Notiser

 

 

 

Migrationsverket
Regeringen har beslutat att Christina Werner ska vikariera som generaldirektör och chef för Migrationsverket (2011-09-15).

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt chefsrådmannen Hjalmar Forsberg att vara lagman i Hovrätten för Västra Sverige (2011-09-15). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Josefin Mallmin till hovrättsassessor (2011-08-18), hovrättsfiskalen Katarina Welin till hovrättsassessor (2011-09-01), hovrättsfiskalen Martin Rhodin till hovrättsassessor (2011-09-06), hovrättsfiskalerna Peter Lidman och Li Brismo till hovrättsassessorer (2011-09-17).

 

Kammarrätterna
Kammarrätten i Jönköping har förordnat kammarrättsfiskalen Jesper Blomberg till kammarrättsassessor (2011-09-01). Kammarrätten i Sundsvall har förordnat kammarrättsfiskalen Anna Sara Söderström till kammarrättsassessor (2011-08-30).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt justitiesekreteraren Hans Öjemark att vara rådman i Eskilstuna tingsrätt (2011-09-15), rådmannen Karin Frick att vara rådman i Nacka tingsrätt (201109-22), utredningssekreteraren Thomas Kaevergaard och advokaten Christina Brink att vara rådmän i Helsingborgs tingsrätt (2011-0922), hovrättsassessorn Annika Friberg att vara rådman i Kristianstads tingsrätt (2011-09-22).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Karin Abrahamsson, Advokaterna Abrahamsson i Norrköping AB, Norrköping, Sophie Ahlberg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Christina Rydell Ahlström, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Göteborg, Petter Alberts, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Carl-Johan Allansson, Advokatfirman Nordia KB, Stockholm, Martin Almström, Advokatbyrån Tuhkanen AB, Haparanda, Christoffer Andersson, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, Camilla Antoft, Hamilton Advokatbyrå KB, Stockholm, Joel Apitzsch, Advokatfirman GUIDE AB, Stockholm, Jesper Arvenberg, Advokatfirman Smitt AB, Stockholm, Simon Arvmyren, Sandart & Partners Advokatbyrå KB, Stockholm, Johan Backlund, Advokatfirman Abersten HB, Sundsvall, Katarina Baecklund, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Victoria Bagger-Sjöbäck, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Cecilia Beijar, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Oscar Bengtson, Foyen Advokatfirma Göteborg AB, Göteborg, Louise Bengtsson,
Advokatfirman Luterkort, Malmö, Åsa Bergdahl, Advokatbolaget Pargéus & Karström HB, Sundsvall, Jonas Berglund, Crusner Advokatbyrå AB, Göteborg, Lars Biertz, Advokatfirman Smitt AB, Stockholm, Douglas Blidberg, Advokatfirman Björn Rosengren,

986 Notiser SvJT 2011 Stockholm, Marie Brommesson, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Sten Brunnström, Allmänna Advokatbyrån i Malmö HB, Malmö, Johan Bäckström, Adacta Advokatbyrå Karlskrona AB, Karlskrona, Gustaf Cederschiöld, Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Miri ChikoRadomski, Magnusson Advokatbyrå, Stockholm, Anna Dasler,
Härnösand, Charlotte Demegård, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Pegah Derakhshan,
Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Irina Dolin, Advokatfirman Svahnström, Täby, Anna
Domander, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Adrian Dowlati, Advokatfirman Ekelund AB, Stockholm, Jerker Edström, Bird & Bird Advokat KB, Stockholm, Daniel Eggertz, Eggertz & partner AB, Falun, Jon Eklöf, Advokatfirman Lindahl KB, Göteborg, Emelie Engholm, Kriström Advokatbyrå KB, Stockholm, Niklas Ernulf, MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB, Malmö, Viktor Falkenström, Foyen Advokatfirman i Sverige KB, Stockholm, Odile Fallenius, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Ulrika Geissler, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, John Gerhardsson, Advokatfirman Acta i Halmstad HB, Halmstad, Linda Grahl, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Mikael Satama Granberg, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Anna Gustafsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Johan Hammarberg, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Hjalmar Handstedt, Advokatfirman Ulf Handstedt AB, Västerås, Katja Hedberg, Advokatfirman Fylgia KB, Stockholm, Anna Hedengren, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Helena Ilar,
Advokat Welin AB, Uppsala, Anna-Lena Isaksson, Advokatfirman Glimstedt Jönköping AB, Jönköping, Jonas Johansson, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Ingrid Johnsson, Advokatfirman Althin, Stockholm, Martin Jonsborg, Rosengrens Advokatbyrå i Borås, Borås, Toivo Jurik, Lindstrand Leffler Advokatbyrå AB, Stockholm, Filippa Jönsson, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Göteborg, Tom Kronhöffer, von Lode advokat AB, Stockholm, Dan Källström, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Denise Lagercrantz, Advokatfirman Kerstin Koorti AB, Stockholm, Anna Björk Larson, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Rebecka Lewis de Sousa Vidal, Lewis Advokatbyrå AB, Stockholm, David Lindberg, Hamilton Advokatbyrå Karlstad AB, Karlstad, Fredrik Livendahl, 

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Marcus Lundell, Appelli Advokater AB, Falun, Kristoffer Molin, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Åsa Müller, Advokatfirman Susanne Bergmyr AB, Malmö, Per Nerle, Advokatbolaget Wiklund Gustavii KB, Helsingborg, Dain Nevonen, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Dan Nordblad, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Stina Nordenstam, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Erik Nordin, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Stockholm, Emma Olsson,
Advokatfirman Vinge KB, Malmö, Maria Paijkull, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Shoan Panahi, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Christian Persson, Lindskog Malmström Advokatbyrå KB, Stockholm, Nina Persson, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Elisabet
Rohtlieb, Advokaterna Gröndahl & Linder AB, Stockholm, Anders Rosholm, ARO Juristbyrå AB, Växjö, Erik Selander, Advokat-

SvJT 2011 Personalnotiser 987 firma DLA Nordic KB, Stockholm, Monika Selvin, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Jens
Skogler, Setterwalls Advokatbyrå AB, Malmö, Hanna Spets, Amber Advokater Halmstad Handelsbolag, Halmstad, Magnus Hannesson Stephensen, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Branka Stojkovic, Gärde Wesslau Advokatbyrå HB, Borås, Marie Edlund
Tjernberg, Advokat A. Lindberg i Malmö AB, Malmö, Philip Watson, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Adam Weissbach, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Daniel Wessner, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Karin Westerberg,
Sandart & Partners Advokatbyrå KB, Stockholm, Hanna Vikström,


Advokatfirman Glimstedt Norrköping KB, Norrköping, Anders
Wimert, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Maria Winckler,
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Göteborg, George Yanku, Advokaterna Harding & Partner HB, Södertälje, Anna Åhlberg, Advokatfirman Törngren Magnell KB, Stockholm, Siri Öhman,
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Thomas Ört,
Advokatfirman Kjällgren AB, Trollhättan, Markus Östlund, Appelli Advokater AB, Falun, Emanuel Öz, Redwise Juridik Stockholm HB, Stockholm (2011-0826).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

988 Notiser SvJT 2011 I detta häfte (s. 857–988) har medverkat bl.a.
Johan Danelius, advokat
Johannes Ericson, advokat
Michael Bogdan, professor
Ulf Öberg, advokat
Ida Otken Eriksson, advokat
Andreas Reindl, Of Counsel
Monica Hall, kanslichef
Bengt Billquist, föredragande
Vilhelm Persson, docent
Mikael Mellqvist, lagman