Notiser

 

 

 

Ny riksdagsdirektör
Riksdagen har den 4 oktober 2010 valt hovrättspresidenten i Göta hovrätt Kathrin Flossing till ny riksdagsdirektör. Se mer om Kathrin Flossing i SvJT 2003 s. 634 (med porträtt) och SvJT 2006 s. 662.

 

Ny president i Göta hovrätt
Regeringen har den 21 oktober 2010 utnämnt presidenten i Hovrätten för Nedre Norrland Sten Andersson till hovrättspresident i Göta hovrätt. Sten Anderson tillträder den 1 januari 2011. Se mer om Sten Andersson i SvJT 2008 s. 226 (med porträtt).

 

 

Hovrätterna
Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen David Löfgren till hovrättsassessor (2010-09-27), hovrättsfiskalen Maria Bruder till hovrättsassessor (2010-09-29), hovrättsfiskalen Rebecca Appelgren till hovrättsassessor (201010-13). Hovrätten för Nedre Norrland har förordnat hovrättsfiskalen Malin Löfgren till hovrättsassessor (2010-10-07).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt kronofogden Elisabeth Ljungdahl att vara rådman i Eksjö tingsrätt (2010-10-07), advokaten Ove Johansson att vara rådman i Värmlands tingsrätt (2010-10-07), chefsrådmannen Göran Nilsson att vara lagman i Norrtälje tingsrätt (2010-10-14), hovrättsrådet, tillika vice ordförande på avdelning, Hanserik Romeling att vara lagman i Norrköpings tingsrätt (2010-10-14), rådmännen Lennart Christianson och Emilia Lundberg, kanslirådet Håkan Lundquist, revisionssekreteraren Maria Hallqvist och advokaten Michael Berg att vara rådmän i Attunda tingsrätt (2010-10-14), kammaråklagaren Thomas Sandström och advokaten Bengt Olov Horn att vara rådmän i Hudiksvalls tingsrätt (2010-10-14), miljörådet Roger Carlsson Ödmark att vara miljöråd i tingsrätterna (2010-10-14).

 

Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt regeringsrättssekreterarna Ingela Hofvander och Bertil Idarsson att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Växjö (2010-10-07), rådmannen Britt-Marie Ekmosse, rättssakkunnige Daniel Sjölund, kanslirådet Göran Wickström, kanslirådet Maria Ek Oldsjö, regeringsrättssekreteraren Jonatan Wahlberg, skattejuristen Johan Gefvert, tf. rådmannen Lena Aronsson och tf. rådmannen Maria Persson att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Stockholm (2010-10-14).

 

Universiteten
Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet har anställt Bo Wennström som professor i rättsvetenskap (2009-1201),

SvJT 2010 Personalnotiser 1031 anställt Carl Fredrik Bergström som professor i europarätt (2010-01-01), anställt Bengt Domeij som professor i civilrätt, särskilt förmögenhetsrätt (2010-04-01), anställt Magnus Ulväng som professor i straffrätt (2010-1101), antagit Daniel Stattin som docent i civilrätt (2009-04-01), antagit Anna Jonsson som docent i konstitutionell rätt (200912-10), antagit Joel Samuelsson som docent i civilrätt (2010-03-09).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Erica Ackebo, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Elin Awerstedt, G Grönberg Advokatbyrå AB, Stockholm, Malin Bellander,
Lofalk Advokatbyrå AB, Stockholm, Jan Berg, Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB, Stockholm, Kristofer Berggren, Advokatbyrån Norell AB, Skellefteå, Mattias Bexelius, A1 Advokater Kommanditbolag, Stockholm, Linda-Marie Björnsdotter, Advokaten Karin Berg AB, Växjö, Emilia Colleen, Advokatfirman Westermark Anjou AB, Stockholm, Urban Erntoft, Erntofts Juridiska Byrå, Vetlanda, Caroline Falconer, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Fredric Forsman, Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB, Stockholm, David Assarson Frydlinger, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Petter Hagsköld, Mälaradvokaterna Advokaterna Wiklund Odeling AB, Västerås, Ylva Hagstedt, Advokatbyrån Arvidsson & Heglind AB, Örebro, Erik Hellners, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Gunilla Dersand Holmberg, Advokatfirman Kerstin Koorti AB, Stockholm, Katarina Ibold, Advokatfirman Delphi i Östergötland AB, Linköping, Jeanette Karlsson,


Försvarsadvokaterna Stockholm HB, Stockholm, Marie Kjellerstedt,
Hannes Snellman Advokatbyrå AB, Stockholm, Jennie Knutsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Maria Kosteska, Wistrand Advokatbyrå, Göteborg, Joanna Landau, Advokatfirma DLA Nordic KB, Stockholm, Fredrik Liljeblad, JR Johan Roséns Advokatbyrå AB, Vimmerby, Louise Lilliebjelke, Skärgårdsjuristen Louise Lilliebjelke/Reglera Familjejurister HB, Stockholm, Marcus Lind, Advokatfirman Margareta Lind AB, Stockholm, Mattias Lindberg, ITAdvokaterna i Sverige AB, Stockholm, Emma Linnér, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Nikita Lundin, Advokatfirman Salmi & Partners AB, Stockholm, Karin Nordborg, Danowsky & Partners Advokatbyrå KB, Stockholm, Daniel Nordfjäll,
Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, Umeå, Viktoria Nyström, AE Nyströms Juristfirma, Stockholm, Gudrun Ståhl Rohdin, Nacka Värmdö Juridik AB/Reglera Familjejurister HB, Stockholm, Pontus Röckert, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Johan Saedén, Advokatfirman af Petersens KB, Stockholm, Jessica Sandberg, ALWå Advokatbyrå AB, Stockholm, Elin Sjöström, Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB, Stockholm, ran Starkebo, Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Stockholm, Andreas Stéen, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Peter Sundgren, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, David Sundin, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, Jonas Söderstjerna, Setterwalls Advokatbyrå AB, Malmö, Bo Thomaeus, Gärde Wesslau Advokatbyrå, Stockholm, Caroline Waering, Advokatfirman Nilsson & Co KB, Stockholm, Jacob Westling, Bergh & Co

1032 Notiser SvJT 2010 Advokatbyrå AB, Stockholm, Erik
Woodcock, Advokatfirman Delphi KB, Stockholm, Linn Wredström,


Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Stockholm (2010-10-15).

 

 

 

I detta häfte (s. 897-1032) har medverkat bl.a.
Lennart Westberg, kriminalinspektör
Petter Asp, professor
Hans Danelius, f.d. justitieråd
Nils-Olof Berggren, f.d. justitieombudsman