Notiser

 

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Jonas Brodin att vara hovrättsråd i Hovrätten för Övre Norrland (2013-10-10), justitiesekreteraren Daniel
Holmberg, adjungerade ledamoten Ulrik Lönnmyr och rådmannen Mattias Henriksson att vara hovrättsråd i Göta hovrätt (2013-10-17). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Elin Källberg till hovrättsassessor (2013-09-18), hovrättsfiskalen Felisa Krzyzanski till hovrättsassessor (2013-0920). Hovrätten för Västra Sverige har förordnat hovrättsfiskalen Marie Sobilius till hovrättsassessor (2013-09-30).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt kanslichefen Ragnar Palmkvist att vara chefsrådman i Solna tingsrätt (2013-09-26), administrativa assessorn Joakim
Westerlund att vara rådman i Malmö tingsrätt (2013-10-10), chefsrådmannen Kristina Andersson och hovrättsrådet Dag Cohen att vara chefsrådmän i Malmö tingsrätt (2013-10-17), rådmannen Peter Ardö att vara chefsrådman i Vänersborgs tingsrätt (2013-10-17), rådmannen Anders Enroth att vara rådman i Växjö tingsrätt (2013-10-17), biträdande juristen Ingela Klinteberg att vara rådman i Blekinge tingsrätt (2013-10-17), universitetslektorn Christina
Olsen Lundh att vara rådman i Vänersborgs tingsrätt (2013-1017).

 

 

 

 

Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt adjungerande ledamoten Patrik Södergren och tf. rådmannen Lena Bergsdorf att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Umeå (201310-10), departementssekreteraren Annika Åsbrink, kanslirådet Christina
Fredin, utredningssekreteraren Marcus Agnvall, föredraganden Anna Karin Andersson, tf. rådmannen Maria Lindquist McMurray och advokaten Mats Dahlström att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Stockholm.

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Sara Axelsson, Advokatbyrån Kaiding Handelsbolag, Luleå, Caroline Berg, Advokatfirman Birgitta Svensson AB, Åkersberga, Mathias Bergström, Advokatbyrån Stillers AB, Luleå, Sara Blomqvist,
Advokatfirman Glimstedt Växjö AB, Växjö, Katarina Broman, Advokatbyrån Sigeman & Co AB, Malmö, Maria Bruder, Advokatfirman Westermark Anjou AB, Stockholm, Maria Campner, Advokatfirman Lindahl KB, Örebro, Robert Deli, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Karolin
Eklund, Magnusson Advokatbyrå, Stockholm, Anna Elander, Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB, Göteborg, Johan Engdahl,
MAQS Law Firm Advokatbyrå KB, Stockholm, Ulrika Greghammar, Lindskog Malmström Advokatbyrå KB, Stockholm, Kristina Hedlund, Appelli Advokater AB, Falun, Peter Hellman,
Engström & Hellman Advokatbyrå AB, Göteborg, Richard Henriksson, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Stockholm, Maria Fager Hohenthal, Fager Hohenthal Juridiska AB, Enköping, Christine Hult, Advo-

1088 Notiser SvJT 2013 katfirman Törngren Magnell KB, Stockholm, Jonna Håkansson,
Kristianstad Advokatbyrå AB, Kristianstad, Josefin Jansson, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Therese Jansson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Jonny Johansson, Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson AB, Borås, Martin Johansson,
Gärde Wesslau Advokatbyrå i Jönköping HB, Jönköping, Martin Johansson, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Miriam
Laksman, Wistrand Advokatbyrå Malmö AB, Malmö, Anders Larsson, Göteborgs Advokatbyrå AB, Göteborg, Christina Larsson, Advokatfirman Ingvarsdotter AB, Södertälje, Franceska Leichert, Advokaten Birgitta Williamson AB, Stockholm, Margareta Ljunggren,
Advokatfirman Advis HB, Tranås, Erik Ljungqvist, Advokatfirman Delphi i Göteborg KB, Göteborg, Christoffer Lööw, Hansen Advokatbyrå KB, Stockholm, Lina Melén, Bergquist Advokatbyrå i Stockholm AB, Stockholm, Ia Modin, Gärde Wesslau Advokatbyrå, Stockholm, Mattias Moskowicz, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Marianne
Månsson, Månsson Juridik Aktiebolag, Växjö, Henric Namander,
Setterwalls Advokatbyrå AB, Gö-

teborg, Erika Nettrander, Advokatfirman Glimstedt i Lund AB, Lund, Johan Ritzer, Berntö Advokatbyrå AB, Tranås, Peter Sjöberg,
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Aron Skogman, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Gunnar
Strömmer, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Mats Svanberg, Advokatbyrå Thunberg Law, Göteborg, Magnus Söderlind, Advokatbyrån Tuhkanen AB, Haparanda, Lina
Söderström, Advokatfirman Törngren Magnell KB, Stockholm, Emmelie Tedfelt, Setterwalls Advokatbyrå AB, Göteborg, Susanna
Stjernfelt Thiel, Bird & Bird Advokat KB, Stockholm, Fanny Torgerson, Setterwalls Advokatbyrå AB, Göteborg, Kenny Wennerholm,
Advokatfirman Allians H Nilsson AB, Karlstad, Dag Wetterberg, Magnusson Advokatbyrå, Stockholm, Jennie Bark-Jones (reg. EU-advokat), Kastell Advokatbyrå AB, Stockholm (2013-10-04).

 

Hyres- och arrendenämnderna
Regeringen har utnämnt tf. rådmannen Jonas Alberg att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Stockholm (201310-17).

 

 

 

I detta häfte (s. 985–1088) har medverkat bl.a.
Johan Boucht, docent
Mårten Schultz, professor
Torkel Gregow, f.d. justitieråd
Maria Abrahamsson, riksdagsledamot
Dag Mattsson, justitieråd
Daniel Vargö, advokat
Staffan Myrdal, advokat