Notiser

 

 

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt departementsrådet Susanne
Kaevergaard att vara hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, i Hovrätten över Skåne och Blekinge (2011-04-14), adjungerade ledamoten Lars
Friedner och rådmannen Helen
Svensson att vara hovrättsråd i Göta hovrätt (2011-04-14), fastighetsråden Jan Gustafsson och Per-Gunnar Andersson samt miljöråden Bengt Jonsson, Staffan
Lagergren, Anna-Lena Rosengardten och Mikael Schultz att vara tekniska råd i Svea hovrätt (201104-20). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Linda Billung till hovrättsassessor (2011-04-22).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt föredraganden Joanna Gerholm att vara rådman i Norrtälje tingsrätt (2011-04-14), vice chefsåklagaren Carsten
Helland att vara rådman i Örebro tingsrätt (2011-04-14), hovrättsrådet, tillika vice ordföranden på avdelning, Anders
Dereborg att vara chefsrådman i Stockholms tingsrätt (2011-0420), rådmännen Caroline Björne,
Anette Garplid Arveståhl och Gabriella Nordwall samt verksjuristen Leif Dyhlin att vara rådmän i Göteborgs tingsrätt (2011-04-20), rådmannen Annika Sandersnäs
Heijman och hovrättsassessorn Maria Broberg att vara rådmän i Uddevalla tingsrätt (2011-04-20), fastighetsråden Mats Andersson, Gunnar Bergström, Lars-Göran
Boström, Monica Haapaniemi, Inge


Jonsson, Sören Karlsson, Björn
Rossipal, Bengt Svensson, Christer
Svensson och Torsten Sojdelius samt miljöråden Jan-Olof Arvidsson, Gunnar Barrefors, Bruno
Bjärnborg, Magnus Björkhem, Rolf
Dalberg, Mårten Dunér, Lars Edlund, Ove Eriksson, Jolanta Gren,
Catharina Hederström, Ingrid Johansson, Staffan Ljung, Jerker
Marklund, Joen Morales, Lena Nilsson, Nils-Göran Nilsson, Bertil
Norén, Hans Ringstedt, Bertil Varenius och Roger Ödmark att vara tekniska råd i tingsrätterna (2011-04-20), miljöråden Giesela Köthnig och Henrik Bergström att vara tekniska råd i tingsrätterna (201104-28), miljörådet Margaretha Bengtsson att vara tekniskt råd i tingsrätterna (2011-05-05).

 

Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt utredningssekreteraren Hans
Wikner, rådmannen Karin
Leidzén, tf. rådmännen Henric
Dunnington och Eva Bertelsen samt rättssakkunniga Karin
Hartmann att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Göteborg (2011-04-20), tf. rådmännen Petrus Tired,
Mattias Steen och Hanna Werth, utredningssekreteraren Cecilia
Hanö, tf. rådmannen Erik Andersson samt kammarrättsassessorn Marie Georgson Petrén att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Malmö (2011-05-05).

 

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Gunilla Berendt, docenten Eva Edwardsson, före-

SvJT 2011 Personalnotiser 601 draganden Susanne Ericson, rådmannen Cecilia Landelius samt ämnesråden Carin Jahn och Maria Braun att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Stockholm (2011-04-14). Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Nina
Mårtensson till kammarrättsassessor (2011-04-15). Kammarrätten i Sundsvall har förordnat kammarrättsfiskalen Marcus
Edelgård till kammarrättsassessor (2011-04-19). Kammarrätten i Jönköping har förordnat kammarrättsfiskalen Karin Erkenstam till kammarrättsassessor (2011-05-01).

 

Polisväsendet
Regeringen har anställt Håkan Sandahl som länspolismästare vid Polismyndigheten i Jönköpings län (2011-04-14).

 

Universiteten
Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet har den 31 mars beslutat anta jur. dr Lotta
Lerwall som docent i offentlig rätt.

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Petra Andersson, Hamilton Advokatbyrå KB, Stockholm, Josefin
Baldeh, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Hubert Best,
ENN Advokatbyrå HB, Stockholm, Ludvig Blomqvist, Hannes Snellman Advokatbyrå AB, Stockholm, Ebba Perman Borg,
Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Erik Borgblad, Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB, Stockholm, Anna-Maria
Buchwald, Juristfirman Buchwald AB, Malmö, Mikael Carpelan, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Christina Carrick, Advokatfirman

Vinge KB, Göteborg, Maria
Celinder, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Johan
Dahlsjö, Foyen Advokatfirma i Sverige KB, Göteborg, Ferid
Demirel, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Jonas
Deutgen, Advokatfirman af Petersens KB, Stockholm, Ingegerd Ek,
LEX Advokatbyrå Haij & Malmberg HB, Stockholm, Rickard Eriksson, Advokatfirman Winn AB, Göteborg, Michele Fara, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Nina Farrahi, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Erik Ficks,
Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, Christian Grunditz,
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Martin Gynnerstedt, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Robert Helenius, Advokatfirman Glimstedt Jönköping AB, Jönköping, Anna Holmgren, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Per Holmgren, Advokatfirman Ekelund AB, Stockholm, Filippa Honeth, Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB, Stockholm, Anna Israelsson,
Advokatfirman Wåhlin HB, Göteborg, Tobias Israelsson, Advokathuset Actus AB, Eskilstuna, Isabel Areskoug Jantzen, Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB, Göteborg, Martin Järvengren, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Marianne
Kellerman, Advokatfirman Hancock & Rehn HB, Uppsala, Jerker
Kjellander, Advokatfirman Vinge KB, Helsingborg, Fredrik Kjellin,
Advokatgruppen Mikael Nilsson i Malmö AB, Malmö, Andreas König, Advokatfirman Lindberg & Saxon AB, Stockholm, Rebecca
Lagh, Advokatbyrå Barbro Sjöqvist AB, Stockholm, Lisa Lewander, Kihlstedts Advokatbyrå HB, Linköping, Rebecka Rittsél Levinsson, FamiljerättsAdvokaten Jurum, Stockholm, Sara Lööf, Wi-

602 Notiser SvJT 2011 strand Advokatbyrå, Stockholm, Harem Mahir, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, Safa Mahmoudi, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Anne Marneros, Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB, Mora, Karolina
Persson, Activa Advokaterna i Helsingborg HB, Helsingborg, Kennedi Samuels, Juristfirma Kennedi Samuels, Stockholm, Jakob Sjödin, Advokatfirman Halldin, Göteborg, Filippa Marie
Sjölund, Advokatfirman Lars-Erik Olsson AB, Göteborg, Caroline
Soreff, Advokatfirman NOVA AB, Stockholm, Jonas Stedt, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Stockholm, Per Svanteson, Bird & Bird Advokat KB, Stockholm, Linda Söderlindh, Advokatfirman KvinnoJuristen, Örebro, Andreas
Tocklin, Elmzell Advokatbyrå AB, Stockholm, Tomas Missne Wennerblom, Allmänna Advokatbyrån i Göteborg KB, Göteborg, Fredrik
Wennerstrand, Advokatfirman af Petersens KB, Stockholm, Jöns
Gerhardsson Widegren, Advokatfirman Wigert & Placht AB, Uppsala, Charlotte Wirén, Lewis Advokatbyrå AB, Stockholm, Peter Östman, Advokatfirman Åberg & Co AB, Stockholm, José Garcis
Valdecasas (Abogado) (reg. EUadvokat), LEXUR, Stockholm (2011-04-08). Therese af Jochnick, Landahl Advokatbyrå KB, Stockholm, Michael Amosy, Gullack Advokatbyrå HB, Borås, Elisabeth Aronsson,
AdvokatFirman Kronan i Kalmar AB, Kalmar, Karl Bondesson, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Sandra Bronieus, Bergh & Co Advokatbyrå AB, Stockholm, Louise Båvhammar, Advokatbyrån Marita Tigerfeldt AB, Malmö, Marie Dahlgren, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Joel
Dahlin, Process Advokatbyrå Hillert Hurtig Massi HB, Stockholm, Filip Dahlstedt, Advo-

katfirma DLA Nordic KB, Stockholm, Anna-Maria Eriksson, Advokatfirman Nordia KB, Stockholm, Mikael Eriksson, Advokatfirman Vinge KB, Malmö, Oskar Frankki, Advokatfirman Delphi i Malmö AB, Malmö, Carl
Friberg, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Anders Grefberg,
Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Pia Grönquist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Serpil Güngör, Advokatfirman Salmi & Partners AB, Stockholm, Stockholm, Martin Gynnerstedt, Lindskog Malmström Advokatbyrå KB, Stockholm, Patricia Helanow, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Stockholm, Natalie Holm, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Per Gyllenhammar Hoppe,
Hellström Advokatbyrå KB, Therese Johannisson, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Annette Johansson, Advokaterna Alfredson, Gårder och Sandberg, Lund, Tove Rosén Johansson, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Erik Johnsson, Amber Advokater i Hässleholm och Älmhult HB, Hässleholm, Christoffer Jönsson, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Stockholm, Kerstin
Kamp-Wigforss, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Malin Karvonen,
Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, Andreas Klow,
Herslow & Holme HB Advokatbyrå, Malmö, Alexander Rautiainen Kuzmicki, Advokatfirman Gösta Stenhorn, Stockholm, Johan Lagerlöf, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Rolf Larsson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Siv Lejefors, Advokatfirman Delphi i Östergötland AB, Linköping, Erik Lindskog, Gärde Wesslau, Advokatbyrå AB, Göteborg, Erik
Löfwall, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Stockholm, Kris-

SvJT 2011 Personalnotiser 603 tina Löfwall, Advokaterna Nyblom & Sarvik AB, Malmö, Monica Malmlöw, Advokatfirman Westermark Anjou AB, Stockholm, Johan Mars, Amber Advokater i Hässleholm och Älmhult HB, Hässleholm, Emma Mähler,
Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Petter Mörk, Ahlgrens Advokatbyrå HB, Umeå, Jens Nyström, Advokatbolaget Gullesjö & Jonasson HB, Skellefteå, Johan
Gustafsson Pellegrini, Advokatfirman Lindahl KB, Göteborg, Emma Persson, Advokatfirman Per Stadig AB, Stockholm, Andreas
Philipson, Hannes Snellman Advokatbyrå AB, Stockholm, Urban
Rönnblom, Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, Skellefteå, Pontus Servin, Advokatfirman Lindahl KB, Göteborg, Anna
Norsten Seweha, Hamilton Advokatbyrå KB, Stockholm, Caroline
Snellman, Hannes Snellman Advokatbyrå AB, Stockholm, Helena
Svärd, Svärd Advokatbyrå AB, Göteborg, Agneta Thörnblad, Advokatfirman Fylgia KB, Stockholm, Emanuel Wallin, Advokatfirman Lindahl KB, Göteborg,

Jane Wennergren, Advokatfirman Lennart Johansson AB, Falkenberg, Ida Viderlund, Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, Skellefteå, Martin Wiklundh, Advokatfirman Pedersen AB, Stockholm, Birgitta Williamson,
Juristen Birgitta Williamson AB, Stockholm, Anna Willman, Andersson & Öberg Advokatfirma HB, Gävle, Gunilla von Wachenfeldt, Advokatfirman Wiklund & Karlsson AB, Gävle, Amanda Spaner Åkerman, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Erica
Ånebrink, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Carl-Gustaf Österberg, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Eva Storskrubb (reg. EU-advokat), Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm (201105-06).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

604 Notiser SvJT 2011 I detta häfte (s. 465–604) har medverkat bl.a.
Mårten Schultz, professor
Martin Sunnqvist, hovrättsassessor
Johan Hirschfeldt, f.d. hovrättspresident
Bertil Bengtsson, professor, f.d. justitieråd
Jens Andreasson, jur. dr
Kristoffer Schollin, jur. dr
Hans Danelius, f.d. justitieråd
Nils-Olof Berggren, f.d. justitieombudsman
Michael Bogdan, professor