Notiser

Nytt justitieråd
Regeringen har den 30 augusti 2012 utnämnt Elisa
beth Rynning att vara justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Elisabeth Rynning är idag professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet. Hon har varit expert och sakkunnig i ett flertal offentliga utredningar och har författat ett stort antal vetenskapliga publikationer. Hon är ledamot i Vetenskapsrådets expertgrupp för forskningsetik och hon har också haft flera uppdrag inom europeiska forskningsprojekt. Elisabeth Rynning tillträder den 15 oktober.

Nytt justitieråd
Regeringen har den 30 augusti 2012 utnämnt Tho
mas Bull att vara justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Thomas Bull är idag professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet. Han har varit expert i flera offentliga utredningar och har författat ett flertal vetenskapliga publikationer, främst inom konstitutionell rätt. Han är ledamot i Riksrevisionens vetenskapliga råd och Advokatsamfundets överklagandenämnd. Thomas Bull tillträder den 1 januari 2013.

Högsta förvaltningsdomstolen
Regeringen har utnämnt
justitierådet Henrik Jermsten att vara justitieråd tillika avdelningsordförande i Högsta förvaltningsdomstolen (2012-08-30).

Kammarrätterna
Kammarrätten i Sundsvall har
förordnat kammarrättsfiskalen Martin
Gustafsson
till kammarrättsassessor (2012-08-16).

I detta häfte (s. 649–780) har medverkat bl.a.
Fredric Korling, jur. dr

Caroline Sörgjerd, jur. dr

Eivind Torp, docent

Therese Helin, jur. kand.

Michael Bogdan, professor

Azade Azad, doktorand

Sven Å Christianson, professor

Mikael Pauli, hovrättsassessor

Henrik Edelstam, professor

Henric Fagher, vice chefsåklagare


Foto: Tommy Westberg

Foto: Leif Kullberg