Notiser

Nytt justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen
Regeringen har den 26 augusti 2010 utnämnt chefs
justitieombudsmannen Mats Melin till justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen. Mats Melin förordnades till hovrättsassessor i Svea hovrätt 1990. 1991–1993 var han sekreterare i kommittén med uppdrag att utreda behovet av grundlagsändringar inför ett svenskt medlemskap i EG. Under perioden 1993–1995 arbetade han på Justitiedepartementets enhet för statsrätt och förvaltningsrätt och var därefter kanslichef i EG-domstolen 1995–1999. Han utnämndes till hovrättslagman i Svea hovrätt 1999 och till regeringsråd 2001. Mats Melin är sedan 2004 chefsjustitieombudsman. Mats Melin tillträder den 3 januari 2011.

Nytt justitieråd
Regeringen har den 29 juli 2010 utnämnt hov
rättsrådet tillika vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt Ingemar Persson till justitieråd. Ingemar Persson var lektor i civilrätt vid Juridiska institutionen vid Uppsala universitet 1985–1991. Han förordnades till hovrättsassessor i Svea hovrätt 1992 och började arbeta samma år som rättssakkunnig på Enheten för familjerätt och förmögenhetsrätt i Justitiedepartementet. Ingemar Persson utnämndes till rådman 1996 och tjänstgjorde därefter vid bland annat Uppsala tingsrätt till 2007. Han är sedan dess hovrättsråd och vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt.

Nytt regeringsråd
Regeringen har den 26 augusti 2010 utnämnt expe
ditions- och rättschefen Erik Nymansson till regeringsråd. Erik Nymansson förordnades till hovrättsassessor i Svea hovrätt 1994. 1995 arbetade han som utredningssekreterare i Finansdepartementet. Han började arbeta vid rättssekretariatet i Finansdepartementet 1996 och utnämndes där till kansliråd 2000 och till departementsråd och biträdande enhetschef 2002. Han är sedan 2008 expeditions- och rättschef i Finansdepartementet. Erik Nymansson tillträder den

25 oktober 2010.

SvJT 2010 Personalnotiser 795 Hovrätterna
Svea hovrätt har förordnat
hovrättsfiskalen Linnéa Klefbäck till hovrättsassessor (201008-02). Hovrätten för Nedre Norrland har förordnat hovrättsfiskalen Karin Everitt till hovrättsassessor (2010-08-18). Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalen Linda Rasmussen till hovrättsassessor (2010-0901).

Universiteten
Juridiska fakultetsnämnden vid
Uppsala universitet har antagit jur. dr Eric Bylander som docent i processrätt (2010-06-01).

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits
Anna Agardh, Celsus Advokatbyrå HB, Stockholm, Kristian
Ahlberg, Crusner Advokatbyrå
AB, Göteborg, Josefin Alm, Advokatfirman Fylgia KB, Stockholm, Nicolina Bacirtzis, Danowsky & Partners Advokatbyrå KB, Stockholm, Alina Backlund, Advokatfirman Berggren & Stoltz KB, Sundsvall, Jan-Mikael Bexhed,
BXD Juridik Aktiebolag, Stock
holm, Christina Blomkvist, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Stockholm, Susanne Bärlin,
Mannheimer Swartling Advokat
byrå AB, Frankfurt am Main, Hillevi Börjesson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Andreas Ek, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Mats Eriksson, Advokatfirman Steinmann AB, Stockholm, Johan
Fernvall, Advokatfirman Karsten
Olsen, Malmö, Daniel Florén, Andulf Advokat AB, Stockholm, Emma Forsberg, Lindskog Malmström Advokatbyrå KB, Stockholm, Magnus Forsman, Rosen-

grens Advokatbyrå i Göteborg AB, Göteborg, Jenny Holmén,
Mannheimer Swartling Advokat
byrå AB, Stockholm, Frida Håglin, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Anders Ingvarson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Ulf Jacobson, Juristfirman Ulf Jacobson, Stockholm, Erica Johansson, Mayer Brown International LLP, London, Ann Lind Kristensson,
Juristfirman Lind Kristensson
AB, Göteborg, Olof Kullinger, Advokatfirman Nordia KB, Stockholm, Marie Kviby, Andulf Advokat AB, Stockholm, Karin Lindgren, Advokatbyrå Zedendahl KB, Borlänge, Mikael Ludwigs, Advokatfirman Delphi i Göteborg KB, Göteborg, Magnus Moström, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Kristofer Munde, Crusner Advokatbyrå AB, Göteborg, Johan Myrén, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Mattias Nilsson, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Robert Ohlsson, Nord & Co Advokatbyrå KB, Stockholm, Henry Oscarson, Rosenberg Advokatbyrå HB, Helsingborg, Christian Oxhamre, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Martin Rifall, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Frida
Skoglund, Advokatfirman Wik
lund & Karlsson AB, Sollentuna, Martin Sundblad, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Andreas Sundén, Advokatfirman Glimstedt Norrköping KB, Norrköping, Elisabeth Söderholm, Advokatfirman Delphi i Göteborg KB, Göteborg, Sabine
Söndergaard, Gärde Wesslau Ad
vokatbyrå AB, Göteborg, Moritz
Veller, Advokatfirman Cederquist
KB, Stockholm, Christian Wahlström, Advokatfirman Glimstedt Norrköping KB, Norrköping (2010-08-27).

796 Notiser SvJT 2010 I detta häfte (s. 689-796) har medverkat bl.a.
Claes Sandgren, professor

Daniel Waerme, jur. kand.

Bertil Bengtsson, professor, f.d. justitieråd

Johan Munck, f.d. justitieråd

Monica Hall, kanslichef

Bengt Billquist, föredragande

Johanna Schiratzki, professor