Notiser Justitiedepartementet
Regeringen har anställt hovrättsrådet Stefan Johansson att vara rättschef i Regeringskansliet (2010-04-14), ämnesrådet Malin Bonthron att vara departementsråd i Regeringskansliet (2010-04-14).

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt hovrättsrådet, tillika vice ordföranden, Mats Lundeholm att vara hovrättslagman i Göta hovrätt (2010-04-08), hovrättsråden Carina Tolke och Martin Andersson att vara hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, i Göta hovrätt (2010-0408). Hovrätten för Västra Sverige har förordnat hovrättsfiskalerna Gustav Nyström och Jonas Silfverberg att vara hovrättsassessorer (2010-03-12). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Nina Löwenhielm att vara hovrättsassessor (2010-04-06). Hovrätten för Nedre Norrland har förordnat hovrättsfiskalen Susanne Österlund att vara hovrättsassessor (2010-04-12).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt chefsrådmannen Inger Söderholm att vara lagman i Attunda tingsrätt (2010-03-25), tf. chefsrådmannen Lennart Johansson att vara chefsrådman i Malmö tingsrätt (2010-03-25), rättssakkunnige Eric Leijonram att vara rådman i Linköpings tingsrätt (2010-03-25), rådmannen Ragnhild Lövrup att vara rådman i Alingsås tingsrätt (2010-04-08), utredande ingenjören/agronomen Ingrid Johansson att vara miljöråd i tingsrätterna (2010-0414).

 

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt regeringsrättssekreteraren Birgitta Törnered att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Sundsvall (2010-04-14). Kammarrätten i Sundsvall har förordnat kammarrättsfiskalen Anders Odmark att vara kammarrättsassessor (2010-04-12).

 

Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Victoria Bäckström att vara lagman i Förvaltningsrätten i Luleå (2010-03-25), regeringsrättssekreteraren Carina Ferm Brodén att vara rådman i Förvaltningsrätten i Härnösand (2010-04-14).

 

Polisväsendet
Regeringen har förordnat Anders Kjaersgaard att vara chef för Polismyndigheten i Kalmar län (2010-03-31).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Max Ahlgren, Advokat Leif Silbersky AB, Stockholm, Magnus Altin, Advokatfirman Magnergård & Partner AB, Stockholm, Mikael Björkman, G Grönberg Advokatbyrå AB, Stockholm, Anna Englund, Advokatfirman Lindahl KB, Uppsala, Mattias Erdös, Frank Advokatbyrå AB, Stockholm, David Ericson,