Pirater och rättighetshavare

 

 

Av universitetslektor Kristoffer Schollin

 

I say to you that the VCR is to the American film producer and the American public as the Boston strangler is to the woman home alone.
– Jack Valenti1

Tanken med denna artikel är att om möjligt gjuta olja på vågorna i en stormande debatt som pågår angående användares olovliga fildelning på nätet och kring den nya teknikens olika sidor. Några alexanderhugg från lagstiftaren för att lösa upp denna knut synes knappast möjliga givet upphovsrättens utveckling inom ett internationellt system. I dåtiden såväl som nutiden gäller att rättighetshavarnas förfogande över upphovsrätten bör stå i samklang med existerande tillgänglig teknik och konsumenternas behov på så sätt att man erbjuder ett tilltalande sätt att kunna konsumera de verk som rättigheterna täcker. Relationen mellan de tre intäktsbenen inom musikindustrin kommer med säkerhet att förändras, men deras totala summa behöver inte minska. Till detta kommer nya möjligheter att hantera rättigheter i förhållande till konsumenterna.

 


Piratverksamhetens omdiskuterade effekter
”Inser ni att vi på det här sättet ger bort våra master-band?” Detta sägs ha varit Poly- Gram-chefen Maurice Obersteins analys av situationen inför övergången från vinylskiva till CD. En annan skivbolagschef, A&M:s Jerry Moss, menade att om CD:n skulle leverera den typ av perfekt ljud som utlovades av teknikerna så skulle piratkopieringen göras avsevärt enklare. Det var tidigt 80-tal och den digitala revolutionen stod bakom dörren.2 Dessa varningsrop sågs som teknik- och framstegsfientliga då, men efter en lång skördeperiod för skivförsäljning under 90-talet, så slog profetiorna faktiskt in. Det började med kopiering i industriell skala av själva CD-skivorna men i och med att Internet vann inträde i musikkonsumenternas hem och dessa började

 

1 Jack Valenti var ordförande i Motion Picture Association of America, och uttalade sig på ovan vis i utskottsförhör som hölls med anledning av ny lagstiftning efter att Court of Appeals hade avkunnat dom i det så kallade Sony-målet. Där hade man funnit att försäljning av videokassettbandspelare var medhjälp till upphovsrättsintrång. US Supreme Court fann 1984 att så inte var fallet. Denna inställning från rättighetshavarsidan kan verka extrem idag, men på den tiden var videokassettbandspelaren väl så skrämmande som dagens informationsteknik är för dagens rättighetshavare. 2 Louis Barfe, ”Where have all the good times gone? — the rise and fall of the record industry”. Atlantic Books 2005. s. 295. Robert Sandall, ”Off the record”, Prospect Magazine issues 137, aug 2007.