Notiser

 

 

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt hovrättsråden Linda Hallstedt, Marianne Wasteson och Liselotte
Rågmark, departementsrådet Mats Walberg samt hovrättsrådet Ulla Bergendal att vara hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, i Svea hovrätt (201103-17), rådmannen Christer Ganelind att vara hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, i Göta hovrätt (2011-03-17). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Sara Markstedt till hovrättsassessor (2011-03-16), hovrättsfiskalerna Jenny Holmqvist och Daniel Severinsson till hovrättsassessorer (2011-03-20), hovrättsfiskalen Ida Kärnström till hovrättsassessor (2011-04-09). Hovrätten för Västra Sverige har förordnat hovrättsfiskalerna Maria Arnell och Rikard Grozdics till hovrättsassessorer (2011-03-16).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Anita Wallin Wiberg att vara lagman i Gävle tingsrätt (2011-03-17), tf. rådmannen Dan Westerberg att vara rådman i Falu tingsrätt (2011-03-17), länslantmätaren Åke Pettersson att vara tekniskt råd i tingsrätterna (2011-03-17), kanslirådet Jens Wieslander, kanslirådet Anna Erman och pressekreteraren Martin Valfridsson att vara rådmän i Stockholms tingsrätt (2011-03-24), rådmannen Lars Bjurstam att vara lagman i Värmlands tingsrätt (2011-03-24), rådmannen Carin Wiklund Jörgensen, rättssakkunniga Elisabet Brunlid och föredraganden Mathias Wastesson att vara rådmän i Attunda tingsrätt (2011-03-24), rättssakkunnige Olof Nyman att vara rådman i Nacka tingsrätt (2011-03-24), vice vd:n Jan Bergman och rådmannen Maria Lindhe att vara rådmän i Södertörns tingsrätt (2011-03-24), tf. rådmannen Catharina Månsson att vara rådman i Kristianstads tingsrätt (2011-03-27), tf. rådmannen Claes Enhörning att vara rådman i Ystads tingsrätt (2011-03-24), bankjuristen Erik Noltorp, verksjuristerna Birgitta Erlinge och Christina Nilsson samt kanslirådet Jenny Wennhall att vara rådmän i Malmö tingsrätt (201103-24), rådmannen Anita Enocksson att vara rådman i Ångermanlands tingsrätt (2011-03-24).

 

Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt chefsjuristen Per Eskilsson, kanslirådet Cecilia Mauritzon, justitiesekreterarna Lena Bartholf Axelsson, Anna Heilbrunn och Maria Vereide Dahlberg samt processföraren Kaija Hultquist att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Stockholm (2011-03-17), rådmannen Susanne Karlberg att vara rådman i Förvaltningsrätten i Jönköping (2011-03-17), departementsrådet Annika Lowén, skattejuristen Klas Innerstedt och beredningschefen Lina Törnqvist att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Uppsala (201103-24).

SvJT 2011 Personalnotiser 463 Kammarrätterna
Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Erica Farberger till kammarrättsassessor (2011-03-17). Kammarrätten i Jönköping har förordnat kammarrättsfiskalen Anna Haglund till kammarrättsassessor (2011-04-01).

 

Hyres- och arrendenämnderna
Regeringen har utnämnt tf. rådmannen Ylva Lönnaeus att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Malmö (201103-31).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

464 Notiser SvJT 2011 I detta häfte (s. 357–464) har medverkat bl.a.
Maria Bergström, docent
Thomas Bull, professor
Mattias Dahlberg, professor
Michael Hellner, docent
Anna Jonsson, docent
Jonas Malmberg, professor
Jane Reichel, lektor
Daniel Stattin, docent
Rebecca Söderström, doktorand