Notiser

 

 

 

Nya justitieråd
Regeringen har den 21 januari 2010 utnämnt professorn Johnny Herre till justitieråd. Johnny Herre är sedan 1999 professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har nyligen utnämnts till professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Johnny Herre är ordförande i den svenska referensgruppen för handelsrätt i International Chamber of Commerce. Han är ledamot av styrelsen för Stiftelsen Juridiska biblioteket och Swedish Arbitration Association. Han är också ledamot av The Coordination Group i Study Group on a European Civil Code.

 

 

Regeringen har den 28 januari 2010 utnämnt rättschefen Agneta Bäcklund till justitieråd. Agneta Bäcklund förordnades till hovrättsassessor i Svea hovrätt 1994. Hon utnämndes till kansliråd 1998 och till departementsråd och chef för departementets åklagarenhet 2002. Från 2003 till 2005 var hon chef för departementets straffrättsenhet. Hon är sedan 2005 rättschef i Justitiedepartementet med ansvar för lagstiftningen bl.a. på det kriminalpolitiska området. Agneta Bäcklund är svensk redaktör för Nordisk Domssamling och ledamot i Nordiska ämbetsmannakommittén för lagsamarbete.

 

 

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt departementsrådet Monika Sörbom att vara hovrättslagman i Svea hovrätt (2010-01-28), miljöråden Staffan Lagergren och Bengt Jonsson att vara miljöråd i Svea hovrätt (2010-01-28). Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalen Anna-Karin Leo till hovrättsassessor (2010-01-15). Hovrätten för Nedre Norrland har förordnat hovrättsfiskalen Vendela Enmarker till hovrättsassessor (2010-0122).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Anette Briheim Fällman att vara rådman i Södertälje tingsrätt (2010-01-21), tf. rådmännen Klaudia Vadaszi, Kai Koskela och Kajsa Nordström att vara rådmän i Södertörns tingsrätt (2010-01-21), adjungerade ledamoten Eva-Lotta Johansson och organisationsjuristen Bo Lundborg att vara rådmän i Västmanlands tingsrätt (2010-01-21), tf. rådmannen Annika Sandersnäs Heijman att vara rådman i Vänersborgs tingsrätt (2010-01-21),

SvJT 2010 Personalnotiser 215 departementssekreteraren Magnus Wiklund och utredningssekreteraren Petra Sjölén Kruse att vara rådmän i Ångermanlands tingsrätt (2010-01-21), rådmannen Ulrika Carlehäll att vara chefsrådman i Solna tingsrätt (2010-01-28), beredningschefen Lena Råssjö och revisionssekreteraren Hampus Lilja att vara rådmän i Solna tingsrätt (2010-01-28), rådmannen Maria Widebeck att vara rådman i Nyköpings tingsrätt (2010-01-28), vice chefsåklagaren Mikael Hammarstrand att vara rådman i Örebro tingsrätt (2010-01-28), verksjuristen Marie Gärtner att vara rådman i Kristianstads tingsrätt (2010-02-04), förrättningslantmätaren Mats Andersson att vara fastighetsråd i tingsrätterna (2010-02-04).

 

Förvaltningsrätterna
Regeringen har anställt tf. rådmännen Erik Andersson, Ylva Lönnaeus, Mattias Steen och Petrus Tired för viss tid som rådmän i Förvaltningsrätten i Malmö (2010-01-28), tf. rådmännen Lena Aronsson och Maria Persson för viss tid som rådmän i Förvaltningsrätten i Stockholm (2010-01-28), tf. rådmannen Maria Déhn för viss tid som rådman i Förvaltningsrätten i Göteborg (2010-0128).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits John Antonson, Gärde Wesslau Advokatbyrå AB, Göteborg, Charles Arbro, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Rickard Arvidsson, Advokatfirman Nordia KB, Stockholm, Elisabet Audell, Sju Advokater KB, Stockholm, Lisemoe Casselblad, Advokatfirman Concilium HB, Göteborg, Rickard Colliander, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Peter Dahlén, Clifford Chance LLP, London, Pernilla Dahlrot, Foucaud, Tchekhoff, Pochet & Associés, Paris, Per Eidefors, Advokatfirman Allemansjuristen i Malmö, Malmö, Helena Ejvegård, Bo Hagsten Advokatbyrå AB, Kungsbacka, Anna Falck-Ytter, Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma AS, Oslo, Katrin Frick, Advokatfirman Törngren Magnell KB, Stockholm, Göran Härstedt, Advokatfirman Lindahl KB, Göteborg, Gunnar Ivarsson, Ekenberg & Andersson Advokatbyrå AB, Stockholm, Hendrik Kangasmuukko, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Maria Kardell, FamiljerättsAdvokaten Jurum, Stockholm, Mikael Kowal, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Göteborg, Patrik Liljeblad, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Henrik Nobel, Advokatfirman NOVA AB, Stockholm, Pia Bosdotter Olson, Advokataktiebolaget Nordic Law, Malmö, Per Ossmer, Advokaterna Liman & Partners AB, Stockholm, Eva Redig, Advokatfirman Juhlin & Partners KB, Helsingborg, Konstantin Sabo, Advokatfirman Vega KB, Stockholm, Anna-Maria Sandros, Handelsbolaget Gillis Sandros Juridik, Göteborg, Petra Segerdahl, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Göteborg, Sofia Tedsjö, C J Advokatbyrå AB, Stockholm, Nicklas Thorgerzon, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Daniel Ullsten, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Ted Wennerqvist, Juristfirman Stangdell & Wennerqvist AB, Göteborg, Kristin Widjer, Advokatfirman Lindahl KB, Helsingborg (2010-01-29).

 

 

 

 

 

216 Notiser SvJT 2010 I detta häfte (s. 105–216) har medverkat bl.a.
Bertil Bertilsson, professor, f.d. justitieråd 
Johan Danelius, jur.kand.
Christina Ramberg, professor
Hans Danelius, f.d. justitieråd
Mårten Schultz, docent
Michael Bogdan, professor
Nils-Olof Berggren, f.d. justitieombudsman