Notiser

 

 

Nytt justitieråd
Regeringen har den 19 april 2012 utnämnt Lars Edlund till justitieråd i Högsta domstolen. Lars Edlund är verksam som advokat sedan 1985 och har främst arbetat med affärsjuridik. Han har varit ledamot i styrelsen för Sveriges advokatsamfund liksom i samfundets Stockholmsavdelning samt vice ordförande i Swedish Arbitration Association. Han har publicerat ett antal rättsvetenskapliga artiklar. Lars Edlund tillträder den 8 oktober 2012.

 

 

 

Nytt justitieråd
Regeringen har den 19 april 2012 utnämnt Dag Mattsson till justitieråd i Högsta domstolen. Dag Mattsson är sedan 2008 rättschef i Justitiedepartementet med ansvar för den civilrättsliga och marknadsrättsliga lagstiftningen. Han är ledamot i Språkrådets rådgivande nämnd och avdelningsordförande i Allmänna reklamationsnämnden. Han förordnades som hovrättsassessor 1992. Dag Mattsson tillträder den 3 september 2012

 

 

 

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt hovrättsrådet tillika vice ordföranden på avdelning Cecilia Gilljam och lagmannen Göran Lundahl att vara hovrättslagmän i Hovrätten över Skåne och Blekinge (2012-04-19), hovrättsråden Bob Nilsson Hjort och Lena Serrander att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten över Skåne och Blekinge (2012-0419), utredningssekreterarna Katarina Kölfors och Karin Kjellgren, rådmannen Helen Voelkerling samt vice chefsåklagaren Per G. Hansson att vara hovrättsråd i Hovrätten över Skåne och Blekinge (2012-04-19). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalerna Samuel Rudvall och Anna Meyrowitsch till hovrättsassessorer (2012-04-01),

hovrättsfiskalen Ulf Walther till hovrättsassessor (2012-04-03), hovrättsfiskalen Elisabeth Hovmöller till hovrättsassessor (201204-05). Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalen Diana Tomicic
Nilsson till hovrättsassessor (201204-01).

 

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt utredningssekreteraren Fredrik
Hammarström, ämnesrådet Karin
Sederholm, kanslirådet Kaj Håkansson och föredraganden Ann
Cathrine Bergman att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Stockholm (2012-04-19). Kammarrätten i Sundsvall har förordnat kammarrättsfiskalen Sylvia
Rosén till kammarrättsassessor (2012-04-23).

SvJT 2012 Personalnotiser 536 Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Patrik Alm, f.d. chefsjuristen Richard Berlin och advokaten Agneta Munther att vara rådmän i Attunda tingsrätt (2012-04-19), kanslirådet Angelica Jonsson att vara rådman i Södertälje tingsrätt (2012-04-19).

 

 

Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt kammarrättsassessorn Mattias
Henriksson, tf. rådmannen Anders
Mellstrand och föredraganden Magnus Wickström att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Linköping (2012-04-26).

 

 

 

 

 

 

I detta häfte (s. 429–536) har medverkat bl.a.
Bertil Bengtsson, professor, f.d. justitieråd
Tapani Lohi, docent
Tormod Otter Johansson, jur. stud.
Jonas Hartelius, fil. kand.
Thorsten Cars, f.d. hovrättslagman
Mikael Pauli, hovrättsassessor
Henrik Edelstam, professor
Daniel Stattin, professor
Hans Danelius, f.d. justitieråd
Dan Frände, professor
Annika Nilsson, professor
Jussi Tapani, professor