Notiser

 

 

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt hovrättsrådet Jennie Sjödahl Mellbin att vara chefsrådman i Göteborgs tingsrätt (2011-09-29), rättssakkunnige Johan Modin att vara rådman i Uppsala tingsrätt (2011-09-29), bygglovsexperten Maria Schmitz-Lotz att vara tekniskt råd i Svea hovrätt (2011-10-06), kammaråklagaren Louise Hinsegård att vara hovrättsråd i Göta hovrätt (2011-10-06), rådmannen Gunilla Carle de Verdier, utredningssekreteraren Boel Oldenstedt och verksjuristen Camilla Lyckman att vara hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige (2011-10-06). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Olof Danielsson till hovrättsassessor (2011-10-02). Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalen Caroline Rosengren till hovrättsassessor (2011-10-01). Hovrätten för Nedre Norrland har förordnat hovrättsfiskalen Tarik Qureshi till hovrättsassessor (2011-11-01).

 

Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Ulrika Geijer att vara chefsrådman i Förvaltningsrätten i Malmö (2011-09-29).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Lennart Furufors att vara rådman i Värmlands tingsrätt (2011-10-06), verksjuristen Hanna Hjorth att vara rådman i Ångermanlands tingsrätt (2011-10-06),

 

rådmannen Lars Tomth att vara lagman i Mora tingsrätt (2011-10-13), rådmännen Ulla Nilsson och Nils Petter Ekdahl att vara chefsrådmän i Lunds tingsrätt (201110-13).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Astrid Trolle Adams, Miller Rosenfalck LLP, London, Sarah Anderberg, Advokatbyrån Sigeman & Co AB, Malmö, Peter Aronsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Lisa Askbrink, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Nimrod Badur, Hannes Snellman Advokatbyrå AB, Stockholm, Sofia Berg, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Anna Bergh, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Annica Boudin, AB Advokatbyrån Bäverbrandt, Järfälla, Måns Christensson, Advokaten Mats S Holm AB, Malmö, Dan Eklöf, Sandart & Partners Advokatbyrå KB, Stockholm, Josefina Erdös, Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Paola Gillis, Gillis Sandros Juridik Advokatbyrå AB, Göteborg, Niklas Gokall, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Kristian Grahn, Setterwalls Advokatbyrå AB, Malmö, Karin Hedberg, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Stockholm, Johan Holm, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Ingela Holmqvist, Advokatfirman VEGA KB, Stockholm, Kajsa Larsberger Holting, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Stockholm, Sofia Jacobsson, Advokatfirman Margareta Fritzdorf, Karlshamn, Veronica Johansson, Advokat-

SvJT 2011 Personalnotiser 1083 firman Wikner AB, Falun, Jens
Peter Katzoreck, Werner, Luger & Partner, München, Mikael Laag, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Jörgen Larsson, Advokatfirman Martin Erling AB, Malmö, Maria Larsson, Advokatbyrån Kaiding Handelsbolag, Kalix, Linnéa Ljung,
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Bryssel, Anna-Carin Ljungberg, Eversheds Södermark Advokatbyrå AB, Stockholm, Cecilia Lohmander, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Stockholm, Jakob Mehkri, Amber Advokater Halmstad Handelsbolag, Halmstad, Lisa Melin, Advokatfirman Lorenius & Partners AB, Stockholm, Michael Melin,
Advokaterna Melin & Fagerberg AB, Göteborg, Michael Melz, Ljungar Advokatbyrå AB, Stockholm, Johan Mikaelsson, Setterwalls Advokatbyrå AB, Malmö, Carl Axel Morvay, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Urban Nordström, Juristfirman Urban Nordström AB, Sala, Jorge A. Concha Novoa, A. Advokatbyrå AB, Östersund, Lisa Olsson, Advokatbolaget Molander Björkdal HB, Lund, Tove Rudin, Advokathuset i Stockholm AB, Stockholm, Anna Schildknecht, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Emelie Svensäter, Advokatfirman Lindahl KB, Malmö, Nils Unckel, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Anders Westling, Advokatfirman Oebergs AB, Stockholm, Andreas Wirén, Advokatfirman Delphi KB, Stockholm, Anna Åkerstedt, Björnbergs Advokatbyrå, Storuman, Sigrun Landvall (reg. EU-advokat), EU-advokatbyrå Landvall Aktiebolag AB, Stockholm (2011-10-07).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1084 Notiser SvJT 2011 I detta häfte (s. 989–1084) har medverkat bl.a.
Mårten Schultz, professor
Torbjörn Ingvarsson, docent
Magnus Ulväng, professor
Hans Danelius, f.d. justitieråd
Nils-Olof Berggren, f.d. justitieombudsman