Notiser

 

 

 

Ny lagman i Stockholms tingsrätt
Regeringen har den 17 december 2009 utnämnt hovrättslagmannen Anders Eka till ny lagman i Stockholms tingsrätt. Anders Eka är hovrättslagman i Svea hovrätt och var dessförinnan kanslichef och huvudsekreterare i Grundlagsutredningen. Under åren 2003–2004 arbetade han som chefsrådman i Stockholms tingsrätt. Anders Eka var under åren 2000–2003 verksam som byråchef hos Justitiekanslern. Han har även arbetat som kanslichef i Svea hovrätt och rättssakkunnig i Justitiedepartementet.

 

Ny ordförande i Högsta domstolen
Regeringen har den 14 januari 2010 förordnat justitierådet Marianne Lundius att vara ordförande i Högsta domstolen. Se mer om Marianne Lundius i SvJT 1998 s. 85 (med porträtt).

 

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt chefsjuristen Ann-Carin Glimstedt och rådmannen Peter Broberg att vara hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige (2009-11-26), hovrättsrådet, tillika vice ordförande på avdelning, Staffan Lind att vara hovrättslagman i Svea hovrätt (2010-01-14). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Christina Berg att vara hovrättsassessor (200911-19), hovrättsfiskalen Anna-Karin Larsson att vara hovrättsassessor (2009-12-07), hovrättsfiskalen Niklas Forsmark Helmer att vara hovrättsassessor (2009-12-17), hovrättsfiskalerna Jonas Manole och David Granberg att vara hovrättsassessorer (2009-12-21), hovrättsfiskalen Eva Lärfars Persson att vara hovrättsassessor (2010-01-04), hovrättsfiskalen Mikaela Bexar att vara hovrättsassessor (201001-07).


    Göta hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Patrik Holgersson att vara hovrättsassessor (2009-08-01), hovrättsfiskalen Niklas Lind att vara hovrättsassessor (2009-0901), hovrättsfiskalen Johan Borgström att vara hovrättsassessor (2009-10-16), hovrättsfiskalen Ingrid Hansen att vara hovrättsassessor (200911-01). Göta hovrätt har anställt tf. administrative direktören Camilla Brännström som administrativ direktör (2010-01-01).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt advokaten Agneta Nyman att vara rådman i Mora tingsrätt (2009-11-26), tf. rådmannen Bo-Göran Ohlsson att vara rådman i Ystads tingsrätt (2009-12-03), hovrättsassessorn Per Olsson och tf. rådmannen Håkan Nebeli-

SvJT 2010 Personalnotiser 103 us att vara rådmän i Malmö tingsrätt (2009-12-03).

 

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt departementsrådet Stefan Holgersson att vara kammarrättslagman i Kammarrätten i Göteborg (2009-11-26).

 

Länsrätterna
Regeringen har utnämnt generaldirektören Hases Per
Sjöblom att vara lagman i Länsrätten i Västerbottens län (2009-1126).

 

Hyresnämnderna
Regeringen har utnämnt advokaten Erik Ferlin att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Linköping (2009-1126).

 

Åklagarväsendet
Regeringen har utnämnt vice överåklagaren vid Ekobrottsmyndigheten Eva Nilsson att vara vice överåklagare vid Åklagarmyndigheten (2009-1126).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Lynn Andersson, Advokatfirman Vinge KB, Malmö, Christopher Arkbrant, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Emma Berglund, Hamilton Advokatbyrå Stockholm KB, Stockholm, Anna Berntson, Setterwalls Advokatbyrå Stockholm AB, Stockholm, Fredrik Bitter, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Lotten Blomkvist, Ahlford Advokatbyrå AB, Uppsala, Jenny Eliasson,
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Anette Hansson, holmgrenhansson Advokatbyrå AB, Stockholm, Simon Henderson,
Advokatbyrån Gulliksson AB, Malmö, Sami Hietala, Advokatbyrån Kaiding Handelsbolag, Kalix, Christian Johard, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Stockholm, Sara Karlberg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Jessica Kjellsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Evy Kornberg, Advokatbyrå Barbro Sjöqvist AB, Stockholm, Johan Lannering, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Stockholm, Jakob Lundström, Advokatfirman Öberg & Associés AB, Stockholm, Costin Mihailescu, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Silvia Pavlica, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Jens Runnqvist, Advokatfirman Runnquist AB, Kalmar, Johan Svensson, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Joakim Wedlund, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, Ulf Wibäck, Advokatfirman Nordlander, Stockholm, Mikael Åström, Setterwalls Advokatbyrå i Göteborg AB, Göteborg, Emil Ödling, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Stockholm (2009-11-13). Christian Andersch, Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB, Göteborg, Helene Widlund Borryd, Kista Advokatbyrå AB, Kista, Kristin Campbell-Wilson, Advokatfirma DLA Nordic KB, Stockholm, Johan Cederblad, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Julia Ericsson, Sandart & Partners Advokatbyrå KB, Stockholm, Sofia Gärde, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Anders Hellström, Bird & Bird Advokat KB, Stockholm, Dan Hoflund, ENN Advokatbyrå HB, Stockholm, Yvonne Ivarsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Torbjörn Jönsson, Advokatfirman Nordvästra Skåne Ragnar Löfdal, Helsingborg, Therese Karlberg, Juristbyrån Therese Karlberg, Bromma, Karoline Lindow, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Caroline Lippman, Advokatfirman Bill

104 Notiser SvJT 2010 Andréasson, Stockholm, Riitta Lönnblad, Advokaterna Johansson & Fredriksson AB, Stockholm, Yohanna Nyberg, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Annelie Schreiter, Advokat Helen Wiwen-Nilsson AB, Malmö, Katarina Stahl, White & Case LLP, Frankfurt Am Main, Felicia Terenius, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Thérése Wentzel Halvarsson, Clifford Chance LLP, London (2009-1211).

 

 

 

 

 

 


I detta häfte (s. 1–104) har medverkat bl.a.
Jonas Rosengren, advokat
Björn Bertilsson, jur. kand.
Michael Bogdan, professor
Bertil Bengtsson, professor, f.d. justitieråd
Måns Jacobsson, f.d. hovrättslagman
Christina Ramberg, professor
Joakim Nergelius, professor