Notiser

 

 

 

Brottsförebyggande rådet
Regeringen har beslutat att Cecilia Bergman ska vikariera som generaldirektör och chef för Brottsförebyggande rådet (2011-08-25).

 

Hovrätterna
Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalen Malin Käll till hovrättsassessor (2011-06-15). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Johan Thorblad till hovrättsassessor (2011-08-01),

 

hovrättsfiskalen Stefan Jansson till hovrättsassessor (2011-08-01). Hovrätten för Nedre Norrland har förordnat hovrättsfiskalen Stellan
Gylestam till hovrättsassessor (2011-08-22).

 

Kammarrätterna
Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Ellinor
Malmborg till kammarrättsassessor (2011-08-08).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

856 Notiser SvJT 2011 I detta häfte (s. 725–856) har medverkat bl.a.
Henrik Matz, kansliråd
Kjell Å Modéer, seniorprofessor
Kent Zetterberg, professor
Shirin Ahlbäck Öberg, docent
Torgny Håstad, f.d. justitieråd
Bertil Bengtsson, professor, f.d. justitieråd
Magnus G. Graner, statssekreterare
Patrik Örnsved, ämnesråd
Jan Rosén, professor
Anne Ramberg, generalsekreterare
Lena Marcusson, professor
Lars Hjortnæs, højesteretsdommere
Pekka Nurmi, överdirektör
Gudrun Antemar, riksrevisor
Anders Eriksson, f.d. generaldirektör
Staffan Vängby, f.d. justitieråd
Sten Heckscher, f.d. justitieråd
Göran Lambertz, justitieråd
Lotta Hardvik Cederstierna, departementsråd
Eva Thorén, språkexpert

 

 


SvJT via Juridik Idag
Tack vare SvJT:s samarbete med Norstedts Juridik kan du som prenumererar på SvJT i pappersform även få tillgång till SvJT via Norstedts Juridiks nyhetstjänst Juridik Idag. Internettjänsten innehåller samtliga häften som utkommit under innevarande kalenderår, samlat på ett och samma ställe. Tjänsten ingår i din prenumeration på SvJT och kostar inget extra.
    För att registrera dig för internettjänsten, skicka följande uppgifter till juridikidag@nj.se (ange ”SvJT” i ärendefältet):

 


- Förnamn
- Efternamn
- Organisation
- E-postadress

Efter registrering får du inloggningsuppgifter till internettjänsten via epost. Vid eventuella frågor kontakta: Norstedts Juridik AB, Mickael Söderqvist, mickael.soderqvist@nj.se eller tfn 08-598 192 45.