Notiser

 

 

 

Ny justitieombudsman
Riksdagen har den 3 juni 2010 valt kammarrättslagmannen Lilian Wiklund till justitieombudsman. Lilian Wiklund är född 1949. Hon har sin bakgrund bland annat i olika delar av domstolsväsendet. Sedan 2008 är hon kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm. Tidigare har hon varit expeditions- och rättschef i Finansdepartementet från år 2001 och rådman vid Gävle tingsrätt från 1995. Lilian Wiklund tillträder den 1 januari 2011.

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt hovrättsrådet Karin Kussak att vara hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, i Svea hovrätt (2010-09-09), rådmannen Gunilla Robertsson att vara hovrättsråd i Göta hovrätt (2010-09-09). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Anna Hagstad till hovrättsassessor (2010-09-20).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt stabsjuristen Joakim Hugoson och rådmannen Annacarin
Rathsman att vara rådmän i Växjö tingsrätt (2010-09-09), lagmannen Johan Kvart, utredningssekreteraren Martin Persson och hovrättsrådet Ingrid Engqvist Lunning att vara rådmän i Helsingborgs tingsrätt (201009-09), verksjuristen Fredrik Bohlin att vara rådman i Hässleholms tingsrätt, rådmannen Monica Nebelius att vara rådman i Lunds tingsrätt (2010-09-09), utredningssekreteraren Fredrik Forssman och kammaråklagaren Jacob Heister att vara rådmän i Malmö tingsrätt (2010-09-09), utredningssekreteraren Daniel Jakobsson och rättssakkunnige Jens Lindborg att vara rådmän i Borås tingsrätt (2010-09-09), advokaten Per Hjort att vara rådman i Vänersborgs tingsrätt (2010-09-09). Regeringen har anställt

avdelningsjuristen Johanna Hagman på en tidsbegränsad anställning som rådman i Varbergs tingsrätt (2010-09-09).

 

Kammarrätterna
Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Monica Almén till kammarrättsassessor (2010-07-01), kammarrättsfiskalen Josefine Andersson till kammarrättsassessor (2010-08-31).

 

Universiteten
Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet har beslutat att anta jur. dr Mona Aldestam som docent i europarätt (2010-09-09), jur. dr Eva Edwardsson som docent i offentlig rätt (2010-0909).

896 Notiser SvJT 2010 I detta häfte (s. 797-896) har medverkat bl.a.
Carin Ulander-Wänman, universitetslektor
Fride Raaman, jur. kand.
Reidunn Laurén, f.d. kammarrättspresident
Niklas Elofsson, jur. kand.
Jori Munukka, docent
Petra Lundh, chefsrådman
Ida Otken Eriksson, advokat
Jakob Lundström, advokat
Martin Mörk, jur. kand.
Ulf Öberg, advokat
Ulf Bernitz, professor
Jonas Ebbesson, professor
Krister Thelin, hovrättslagman