Notiser

 

 

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt lagmannen Anders Erlman att vara hovrättslagman i Hovrätten för Nedre Norrland (2012-1101), advokaten Kerstin Engström att vara hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige (2012-11-15), kanslirådet Anne Rapp att vara hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige (2012-11-15), hovrättsråden Lars Friedner och Niklas Rundberg att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Göta hovrätt (2012-1220), kammaråklagaren Patrik Tilly och kompetensutvecklaren Cathérine Beckström Gustafsson att vara hovrättsråd i Göta hovrätt (2012-12-20). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Elin Carbell
Brunner till hovrättsassessor (2012-10-13), hovrättsfiskalen Malin Malmström till hovrättsassessor (201210-16), hovrättsfiskalen Anna Rosenmüller till hovrättsassessor (201210-18), hovrättsfiskalen Fredrik Zanetti till hovrättsassessor (2012-10-26), hovrättsfiskalen Evelina Englund till hovrättsassessor (201211-19), hovrättsfiskalen Per Claréus till hovrättsassessor (2012-11-19), hovrättsfiskalen David Harrby till hovrättsassessor (2012-12-13). Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalen Annelie Rosén till hovrättsassessor (2012-11-01), hovrättsfiskalen Petter Anefur till hovrättsassessor (2012-12-17). Hovrätten för Nedre Norrland har förordnat hovrättsfiskalen Beatrice Blylod till hovrättsassessor (2012-11-08).

 

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt rådmännen Sara Renman och Johan Axelsson, ämnesrådet Maria
Åhrling samt enhetschefen Åke
Kärnell att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Stockholm (2012-12-13). Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Johan
Magnander till kammarrättsassessor (2012-10-18). Kammarrätten i Jönköping har förordnat kammarrättsfiskalen Marika Ericson till kammarrättsassessor (2012-11-05).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt hovrättsrådet tillika vice ordförande på avdelning Carina Gabrielsson Tolke att vara lagman i Eksjö tingsrätt (2012-10-25), rådmännen Gunnar Lavett och Magdalena Hägg Bergvall att vara chefsrådmän i Nacka tingsrätt (2012-10-25), rådmännen Claes-Göran Sundberg och Ylva Osvald att vara chefsrådmän i Nacka tingsrätt (2012-10-25), rådmannen Mikael Swahn att vara rådman i Attunda tingsrätt (2012-10-25), rättssakkunnige föredraganden Magnus Wickman att vara rådman i Örebro tingsrätt (201210-25), rådmannen Tove Klackenberg och advokaten Kristian Andersson att vara rådmän i Vänersborgs tingsrätt (2012-10-25), hovrättsrådet Kristina Johnsson att vara rådman i Umeå tingsrätt (2012-10-25), administrativa direktören Katarina Grén, kanslirådet Christina
Peterzén Kopparberg, tf. rådman-

SvJT 2013 Personalnotiser 127 nen Anders Larsson och advokaten Karin Röckert att vara rådmän i Södertörns tingsrätt (2012-1213), Regeringen har anställt tf. rådmannen Jonas Lindgren på en tidsbegränsad anställning som rådman i Helsingborgs tingsrätt (2012-12-13).

 

Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Daniel Samuelson att vara lagman i Förvaltningsrätten i Växjö (2012-10-25).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Joel Arnell, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Helena
Brännvall, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Alexandra Dahlén, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Peter
Dahlqvist, Juristhuset-Lawhouse Advokatfirman Sjöström AB, Stockholm, Linda Friberger, Advokatfirman NORDIA Göteborg HB, Göteborg, Mari Hansson,
Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, David Hertzman, Advokatfirman Gärde & Partners AB, Stockholm, Anna Holm, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Andréas Joersjö,
Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Stockholm, Thomas
Kosmidis, Advokatfirman Glimstedt AB, Göteborg, Madeleine
Ljungberg, Advokatfirman Abersten HB, Gävle, Sara Malmström, Nord & Co Advokatbyrå KB, Stockholm, Monika Zytomierska Nisell, Advokatbyrån Lindwall & Partners AB, Stockholm, Martina Rifve, Adacta Advokatbyrå AB, Malmö, Anna Siesing,
Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Linda Skogh, Advokatfirman Sandberg & Partners KB, Linköping, Karin Skugge, Advokat Saltin & Partner HB, Karlskoga, Patrik Ståhl, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB, Stockholm, Cecilia Wachtmeister, Advokatbolaget Wiklund Gustavii KB, Helsingborg, Annika


Walin, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm (201211-12). Sven Albinsson, Foyen Advokatfirma AB, Stockholm, Magnus
Bohman, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Stockholm, Björn Benschöld Cinthio, Advokat Per Malmberg AB, Malmö, Jan
Erik Claesson, Wiklanders Advokatbyrå AB, Stockholm, Josefin
Elf, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Joakim Gillersten,
Waldenberg Melin Advokatbyrå, Göteborg, Anders Gustavsson,
LEX Advokatbyrå HB, Stockholm, Jan-Fredrik Henriksson,
McGuire Woods London LLP, London, Ingrid Johansson, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Malin Johansson, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Claes Kjellberg, Hannes Snellman Advokatbyrå AB, Stockholm, Johanna
Kjällqvist, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Mats Knöös, Advokatbyrån Persson & Partners i Malmö HB, Malmö, Maria Lagerroos, Advokatfirma DLA Nordic KB, Stockholm, Eva Luterkort, Linklaters LLP, London, Rashin Fardnicklasson, Juristbyrån Niklasson Forotan Fard, Göteborg, John Nielsen, Ramberg Advokater (Helsingborg) KB, Helsingborg, Victor Palm, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Carl Christian
Rösiö, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Claes Henriksson
Svegfors, Advokatfirman LA PARTNERS AB, Malmö, Klas
Säve-Söderbergh, Advokatfirman Wijk & Nordström AB, Uppsala, Monika Temiz, Advokatfirman Jähresten AB, Västerås, Johanna
Wennberg, Advokaterna Melin & Fagerberg AB, Göteborg, Elisabeth von Salomé, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Mikaela
Zabrodsky, Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Stockholm (2012-12-07).

 

128 Notiser SvJT 2012 Riksgäldskontoret
Regeringen har anställt Hans Lindblad att vara riksgäldsdirektör och chef för Riksgäldskontoret (2012-12-20).

 

Hyres- och arrendenämnderna
Regeringen har anställt Stefan Strömberg på en tidsbegränsad anställning som hyresråd tillika chef för Hyres- och arrendenämnden i Göteborg (2012-12-13).

 

 

 

I detta häfte (s. 1–128) har medverkat bl.a.
Martin Borgeke, justitieråd
Thomas Bull, justitieråd
Anne Ramberg, generalsekreterare
Hans Danelius, f.d. justitieråd
Nils-Olof Berggren, f.d. justitieombudsman