – 87 1989: 497 (Welamson)

 

Exekutionsrätt

 


1931 – 35 1937: 220 (Hassler) 1936 – 38 1940: 323 (Hassler) 1939 – 41 1943: 577 (Hassler) 1942 – 44 1946: 79 (Hassler) 1945 – 47 1950: 117 (Hassler – Welamson) 1948 – 53 1955: 94 (Hassler) 1954 – 59 1961: 108 (Hassler) 1960 – 64 1966: 645 (Lundvik) 1965 – 69 1973: 115 (Lundvik) 1970 – 74 1977: 430 (Lundvik) 1975 – 81 1984: 257 (Gregow)

XV Exekutionsrätt; Utsökningsrätt

 


1982 – 90 1992: 1 (Gregow) 1991 – 05 2008: 146 (Gregow)

 

Exekutionsrätt; Konkursrätt

 


1982 – 90 1993: 181 (Gregow)

 

Internationell privaträtt m.m.

 


1931 – 35 1937: 374 (Malmar) 1936 – 40 1942: 399 (Malmar) 1941 – 48 1950: 35 (Dennemark) 1949 – 55 1956: 401 (Karlgren) 1956 – 60 1961: 646 (Karlgren) 1961 – 65 1967: 613 (Karlgren) 1966 – 70 1972: 106 (Karlgren) 1971 – 75 1978: 448 (Karlgren) 1976 – 80 1982: 214 (Pålsson) 1981 – 85 1987: 331 (Pålsson) 1986 – 90 1992: 475 (Pålsson) 1991 – 95 1996: 593 (Pålsson)

1996 – 00 2001:770 (Pålsson) 2001 – 05 2006: 601 (Bogdan)

 

Arvs- och gåvoskatt

 


– 1957 1958: 575 (Mogård)

(tillägg 1959: 469) 1958 – 63 1965: 399 (Lindberg) 1964 – 70 1972: 640 (Lindberg)

 

Stämpelskatt för förvärv av fast egendom och tomträtt samt för inteckning av fordran

 


– 1971 1971: 449 (af Sandeberg) 1971 – 79 1980: 370 (af Sandeberg)

 

Skuldsanering

 


1994 – 2006 2007: 975 (Mellqvist)